kết quả của tiến hóa tiền sinh học là

Kết trái khoáy của tiến thủ hóa chi phí sinh học tập là:

A. những đại phân tử hữu cơ

Bạn đang xem: kết quả của tiến hóa tiền sinh học là

B. chồi mống loại vật đầu tiên

C. khung hình loại vật nhân sơ

D. những phân tử côaxecva

Đáp án B

Kết trái khoáy của tiến thủ hóa chi phí sinh học tập là tạo hình chồi mống loại vật tràn tiên. Đó là những tế bào nguyên sơ đem biểu lộ một số đặc điểm của việc sinh sống như phân song, trao thay đổi hóa học với môi trường thiên nhiên,…

→ Đáp án: B.


Xem thêm: trắc nghiệm tin 11 bài 12

Nguyễn Hữu Tiền ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, . 18/5/2017

. 19/05/2017

28 học tập rồi nhưng mà như ko học tập . 25/6/2016

. 26/06/2016

Hoa phía dương coaxecva đơn giản thành quả nhập TN . 24/6/2016

. 25/06/2016

Xem thêm: nhà nguyễn kí hiệp ước nhâm tuất 1862 với pháp trong hoàn cảnh nào

NGUYỄN THỊ QUỲNH GIAO kinh hoàng bao nhiêu câu này quá . 5/6/2016

. 06/06/2016

Ha Thu Huong ok.cau ni ngon . 23/6/2015

. 24/06/2015

uông chí bảo hinh thanh nen cac te bai sánh khai . 29/6/2014

. 30/06/2014