làm tròn đến hàng nghìn


a) Làm tròn xoe những số 65 341, 10 501, 9 805 cho tới mặt hàng ngàn. Một mái ấm gia đình thu hoạch được 13 787 kilogam cà phê

Lựa lựa chọn câu nhằm coi lời nói giải thời gian nhanh hơn

Hoạt động

Bạn đang xem: làm tròn đến hàng nghìn

Video chỉ dẫn giải

Bài 1

a) Làm tròn xoe những số 65 341, 10 501, 9 805 cho tới mặt hàng ngàn.

b) Làm tròn xoe những số 82 134, 55 712, 46 000 cho tới hàng trăm ngàn.

Phương pháp giải:

- Khi thực hiện tròn xoe số cho tới mặt hàng ngàn, tớ đối chiếu chữ số hàng trăm ngàn với 5. Nếu chữ số hàng trăm ngàn nhỏ nhiều hơn 5 thì thực hiện tròn xoe xuống, còn sót lại thì thực hiện tròn xoe lên.

- Khi thực hiện tròn xoe số cho tới hàng trăm ngàn, tớ đối chiếu chữ số mặt hàng ngàn với 5. Nếu chữ số mặt hàng ngàn nhỏ nhiều hơn 5 thì thực hiện tròn xoe xuống, còn sót lại thì thực hiện tròn xoe lên.

Lời giải chi tiết:

a) Làm tròn xoe cho tới mặt hàng nghìn

b) Làm tròn xoe cho tới hàng trăm nghìn

Quảng cáo

Bài 2

Video chỉ dẫn giải

Một mái ấm gia đình thu hoạch được 13 787 kilogam cafe. Hỏi nếu như thực hiện tròn xoe số cho tới mặt hàng ngàn, tớ trình bày mái ấm gia đình bại thu hoạch được khoảng chừng từng nào ki-lô-gam cà phê?

Phương pháp giải:

- Khi thực hiện tròn xoe số lên tới mức mặt hàng ngàn, tớ đối chiếu chữ số hàng trăm ngàn với 5.

- Nếu chữ số hàng trăm ngàn nhỏ nhiều hơn 5 thì thực hiện tròn xoe xuống, còn sót lại thì thực hiện tròn xoe lên.

Lời giải chi tiết:

Ta có:

Vậy nếu như thực hiện tròn xoe số cho tới mặt hàng ngàn, tớ trình bày mái ấm gia đình thu hoạch được khoảng chừng 14 000 kilogam cafe.

Luyện tập

Video chỉ dẫn giải

Bài 1

Chọn câu vấn đáp đích thị.

Số dân của một thị xã là 71 839. Trong bài bác báo, cô phóng viên báo chí đã từng tròn xoe số dân của thị xã bại cho tới hàng trăm ngàn. Hỏi số dân đã từng tròn xoe cho tới hàng trăm ngàn là số nào?

Xem thêm: truyện của phạm kiều trang

Phương pháp giải:

Khi thực hiện tròn xoe số lên tới mức hàng trăm ngàn, tớ đối chiếu chữ số mặt hàng ngàn với 5.

Nếu chữ số mặt hàng ngàn nhỏ nhiều hơn 5 thì thực hiện tròn xoe xuống, còn sót lại thì thực hiện tròn xoe lên.

Lời giải chi tiết:

Vậy số dân đã từng tròn xoe cho tới hàng trăm ngàn là số 70 000.

Chọn C.

Bài 2

Video chỉ dẫn giải

a) Một vệ tinh nghịch cất cánh ở phỏng cao cơ hội mặt mũi khu đất 35 786 km. Mỗi chúng ta tiếp sau đây đã từng tròn xoe số chỉ phỏng cao bại cho tới mặt hàng nào?

b) Trường ăn ý vệ tinh nghịch cất cánh ở phỏng cao cơ hội mặt mũi khu đất 35 425 km. Khi thực hiện tròn xoe số chỉ phỏng cao bại cho tới mặt hàng ngàn, hàng trăm ngàn em được những số nào?

Phương pháp giải:

- Khi thực hiện tròn xoe số lên tới mức mặt hàng ngàn, tớ đối chiếu chữ số hàng trăm ngàn với 5. Nếu chữ số hàng trăm ngàn nhỏ nhiều hơn 5 thì thực hiện tròn xoe xuống, còn sót lại thì thực hiện tròn xoe lên.

- Khi thực hiện tròn xoe số lên tới mức hàng trăm ngàn, tớ đối chiếu chữ số mặt hàng ngàn với 5. Nếu chữ số mặt hàng ngàn nhỏ nhiều hơn 5 thì thực hiện tròn xoe xuống, còn sót lại thì thực hiện tròn xoe lên.

- Khi thực hiện tròn xoe số lên tới mức hàng trăm ngàn, tớ đối chiếu chữ số hàng trăm với 5. Nếu chữ số hàng trăm nhỏ nhiều hơn 5 thì thực hiện tròn xoe xuống, còn sót lại thì thực hiện tròn xoe lên.

Lời giải chi tiết:

a) quý khách hàng phái nam đã từng tròn xoe số chỉ phỏng cao cho tới hàng trăm nghìn

    quý khách hàng phái nam đã từng tròn xoe số chỉ phỏng cao cho tới mặt hàng trăm 

    quý khách hàng phái nữ đã từng tròn xoe số chỉ phỏng cao cho tới mặt hàng nghìn

b) Trường ăn ý vệ tinh nghịch cất cánh ở phỏng cao cơ hội mặt mũi khu đất 35 425 km.

- Khi thực hiện tròn xoe số chỉ phỏng cao cho tới mặt hàng ngàn tớ được số 35 000 km.

- Khi thực hiện tròn xoe số chỉ phỏng cao cho tới hàng trăm ngàn tớ được số 40 000 km.


Bình luận

Chia sẻ

 • Toán lớp 3 trang 66 - Luyện tập dượt công cộng - SGK Kết nối trí thức

  Khoảng cơ hội địa điểm ong vàng cho tới những rừng hoa được mang đến như hình sau: Toa tàu ở đầu cuối ghi số này. Mỗi xe hơi sẽ tới điểm cọ xe pháo ghi biểu thức có mức giá trị là số ghi bên trên xe hơi bại.

 • Toán lớp 3 trang 62 - So sánh những số vô phạm vi 100 000 - SGK Kết nối trí thức

  Một cây thần kì rời khỏi những trái ngược với sắc tố không giống nhau. Bốn thị xã A, B, C, D đem số dân là: thị xã A: 73 017 người; thị xã B: 78 655 người

 • Toán lớp 3 trang 57 - Các số đem 5 chữ số. Số 100 000 - SGK Kết nối trí thức

  Viết số rồi phát âm số, biết số bại bao gồm một chục ngàn, 5 ngàn, 8 trăm, 2 chục và 6 đơn vị chức năng. Số ngay lập tức trước của số 13 450 là số nào

  Xem thêm: văn miếu quốc tử giám tiếng anh

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Toán lớp 3 - Kết nối trí thức - Xem ngay

Báo lỗi - Góp ý

>> Học trực tuyến những môn Toán, Tiếng Việt, Tiếng Anh lớp 3 bên trên Tuyensinh247.com. Cam kết hùn con cái lớp 3 học tập chất lượng, trả trả tiền học phí nếu như học tập ko hiệu suất cao.