in bảng cửu chương

Viết lịch trình in bảng cửu chương là 1 trong bài xích tập dượt lập trình sẵn hỗ trợ cho chúng ta SV tóm được kĩ năng dùng vòng lặp. Bài viết lách này tiếp tục chỉ dẫn chúng ta cơ hội giải bài xích toán: viết lách lịch trình in bảng cửu chương dùng ngôn từ C/C++.

Bạn đang xem: in bảng cửu chương

chương trình in bảng cửu chương

Gợi ý cơ hội in bảng cửu chương

Nhận thấy, bảng cửu chương đem 10 bảng từ một -> 10. Ta tiếp tục sử dụng 1 vòng for loại nhất nhằm lặp qua quýt đoạn [1;10].

Trong từng bảng cửu chương lại sở hữu 10 độ quý hiếm kể từ 0 -> 9. Do cơ, tao cần thiết tăng vòng lặp thứ hai lồng trong tầm lặp loại nhất nhằm lặp.

Chương trình in bảng cửu chương

Chương trình in bảng cửu chương tiếp sau đây dùng ngôn từ C. Các bạn cũng có thể sửa lại những mệnh lệnh printf và thay vì cout. Đơn giản đúng không nhỉ nào

#include <stdio.h> int main(){ printf("n-------CHUONG TRINH IN BANG CUU CHUONG-------n"); printf("n----------WEBSITE: NGUYENVANHIEU.VN----------n"); for(int i = 1; i <= 10;i++){ printf("n--------BANG NHAN %d--------n", i); for(int j = 0; j < 10; j++){ printf("t%d x %d = %dn", i, j, i*j); } } }

Kết ngược chạy:

Chương trình in bảng cửu chương

Nhưng nếu như mình đang có nhu cầu muốn in đi ra bảng cửu chương đem dạng như hình họa phía trên thì cần thực hiện thế nào là.

In bảng cửu chương dạng bảng

Để hoàn toàn có thể in bảng cửu chương đem dạng bảng bản thân tiếp tục dùng in đem định hình. Cụ thể là tất cả chúng ta tiếp tục tiến hành in 5 bảng thứ nhất trước(1->5), tiếp sau đó mới mẻ in 5 bảng phía sau(6->10).

Xem thêm: đặc điểm nào dưới đây là của sán dây

Ta cần phải in theo đòi mặt hàng vì thế khi xuống mặt hàng rồi sẽ không còn in ở mặt hàng cơ tiếp được(thật đi ra hoàn toàn có thể, tuy nhiên phức tạp). Do cơ, tất cả chúng ta tiếp tục thăm dò cơ hội for nhằm in không còn một mặt hàng. Chứ ko in không còn một bảng cửu chương như cơ hội phía bên trên. Chúng tao hoàn toàn có thể dùng vòng for như sau nhằm in từng hàng:

for(int j = 0; j < 10;j++){ for(int i = 1; i <= 5; i++){ s = to_string(i) + " x " + to_string(j) + " = " + to_string(i*j); printf("%20s",s.c_str()); } printf("n"); }

Code tràn đủ:

#include <stdio.h> #include <string> #include <iostream> using namespace std; int main(){ printf("n-----------------CHUONG TRINH IN BANG CUU CHUONG------------------n"); printf("n--------------------WEBSITE: NGUYENVANHIEU.VN---------------------n"); string s; for(int j = 0; j < 10;j++){ for(int i = 1; i <= 5; i++){ s = to_string(i) + " x " + to_string(j) + " = " + to_string(i*j); printf("%20s",s.c_str()); } printf("n"); } printf("n"); for(int j = 0; j < 10;j++){ for(int i = 6; i <= 10; i++){ s = to_string(i) + " x " + to_string(j) + " = " + to_string(i*j); printf("%20s",s.c_str()); } printf("n"); } }

Kết ngược chạy thử:

Các chúng ta Note cần thiết há toàn màn hình hiển thị cmd giúp thấy được thành phẩm in bảng cửu chương như hình họa tiếp sau đây.

Chương trình in bảng cửu chương

Vậy là tôi đã hoàn thiện bài xích chỉ dẫn in bảng cửu chương dùng ngôn từ C/C++. Hi vọng độc giả hoàn toàn có thể học tập được rất nhiều kỹ năng và kiến thức hữu dụng rộng lớn nhé.

Nếu chúng ta đem cơ hội giải không giống hoặc ngẫu nhiên vướng mắc tương quan cho tới bài học kinh nghiệm, mục phản hồi luôn luôn sẵn sàng ngóng chúng ta bịa đặt yếu tố. Chúc chúng ta tiếp thu kiến thức tốt!

Xem thêm: tính chất góc ngoài của tam giác

2.2/5 - (6 bình chọn)