khi hàm lượng glucozo trong máu tăng cơ chế điều hòa diễn ra theo trật tự

Câu hỏi:

30/07/2019 62,687

A. Tuyến tụy → insulin → gan liền và tế bào khung hình → glucozơ vô tiết giảm

Bạn đang xem: khi hàm lượng glucozo trong máu tăng cơ chế điều hòa diễn ra theo trật tự

Đáp án chủ yếu xác

B. Gan → insulin → tuyến tụy và tế bào khung hình → glucozơ vô tiết giảm

C. Gan → tuyến tụy và tế bào khung hình → insulin → glucozơ vô tiết giảm

D. Tuyến tụy → insulin → gan liền → tế bào khung hình → glucozơ vô tiết giảm

Gói VIP đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện ngay sát 1 triệu thắc mắc với đáp án cụ thể.

Nâng cung cấp VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Bộ phận tinh chỉnh và điều khiển vô hình thức lưu giữ cân đối nội môi là?

A. Trung ương thần kinh trung ương hoặc tuyến nội tiết

B. Các cơ sở như thận, gan liền, phổi, tim, mạch máu…

C. Thụ thể hoặc cơ sở thụ cảm

D. Cơ quan liêu sinh sản

Câu 2:

Chức năng của thành phần tiến hành hình thức lưu giữ cân đối nội môi là?

A. Điều khiển sinh hoạt của những cơ sở bằng phương pháp gửi lên đường những tín hiệu thần kinh trung ương hoặc hoocmôn

B. Làm tăng hoặc tách sinh hoạt vô khung hình để lấy môi trường thiên nhiên vô về tình trạng cân đối và ổn định định

C. Tiếp nhận kích ứng kể từ môi trường thiên nhiên và tạo hình xung thần kinh

D. Tác động vô những thành phần kích ứng dựa vào tín hiệu thần kinh trung ương và hoocmôn

Câu 3:

Cân vày nội môi là lưu giữ sự ổn định toan của môi trường thiên nhiên trong?

A. Tế bào        

B. Mô

C. Cơ thể        

Xem thêm: tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức lớp 8

D. Cơ quan

Câu 4:

Trật tự động chính về hình thức lưu giữ áp suất máu là ?

A. Huyết áp thông thường → thụ thể áp lực đè nén gân máu → trung quần thể điều tiết tim mạch ở hành óc → tim tách nhịp và tách lực teo bóp, gân máu dãn → áp suất máu tăng vọt → thụ thể áp lực đè nén ở mạch máu

B. Huyết áp tăng vọt → trung quần thể điều tiết tim mạch ở hành óc → thụ thể áp lực đè nén gân máu → tim tách nhịp và tách lực teo bóp, gân máu dãn → áp suất máu thông thường → thụ thể áp lực đè nén ở mạch máu

C. Huyết áp tăng vọt → thụ thể áp lực đè nén gân máu → trung quần thể điều tiết tim mạch ở hành óc → tim tách nhịp và tách lực teo bóp, gân máu dãn → áp suất máu bình thường→ thụ thể áp lực đè nén ở mạch máu

D. Huyết áp tăng vọt → thụ thể áp lực đè nén gân máu → trung quần thể điều tiết tim mạch ở hành óc → thụ thể áp lực đè nén ở mạch máu→ tim tách nhịp và tách lực teo bóp, gân máu dãn → áp suất máu bình thường

Câu 5:

Những tính năng này sau đây ko cần của thành phần tiêu thụ kích ứng vô hình thức lưu giữ cân đối nội môi?

(1) tinh chỉnh và điều khiển sinh hoạt của những cơ sở bằng phương pháp gửi lên đường những tín hiệu thần kinh trung ương hoặc hoocmôn

(2) thực hiện tăng hoặc tách sinh hoạt vô khung hình để lấy môi trường thiên nhiên vô về tình trạng cân đối và ổn định định

(3) tiêu thụ kích ứng kể từ môi trường thiên nhiên và tạo hình xung thần kinh

(4) thực hiện biến hóa ĐK lý hóa của môi trường thiên nhiên vô cơ thể

Phương án vấn đáp chính là

A. (1), (2) và (3)         

B. (1), (3) và (4)

C. (2), (3) và (4)        

D. (1), (2) và (4)

Câu 6:

Liên hệ ngược xẩy ra Khi nào?

A. Khi ĐK lý hóa ở môi trường thiên nhiên vô sau thời điểm được kiểm soát và điều chỉnh, hiệu quả ngược cho tới thành phần tiêu thụ kích thích

B. Khi điều khiếu nại lý hóa ở môi trường thiên nhiên vô trước lúc được kiểm soát và điều chỉnh, hiệu quả ngược cho tới thành phần tiêu thụ kích thích

C. Khi sự vấn đáp của thành phần tiến hành thực hiện biến hóa những ĐK lý hóa ở môi trường thiên nhiên trong

Xem thêm: sgk khtn 7 kết nối tri thức

D. Khi điều khiếu nại lý hóa ở môi trường thiên nhiên vô về bên thông thường trước lúc được kiểm soát và điều chỉnh, hiệu quả ngược cho tới thành phần tiêu thụ kích thích