kim loại nào sau đây không phải là kim loại kiềm

YOMEDIA

Mã câu hỏi: 59897

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Hóa học

Xem thêm: thao tác lập luận bác bỏ lớp 11

Câu chất vấn này nằm trong đề đua trắc nghiệm sau đây, nhấn vào Bắt đầu thi nhằm thực hiện toàn bài

YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

Xem thêm: soạn anh 9 unit 3

CÂU HỎI KHÁC

 • Kim loại crom tan vô dung dịch
 • Trong cách thức thủy luyện, nhằm pha trộn Cu kể từ hỗn hợp CuSO4 rất có thể người sử dụng sắt kẽm kim loại này thực hiện hóa học khử?
 • Nguyên tắc pha trộn sắt kẽm kim loại là:
 • Chọn tuyên bố ko đích thị trong số tuyên bố mặt mũi dưới?
 • Phương trình chất hóa học này tại đây phân tích và lý giải được câu phương ngôn Nước chảy đá mòn”?
 • Cho những sắt kẽm kim loại sau: Na, Ba, Cr, Fe. Số sắt kẽm kim loại tính năng với nước tạo nên hỗn hợp bazơ là:
 • Trường hợp ý này sau đây tạo nên kết tủa sau thời điểm phản xạ xẩy ra trả toàn?
 • Dung dịch NaOH rất có thể phản xạ với toàn bộ những hóa học vô mặt hàng này sau đây?
 • Cấu hình electron này sau đấy là của ion Cr3+?
 • Công thức chất hóa học của Fe (II) hiđroxit là:
 • Phương trình này tại đây đúng?
 • Khí X được pha trộn và thu vào trong bình tam giác theo như hình vẽ.Khí X được tạo nên kể từ phản xạ chất hóa học này sau đây?
 • Dãy bao gồm những hóa học chỉ mất tính oxi hoá là:
 • Cho 1,17 gam một sắt kẽm kim loại kiềm tính năng với nước (dư). Sau phản xạ nhận được 0,336 lít khí H2 (đktc). Kim loại kiềm là
 • Để phân biệt nhì hỗn hợp KNO3 và Mg(NO3)2 đựng vô nhì lọ riêng lẻ, tớ rất có thể người sử dụng dung dịch:
 • Quặng này tại đây sở hữu chứa chấp bộ phận đó là Al2O3?
 • Trong dân gian tham sở hữu câu:                                  
 • Hòa tan trọn vẹn m gam Fe vì chưng hỗn hợp HNO3 quánh rét dư, nhận được 3,36 lít NO2 (đktc) thành phầm khử duy nhất).
 • Hai hỗn hợp đều phản xạ được với sắt kẽm kim loại Fe là
 • Chất này tại đây vừa phải phản xạ với NaOH vừa phải phản xạ với HCl?
 • Cho những kim loại tổng hợp sau: Cu-Fe; Zn-Fe; Fe-C; Sn-Fe.
 • Kim loại này tại đây ko cần là sắt kẽm kim loại kiềm?
 • Kim loại Ca được pha trộn vì chưng cách thức này sau đây?
 • Dung dịch NaHCO3 ko tính năng với
 • Cho luồng khí H2 (dư) trải qua láo lếu hợp ý rắn X bao gồm CuO, FeO, MgO cho tới Khi phản xạ xẩy ra trọn vẹn nhận được hóa học rắn Y.
 • Một hình mẫu nước cứng sở hữu chứa chấp những ion: Ca2+, Mg2+, HCO3-, Cl-, SO42-. Chất được sử dụng làmmềm hình mẫu nước cứng bên trên là
 • Người tớ thông thường người sử dụng láo lếu hợp ý tecmit (kim loại M và Fe2O3) pha trộn một lượng nhỏ Fe nhằm hàn đàng ray.
 • Phản ứng ko tạo nên FeCl2 là
 • Điện phân hỗn hợp NaCl sở hữu màng ngăn xốp một thời hạn, nhận được hỗn hợp A.
 • Cho 200 ml dd AlCl3 1,5M tính năng với V lít dd NaOH 0,5M, lượng kết tủa nhận được là 7,8 gam. Giá trị lớn số 1 của V là
 • Hòa tan không còn a mol Al vô hỗn hợp chứa chấp 2,5a mol NaOH nhận được hỗn hợp A. Kết luận này sau đấy là đúng?
 • Hấp thụ trọn vẹn khí CO2 vô hỗn hợp Ca(OH)2 nhận được 20g kết tủa.
 • Những hóa học tính năng được với hỗn hợp H2SO4 loãng là hóa học này trong số hóa học sau Ag, Fe3O4, Na2CO3 và Fe(OH)3?
 • Cho 13,7 gam Ba tan không còn vô 300 ml hỗn hợp Al2(SO4)3.
 • Cho láo lếu hợp ý bao gồm Fe(NO3)2 và Al2O3 vô hỗn hợp H2SO4 (loãng, dư) nhận được hỗn hợp X.
 • Cho phụ vương hỗn hợp A, B, C là hỗn hợp những hóa học không giống nhau với thành phẩm thực nghiệm thân thiết bọn chúng được ghi trên bảng sau: (dấu �
 • Cho những tuyên bố sau:(1). Dùng hỗn hợp Ba(OH)2 nhằm phân biệt nhì hỗn hợp AlCl3 và Na2SO4.(2).
 • Hòa tan trọn vẹn 0,5 mol láo lếu hợp ý X chứa chấp Fe, Mg, Fe3O4 và Fe(NO3)2 vô hỗn hợp chứa chấp 0,08 mol HNO3 và 0,71 mol H2SO4 nhận được du
 • Cho hỗn hợp A chứa chấp AlCl3 và HCl.
 • Hòa tan không còn 17,4 gam láo lếu hợp ý bao gồm Fe3O4 và FeCO3 vô hỗn hợp H2SO4 quánh, rét dư.

ZUNIA9

XEM NHANH CHƯƠNG TRÌNH LỚP 12

YOMEDIA