khu giải phóng việt bắc ra đời trong

Câu hỏi:

26/07/2022 4,075

A. phong trào dân căn nhà 1936-1939.

Bạn đang xem: khu giải phóng việt bắc ra đời trong

B. phong trào cách mệnh 1930-1931.

C. khi Nhật sẵn sàng thay máu chính quyền Pháp.

D. khởi nghĩa từng phần (từ mon 3 cho tới mon 8 năm 1945).

Đáp án chủ yếu xác

Đáp án D

Phương pháp giải: sgk trang 114, suy đoán.

Giải chi tiết:

Ngày 4-6-1945, theo đòi thông tư của Hồ Chính Minh, khu vực hóa giải đầu tiên được xây dựng, gọi là Khu hóa giải Việt Bắc. Đây là khoảng tầm thời hạn đang được điễn đi ra cuộc khởi nghĩa từng phần (từ mon 3 cho tới mon 8 năm 1945).

Gói VIP đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện sát 1 triệu thắc mắc đem đáp án cụ thể.

Nâng cấp cho VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Chiến giành giật toàn cầu loại nhị bùng phát, Pháp đang được tiến hành quyết sách gì sau đây ở Việt Nam?

A. Kinh tế mới mẻ.

B. Kinh tế thời chiến.

C. Kinh tế lãnh đạo.

D. Thuộc địa thời chiến.

Câu 2:

Nội dung nào là sau đây phản ánh đích chân thành và ý nghĩa cơ phiên bản nhất về sự việc Ra đời của Đảng nằm trong sản nước ta đầu năm mới 1930?

A. Mở đi ra một sự thay đổi vĩ đại nhập lịch sử hào hùng cách mệnh nước ta.

B. Chấm dứt giai đoạn rủi ro về lối lối của cách mệnh nước ta.

C. Chấm dứt sự rủi ro về giai cấp cho chỉ đạo cách mệnh nước ta.

D. Chấm dứt sự rủi ro về con phố hóa giải dân tộc bản địa nước ta.

Câu 3:

Mâu thuẫn cơ phiên bản nhất của những dân tộc bản địa Đông Dương kể từ sau cuộc chiến tranh toàn cầu loại nhất là

Xem thêm: nguồn thức ăn không ảnh hưởng nhiều đến

A. mâu thuẫn thân thiết quần chúng. # Đông Dương với thực dân Pháp.

B. mâu thuẫn thân thiết người công nhân với tư sản.

C. mâu thuẫn thân thiết dân cày, người công nhân Đông Dương với Pháp.

D. mâu thuẫn thân thiết nông nhân với địa căn nhà.

Câu 4:

Sự khiếu nại nào là sau đây ra mắt tận nhà số 5D phố Hàm Long – Hà Nội Thủ Đô (3/1929)?

A. Thành lập Chi cỗ Cộng sản trước tiên ở nước ta.

B. Thành lập Đông Dương Cộng sản liên đoàn

C. Đại hội đợt loại nhất của Hội nước ta Cách mạng Thanh niên.

D. Thành lập Đông Dương Cộng sản Đảng.

Câu 5:

Tổ chức nào là sau đây bởi Nguyễn Ái Quốc nằm trong một số trong những căn nhà yêu thương nước của Angiêri, Marốc, Tuynidi xây dựng năm 1921 ở Pháp?

A. Tổ chức Những người Cộng sản.

B. Tổ chức Những người Vô sản 

C. Hội liên hợp nằm trong địa.  

D. Hội liên hợp những dân tộc bản địa bị áp bức ở Á Đông.

Câu 6:

Phong trào đấu giành giật nào là sau đây của giai cấp cho tè tư sản là vượt trội nhất trong mỗi năm đôi mươi của thế kỉ XX?

A. “Bài trừ nước ngoài hóa”.

B. “Chấn hưng nội hóa”.

C. Chống độc quyền cảng Sài Gòn 

Xem thêm: hợp chất nào sau đây có đồng phân hình học

D. Đòi Pháp trả tự tại mang lại cụ Phan Bội Châu.