looking forward to + gì

Nếu chúng ta thông thường ghi chép tin nhắn hoặc gửi thư cho những người quốc tế, chắc rằng chúng ta cũng không hề xa xăm lại với cấu trúc looking forward lớn. Đây một là vấn đề ngữ pháp khá thân thuộc tuy nhiên ko nên người nào cũng nắm rõ cách sử dụng. Hãy nằm trong ILA mò mẫm hiểu looking forward to + gì, looking forward lớn + v hoặc ving và thực hiện những bài luyện cấu hình looking forward với đáp án nhằm gia tăng kỹ năng nhé.

Looking forward lớn tức thị gì?

Looking forward đem ý nghĩa sâu sắc vui vẻ mừng, hào khởi mong đợi cho tới điều gì cơ chuẩn bị xẩy ra vô sau này. Vậy sau look forward cút với giới kể từ gì? Looking forward lớn + V hoặc V-ing? Sau look forward luôn luôn cút với giới kể từ “to” và bám theo tiếp sau đó là danh từ/ cụm danh từ hoặc động kể từ tăng “-ing”.

Bạn đang xem: looking forward to + gì

Ví dụ:

• I’m looking forward lớn the holidays. (Tôi mong đợi được ngủ lễ)

• We’re looking forward lớn going lớn Switzerland next month. (Chúng tôi mong đợi được cút Thụy Điển vô mon tới)

>>> Xem thêm: Cấu trúc câu vô giờ Anh thông thườn và vừa đủ nhất 

Cách sử dụng cấu hình looking forward

Cách sử dụng cấu hình looking forward

Sau looking forward to + gì? Sau đấy là công thức cấu hình looking forward:

Looking forward lớn + N/V-ing

Cấu trúc này được sử dụng nhiều trong số tình huống không giống nhau, như:

1. Dùng nhằm mô tả sự hào khởi, mong đợi cho tới điều gì cơ chuẩn bị xảy ra

Ví dụ:

• I am looking forward lớn the weekend. (Tôi đang được chờ mong vào thời gian cuối tuần)

• I am looking forward lớn my vacation. (Tôi đang được mong đợi vô kỳ ngủ của mình)

• I am looking forward lớn meeting you. (Tôi ước được gặp gỡ bạn)

• She is looking forward lớn her wedding. (Cô ấy đang được mong đợi đám hỏi của mình)

• He is looking forward lớn working with you. (Anh ấy rất rất ước được thao tác với bạn)

• Mark is looking forward lớn meeting his new quấn. (Mark rất rất ước được gặp gỡ ông công ty mới nhất của mình)

Bạn cũng rất có thể sử dụng cấu hình looking forward ở thì quá khứ nhằm kể về điều gì cơ khiến cho bản thân hào hứng tuy nhiên vấn đề đó ko khi nào xẩy ra. Lúc này, cấu hình thể hiện tại sự tuyệt vọng.

Ví dụ:

• I was looking forward lớn seeing the movie, but I couldn’t go because I was sick. (Tôi rất rất ước được coi phim tuy nhiên tôi ko thể cút được vì như thế tôi bị ốm)

• I was looking forward lớn working with him, but he decided lớn quit. (Tôi rất rất ước được thao tác với anh ấy, tuy nhiên anh ấy tiếp tục ra quyết định ngủ việc)

• She was looking forward lớn meeting you. She will be disappointed you are not coming. (Cô ấy rất rất ước được gặp gỡ chúng ta. Cô ấy tiếp tục tuyệt vọng vì như thế chúng ta ko đến)

• It’s too bad the game is canceled. We were looking forward lớn watching. (Thật tệ Khi trò đùa bị bỏ quăng quật. Chúng tôi rất rất ước được xem)

2. Sử dụng vô thư hoặc email

Chúng tao hay được dùng cấu trúc looking forward vào thời gian cuối tin nhắn hoặc thư nhằm thể hiện tại sự mong đợi sớm được gặp gỡ hoặc nhận phản hồi kể từ người cơ. Việc dùng looking forward lớn vào thời gian cuối thư thực hiện cho những người không giống cảm nhận thấy được yêu thương quý, tôn trọng và Đánh Giá cao.

Ví dụ:

• I am looking forward lớn meeting you. (Tôi ước được gặp gỡ bạn)

• We are looking forward lớn having further discussions. (Chúng tôi rất rất ước được với những cuộc thảo luận sâu sắc hơn)

• Our team is looking forward lớn working with you on this project. (Nhóm của Shop chúng tôi rất rất ước được thao tác với chúng ta vô dự án công trình này)

• I am looking forward lớn hearing from you. (Tôi ước sớm cảm nhận được phản hồi kể từ bạn)

3. Dùng trong mỗi tình huống cần thiết sự trang trọng

Với cách sử dụng này, bạn cũng có thể sử dụng cấu trúc look forward sau:

I look forward lớn + V-ing/N

Ví dụ:

• I look forward lớn your reply. (Tôi ước được chúng ta trả lời)

• I look forward lớn hearing from you soon. (Tôi mong sớm cảm nhận được thông tin kể từ bạn)

• We look forward lớn receiving payment for the services detailed above. (Chúng tôi ước cảm nhận được giao dịch thanh toán cho những cty được nêu cụ thể ở trên)

look

4. Dùng trong mỗi tình huống không nhiều trang trọng

Với cách sử dụng này, rất có thể sử dụng cấu hình look forward sau:

Look forward lớn + V-ing/N

Ví dụ:

• Look forward lớn seeing you again tomorrow. (Rất mong đợi được hội ngộ chúng ta vào trong ngày mai)

• Look forward lớn visiting her house next Thursday. (Rất mong đợi cho tới thăm hỏi căn nhà cô ấy vô loại 5 tuần tới)

5. Dùng nhằm thể hiện tại sự thân mật mật

Với cách sử dụng này, chúng ta sử dụng cấu hình look forward:

I’m looking forward lớn + V-ing/N

Ví dụ:

•  A) I will see you next week. (Hẹn gặp gỡ chúng ta vô tuần sau)

B) I am already looking forward lớn it. (Tôi rất rất mong đợi gặp gỡ bạn)

•  A) What are you looking forward lớn these days? (Bạn đang được mong đợi điều gì vô những ngày này?)

B) I’m looking forward lớn my next vacation. (Tôi đang được hào khởi chờ đón cho tới kì nghỉ)

Sự khác lạ thân mật cấu hình looking forward và expect

looking forward và expect

Looking forward và expect đều Có nghĩa là chờ mong, tuy vậy với một trong những điểm khác lạ cần thiết thân mật nhì kể từ này.

Looking forward đem hàm ý tích rất rất rộng lớn expect. Looking forward thông thường được dùng nhằm thể hiện tại sự phấn khích hoặc hào khởi về một điều gì cơ. 

Ví dụ: 

• I’m looking forward lớn my vacation. (Tôi đang được mong đợi kỳ ngủ của mình)

Expect đem hàm ý trung lập rộng lớn looking forward. Expect rất có thể được dùng nhằm thể hiện tại sự chờ mong một cơ hội khách hàng quan liêu, không tồn tại xúc cảm. 

Ví dụ: 

• I expect lớn get a good grade on my exam. (Tôi chờ mong được điểm trên cao vô kỳ đua của mình)

Ngoài đi ra, looking forward thông thường được dùng nhằm nói tới những điều ko xẩy ra, trong những lúc expect rất có thể được dùng nhằm nói tới cả những điều tiếp tục xẩy ra và ko xẩy ra. 

Ví dụ: 

Xem thêm: bảng đơn vị đo độ dài lớp 3

• I’m looking forward lớn meeting you. (Tôi đang được mong đợi gặp gỡ bạn)

Dưới đấy là một trong những ví dụ không giống về phong thái dùng looking forward và expect:

Looking forward

• I’m looking forward lớn seeing you again. (Tôi đang được mong đợi hội ngộ bạn)

• I’m looking forward lớn the new movie. (Tôi đang được mong đợi bộ phim truyện mới)

• I’m looking forward lớn my new job. (Tôi đang được mong đợi việc làm mới nhất của mình)

Expect

• I expect lớn be trang chủ by 6 p.m. (Tôi chờ mong tiếp tục về căn nhà khi 6 giờ tối)

• I expect you lớn be on time for work. (Tôi chờ mong các bạn sẽ trúng giờ cút làm)

• I expect the weather lớn be good tomorrow. (Tôi chờ mong khí hậu tiếp tục rất đẹp ngày mai)

Nhìn công cộng, looking forward đem hàm ý tích rất rất rộng lớn expect và thông thường được dùng nhằm nói tới những điều ko xẩy ra.

Các kể từ đồng nghĩa tương quan với cấu hình looking forward

cấu trúc hope

Dưới đấy là một trong những kể từ đồng nghĩa tương quan với looking forward, bạn cũng có thể lựa chọn kể từ đồng nghĩa tương quan phù phù hợp với văn cảnh của câu.

Anticipate. Ví dụ: I am anticipating your visit. (Tôi đang được mong đợi chuyến ghé thăm hỏi của bạn)

Expect. Ví dụ: I expect lớn get a good grade on my exam. (Tôi chờ mong được điểm trên cao vô kỳ đua của mình)

Hope. Ví dụ: I hope lớn see you again soon. (Tôi kỳ vọng hội ngộ chúng ta sớm)

Look ahead to. Ví dụ: I am looking ahead lớn my new job. (Tôi đang được chờ mong việc làm mới)

Look forward lớn with pleasure. Ví dụ: I am looking forward lớn with pleasure our vacation together. (Tôi rất rất mong đợi kỳ ngủ của tất cả chúng ta nằm trong nhau)

Long for. Ví dụ: I long for the day when I can travel the world. (Tôi mong đợi ngày tôi rất có thể cút phượt vòng xung quanh thế giới)

Plan on. Ví dụ: I plan on going lớn the movies tonight. (Tôi dự tính cút coi phim vô tối nay)

Relish. Ví dụ: I relish the thought of spending time with my family. (Tôi rất rất mến tâm trí về sự việc dành riêng thời hạn cho tới mái ấm gia đình của mình)

Wait for. Ví dụ: I wait for your reply. (Tôi đang được hóng câu vấn đáp của bạn)

>>> Xem thêm: Cấu trúc should: Công thức, cách sử dụng và bài bác luyện với đáp án

Bài luyện cấu hình looking forward với đáp án

Bài luyện

Bài luyện 1 

Điền kể từ phù hợp vô khu vực trống:

1. I am looking forward lớn ________ (seeing/ lớn see) your family again.

2. I am looking forward lớn ________ (going/ lớn go) on vacation.

3. She is looking forward lớn ________ (receiving/ lớn receive) her new phone.

4. They are looking forward lớn ________ (starting/ lớn start) their new jobs.

5. I am looking forward lớn ________ (passing/ lớn pass) my exams.

Đáp án

1. I am looking forward lớn seeing your family again.

2. I am looking forward lớn going on vacation.

3. She is looking forward lớn receiving her new phone.

4. They are looking forward lớn starting their new jobs.

5. I am looking forward lớn passing my exams.

Bài luyện 2

Viết câu dùng cấu hình looking forward với những chủ thể sau:

1. Vacation

2. A gift

3. An event

4. A meeting

5. A project

Đáp án

1. I am looking forward lớn my vacation at the beach.

2. I am looking forward lớn my birthday present.

3. I am looking forward lớn the upcoming music sự kiện.

4. I am looking forward lớn meeting my old friends.

5. I am looking forward lớn my new project at work.

Bài luyện 3

Viết lại những câu sau bằng phương pháp sử dụng cấu hình looking forward:

1. I am excited about my upcoming vacation.

2. I am happy lớn receive my birthday present.

3. I am eager lớn attend the upcoming music sự kiện.

4. I am thrilled lớn meet my old friends.

5. I am excited about my new project at work.

Đáp án

1. I am looking forward lớn my upcoming vacation.

2. I am looking forward lớn receiving my birthday present.

3. I am looking forward lớn attending the upcoming music sự kiện.

Xem thêm: get out of my house

4. I am looking forward lớn meeting my old friends.

5. I am looking forward lớn my new project at work.

Cấu trúc looking forward là 1 cấu hình giờ Anh thông dụng được dùng trong vô số văn cảnh không giống nhau, kể từ những cuộc truyện trò mỗi ngày cho tới những nội dung bài viết và tin nhắn sang trọng. Hy vọng những vấn đề bên trên tiếp tục giúp cho bạn nắm rõ rộng lớn về cấu hình looking forward. Hãy rèn luyện dùng cấu hình này thông thường xuyên nhằm nâng cao tài năng giờ Anh của tôi nhé!