liên kết hydrogen và tương tác van der waals

Lựa lựa chọn câu nhằm coi câu nói. giải nhanh chóng hơn

Bạn đang xem: liên kết hydrogen và tương tác van der waals

CH tr 64 MĐ

Hai phân tử nước rất có thể links được cùng nhau. Dựa vô sự phân bổ năng lượng điện vô phân tử nước (hình 12.1), cho biết thêm links thân thiết nhì phân tử nước rất có thể được tạo hình qua loa cặp nguyên vẹn tử nào?

 

(1) O với O

(2) H với H

(3) O với H

Giải quí sự lựa lựa chọn của em.

Phương pháp giải:

Dựa vô lý thuyết links hydrogen: Liên kết hydrogen là 1 trong những loại links yếu hèn được tạo hình thân thiết nguyên vẹn tử H (đã links với 1 nguyên vẹn tử có tính âm năng lượng điện lớn) với 1 nguyên vẹn tử không giống (có phỏng âm năng lượng điện lớn) còn cặp electron riêng rẽ. Các nhân tố có tính âm năng lượng điện rộng lớn thông thường bắt gặp vô links ydrogen là N, O, F.

Lời giải chi tiết:

Dựa vô sự phân bổ năng lượng điện vô phân tử nước (hình 12.1), links thân thiết nhì phân tử nước được tạo hình qua loa cặp nguyên vẹn tử O với H.

Do nguyên vẹn tử H đem năng lượng điện dương nên links với nguyên vẹn tử đem năng lượng điện âm là O. Hình như O còn 2 cặp electron riêng rẽ và phỏng âm năng lượng điện to hơn H. Vì vậy phân tử H2O được tạo ra vì chưng những links hydrogen của cặp nguyên vẹn tử O – H, links này còn có thực chất tĩnh năng lượng điện, tương tác bú mớm năng lượng điện thân thiết và , canh ty links nhì phân tử H2O cùng nhau.

CH tr 65 CH

Vì sao nguyên vẹn tử H của của phân tử H2O ko tạo ra links hydrogen với nguyên vẹn tử C của phân tử CH4?

Phương pháp giải:

Dựa vô định nghĩa links hydrogen: Liên kết hydrogen là 1 trong những loại links yếu hèn được tạo hình thân thiết nguyên vẹn tử H (đã links với 1 nguyên vẹn tử có tính âm năng lượng điện lớn) với 1 nguyên vẹn tử không giống (có phỏng âm năng lượng điện lớn) còn cặp electron riêng rẽ. Các nhân tố có tính âm năng lượng điện rộng lớn thông thường bắt gặp vô links hydrogen là N, O, F.

Lời giải chi tiết:

Nguyên tử H của H của của phân tử H2O ko tạo ra links hydrogen với nguyên vẹn tử C của phân tử CH4. Vì nguyên vẹn tử C của phân tử CH4 không còn cặp electron riêng:

 

CH tr 65 LT

1. Viết những năng lực tạo ra trở thành links hydrogen thân thiết một phân tử H2O và một phân tử NH3.

Phương pháp giải:

- Viết CT electron và CT Lewis của NH3.

⟹ Xác quyết định số cặp electron riêng rẽ.

- Liên kết hydrogen thân thiết H2O và một phân tử NH3 hình trở thành khi: H của H2O links được với nguyên vẹn tử không giống (có phỏng âm năng lượng điện lớn) còn cặp electron riêng rẽ.

Lời giải chi tiết:

- CT electron và CT Lewis của NH3:

 

⟹ NH3 còn 1 cặp electron riêng rẽ của N.

- Vì N còn 1 của phân tử NH3 còn 1 cặp electron riêng rẽ và có tính âm năng lượng điện to hơn nguyên vẹn tử H của phân tử H2O.

⟹ Một phân tử H2O sở hữu năng lực tạo ra trở thành links hydrogen với 1 phân tử NH3, links tạo ra vì chưng H và N.

CH tr 65 VD

1. Vì sao HF sở hữu tính acid yếu hèn rộng lớn thật nhiều đối với HCl? hiểu rằng tính acid của một hóa học càng mạnh nếu như phân tử cơ càng dễ dàng phân li trở thành ion H+.

Phương pháp giải:

- Tính acid của một hóa học càng mạnh nếu như phân tử cơ càng dễ dàng phân li trở thành ion H+.

⟹ HF khó khăn phân li trở thành ion H+ hơn đối với HCl.

- tại sao HF khó khăn phân li trở thành ion H+: phụ thuộc lý thuyết links hydrogen.

Lời giải chi tiết:

- Tính acid của một hóa học càng mạnh nếu như phân tử cơ càng dễ dàng phân li trở thành ion H+.

⟹ HF khó khăn phân li trở thành ion H+ hơn đối với HCl.

- Các phân tử hydrogen halide thì chỉ HF sở hữu links hydrogen, những links này tiếp tục thực hiện mang đến nguyên vẹn tử H bị lưu giữ chặt rộng lớn ⟹ Khó tách ion H+ hơn đối với HCl.

Vì vậy tính acid của HF yếu hèn rộng lớn thật nhiều đối với HCl.

CH tr 66 LT

2. Vẽ những links hydrogen được tạo hình thân thiết H2O với từng phân tử NH3, C2H5OH.

Phương pháp giải:

Dựa vô định nghĩa links hydrogen: Liên kết hydrogen là 1 trong những loại links yếu hèn được tạo hình thân thiết nguyên vẹn tử H (đã links với 1 nguyên vẹn tử có tính âm năng lượng điện lớn) với 1 nguyên vẹn tử không giống (có phỏng âm năng lượng điện lớn) còn cặp electron riêng rẽ. Các nhân tố có tính âm năng lượng điện rộng lớn thông thường bắt gặp vô links ydrogen là N, O, F.

Lời giải chi tiết:

CH tr 66 VD

2. Hãy phân tích và lý giải vì thế sao vô quy trình chưng chứa chấp rượu, C2H5OH cất cánh trước H2O tuy vậy lượng phân tử C2H5OH to hơn nhiều lượng phân tử H2O.

Phương pháp giải:

Dựa vô lý thuyết tác động của links hydrogen cho tới nhiệt độ nhiệt độ chảy và nhiệt độ phỏng sôi của nước.

Lời giải chi tiết:

H2O sở hữu lượng phân tử thấp rộng lớn đối với C2H5OH tuy nhiên những phân tử nước links khá nghiêm ngặt cùng nhau vì chưng những links hydrogen.

⟹ Nhiệt phỏng sôi của nước cao hơn nữa C2H5OH.

⟹ Khi chưng chứa chấp rượu, C2H5OH sở hữu điểm sôi thấp rộng lớn nước tiếp tục cất cánh khá trước.

CH tr 67 VD

3. Giải quí vì thế sao con cái cắc kè rất có thể dịch chuyển bên trên mặt mày kính bóng nhẵn, trực tiếp đứng.

 

Phương pháp giải:

- Tìm hiểu điểm lưu ý kết cấu cẳng bàn chân của cắc kè.

- Dựa vô lý thuyết lực Van der Waals nhằm giải thích: là 1 trong những loại links vô cùng yếu hèn, tạo hình tự lực bú mớm tĩnh năng lượng điện trong số những vô cùng trái khoáy vệt của phân tử.

Lời giải chi tiết:

- Án Thư chân của cắc kè sở hữu thật nhiều sợi lông vô cùng nhỏ, được gọi là sợi stetae sở hữu độ dài rộng cỡ micromet. Tại đầu từng sợi lông lại phân nhánh trở thành thật nhiều sợi lông nhỏ dơn được gọi là spatulae với form size nanomet.

- Các sợi spatulae được cho phép cắc kè bám được bên trên ngôi trường hoặc mặt mày phẳng phiu nhờ tương tác tĩnh năng lượng điện “hai năng lượng điện trái khoáy vệt bú mớm nhau”. Mỗi phân tử vô khung người sinh sống hoặc một vật này này thường thăng bằng về năng lượng điện. Nhưng một phía sở hữu Xu thế đem năng lượng điện dương và mặt mày còn sót lại đem năng lượng điện âm. Khi cắc kè leo tường, những sợi spatulae siêu nhỏ rất có thể con quay mặt mày đem năng lượng điện âm của bọn chúng về phía mặt mày đem năng lượng điện dương của phân tử bên trên mặt phẳng tường (và ngược lại), dẫn đến lực bú mớm trong số những phân tử được gọi là lực links Van der Waals.

CH tr 68 VD

4. Sưu tầm hình hình họa tinh ranh thể nước đá, bông tuyết.

5. Thu nhập vấn đề tương quan cho tới những hiện tượng kỳ lạ sở hữu xuất hiện nay của links hydrogen, tương tác cầu xin der Waals vô thực tiễn biệt.

Phương pháp giải:

Tìm mò mẫm vấn đề, hình hình họa vì chưng mạng internet, sách vở khoa học…

Lời giải chi tiết:

1. Sưu tầm hình hình họa tinh ranh thể nước đá, bông tuyết:


2. Các hiện tượng kỳ lạ sở hữu xuất hiện nay của links hydrogen, tương tác cầu xin der Waals vô thực tiễn: 

- Liên kết hydrogen: sở hữu vô DNA muốn tạo trở thành những chuỗi kép, tạo hình cấu tạo chuỗi cung cấp trong những protein…

Do the hydrogen bonds in DNA break in water? - Quora 

Liên kết hydrogen nội địa canh ty lưu giữ sự ổn định quyết định hóa học lỏng vô một phạm vi diện rộng lớn, thực hiện mang đến băng đá nhẹ nhõm rộng lớn nước lỏng thế cho nên băng nổi bên trên mặt mày nước, nước rất có thể cất cánh khá thực hiện mang đến hệ sinh thái xanh bên trên Trái Đất tuần trả bất ngờ.

- Lực tương tác cầu xin der Waals: sự bám bú mớm của phân tử vết mờ do bụi bên trên bề măt; cắc kè, thằn lằn rất có thể bám dính chắc bên trên những mặt phẳng bóng nhẵn; năng lực kết bám của băng dính; sự hấp phụ độc hại và phân tử color nội địa vì chưng than vãn hoạt tính…

Bài luyện 1

Xem thêm: unit 13 lớp 12 language focus

Bài 1: Liên kết hydrogen xuất hiện nay trong những phân tử nằm trong loại này sau đây?

A. CH4                                                           

B. NH3

C. H3– – CH3                                          

D. PH3

Phương pháp giải:

Dựa vô định nghĩa links hydrogen: Liên kết hydrogen là 1 trong những loại links yếu hèn được tạo hình thân thiết nguyên vẹn tử H (đã links với 1 nguyên vẹn tử có tính âm năng lượng điện lớn) với 1 nguyên vẹn tử không giống (có phỏng âm năng lượng điện lớn) còn cặp electron riêng rẽ. Các nhân tố có tính âm năng lượng điện rộng lớn thông thường bắt gặp vô links hydrogen là N, O, F.

Lời giải chi tiết:

Liên kết hydrogen xuất hiện nay trong những phân tử nằm trong loại NH3:

 

Đáp án: B

Bài luyện 2

Bài 2: Nhiệt nhiệt độ chảy và nhiệt độ phỏng sôi của nhì hóa học HBr và HF như sau:

Chất

Nhiệt nhiệt độ chảy (oC)

Nhiệt phỏng sôi (oC)

?

–86,9

–66,8

?

83,6

19,5

Hãy gán công thức hóa học tương thích vô những dù sở hữu dấu?

Phương pháp giải:

- So sánh nhiệt độ phỏng sôi, nhiệt độ nhiệt độ chảy của HBr và HF, nhiệt độ nhiệt độ chảy và nhiệt độ phỏng sôi của phân tử tùy thuộc vào 2 yếu hèn tố:

+ Khối lượng phân tử: lượng càng rộng lớn thì nhiệt độ nhiệt độ chảy, nhiệt độ phỏng sôi càng tốt.

+ Liên kết trong số những phân tử: con số links trong số những phân tử đa dạng lực links càng mạnh khi cơ cần thiết nhiệt độ nhiệt độ chảy, nhiệt độ phỏng sôi cao đẻ đánh tan links của bọn chúng.

- Điền công thức tương thích vô dù sở hữu vệt ?

Lời giải chi tiết:

- Mặc mặc dù HBr sở hữu lượng phân tử to hơn đối với HF, tuy nhiên nhiệt độ nhiệt độ chảy và nhiệt độ phỏng của HBr thấp rộng lớn đối với HF.

Do vô phân tử HF sở hữu những links hydrogen, còn HBr không tồn tại links hydrogen. Để đánh tan được những links hydrogen liên phân tử vô HF rất cần phải cung ứng tích điện nhằm đánh tan links và động năng nhằm phân tử vận động nhiều hơn nữa đối với phân tử HBr. Khi cơ nhiệt độ nhiệt độ chảy, nhiệt độ phỏng sôi của HF đều to hơn HBr.

 

- Điền công thức tương thích vô dù sở hữu vệt ?

Chất

Nhiệt nhiệt độ chảy (oC)

Nhiệt phỏng sôi (oC)

HBr

–86,9

–66,8

HF

83,6

19,5

Bài luyện 3

Bài 3: Chọn phương án đúng

1. Những tuyên bố này sau đấy là đúng vào lúc nói tới những loại liên kết?

a) Liên kết hydrogen yếu hèn rộng lớn links ion và links nằm trong hóa trị.

b) Liên kết hydrogen mạnh rộng lớn links ion và links nằm trong hóa trị.

c) Tương tác cầu xin der Waals yếu hèn rộng lớn links hydrogen.

d) Tương tác cầu xin der Waals mạnh rộng lớn links hydrogen.

2. Các links trình diễn vì chưng những lối đường nét đứt sở hữu tầm quan trọng cần thiết trong các công việc thực hiện bền chuỗi xoắn song DNA. Đó là loại links gì?

A. Liên kết ion.                                              

B. Liên kết nằm trong hóa trị sở hữu vô cùng.

C. Liên kết nằm trong hóa trị ko vô cùng.             

D. Liên kết hydrogen.

Phương pháp giải:

Dựa vô lý thuyết links nằm trong hóa trị, links ion, links hydrogen và links cầu xin der Waals.

Lời giải chi tiết:

1. Những tuyên bố đích là:

a) Liên kết hydrogen yếu hèn rộng lớn links ion và links nằm trong hóa trị.

c) Tương tác cầu xin der Waals yếu hèn rộng lớn links hydrogen.

2. Các links trình diễn vì chưng những lối đường nét đứt sở hữu tầm quan trọng cần thiết trong các công việc thực hiện bền chuỗi xoắn song DNA. Đó là links hydrogen.

Đáp án: D

Bài luyện 4

Bài 4: Một thành phẩm nghiên cứu và phân tích vừa mới qua đã cho chúng ta biết những phân tử NH3 có thể links cùng nhau trở thành những cụm phân tử (NH3)n với n = 3 – 6. (Theo ACD Omega 2020, 5, 49, 31724-31729)

Vì sao những phân tử NH3 có thể tạo hình được cụm phân tử này?

Phương pháp giải:

Dựa vô lý thuyết links hydrogen.

Lời giải chi tiết:

Nhờ sở hữu links hydrogen trong số những nguyên vẹn tử H links với N vô phân tử NH3, những NH3 hình trở thành được những cụm phân tử (NH3)n với n = 3 – 6.

Xem thêm: 25 đề thi toán lớp 1