lúa mì phân bố tập trung ở miền

Câu hỏi:

06/12/2022 746

Bạn đang xem: lúa mì phân bố tập trung ở miền

A. ôn đới và cận nhiệt độ.

Đáp án chủ yếu xác

B. cận nhiệt độ và nhiệt đới gió mùa.

Gói VIP đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện sát 1 triệu thắc mắc đem đáp án cụ thể.

Nâng cung cấp VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Dân số già nua đem những giới hạn nào là sau đây?

A. Thiếu làm việc.

B. Dân số nhanh chóng.

C. Lao động nhộn nhịp.

D. Thừa làm việc.

Câu 2:

Trong nông nghiệp, nông trại là kiểu dáng sản xuất

A. khá nhỏ.

B. rất rộng lớn.

C. hạ tầng.

D. tiên phong.

Câu 3:

Tỉ số nam nữ được xem bằng

A. số phái nam bên trên tổng dân.

B. số phái đẹp bên trên tổng dân.

C. số phái nam bên trên số phái đẹp.

D. số phái đẹp bên trên số phái nam.

Câu 4:

Cây hoa màu bao hàm có

A. lúa gạo, tiểu mạch, ngô, kê.

B. lúa gạo, tiểu mạch, ngô, lạc.

C. lúa gạo, tiểu mạch, ngô, đậu.

Xem thêm: đặc điểm hoạt động của khí khổng ở thực vật cam là

D. lúa gạo, tiểu mạch, ngô, mía.

Câu 5:

Yếu tố nào là tại đây tác động rất rộng lớn cho tới thị ngôi trường hấp phụ nông nghiệp?

A. Khí hậu.

B. Địa hình.

C. Dân cư.

D. Nguồn nước.

Câu 6:

Những nước nào là tại đây phát triển nhiều thịt và sữa trườn nhất bên trên thế giới?

A. Hoa Kì, Thái Lan, Trung Quốc, Ac-hen-ti-na.

B. Hoa Kì, đè Độ, Trung Quốc, Ac-hen-ti-na.

C. Hoa Kì, Bra-xin, Trung Quốc, Ac-hen-ti-na.

D. Hoa Kì, Mê-hi-cô, Trung Quốc, Ac-hen-ti-na.

Câu 7:

Cho bảng số liệu sau:

SỐ DÂN VÀ SỐ DÂN THÀNH THỊ CỦA THẾ GIỚI GIAI ĐOẠN 1950 - 2020

(Đơn vị: triệu người)

Năm

Dân số

1950

1970

1990

2020

Thế giới

2536

3700

5327

7795

Trong đó: Số dân trở nên thị

751

1354

2290

4379

a) Tính tỉ trọng dân trở nên thị của trái đất tiến độ 1950 - 2020. 

b) Vẽ biểu vật dụng phối hợp thể hiện nay quy tế bào dân sinh trái đất và tỉ trọng dân trở nên thị trái đất tiến độ 1950 - 2020.

c) Rút rời khỏi phán xét và lý giải.

Xem thêm: glyxin có làm đổi màu quỳ tím không

TÀI LIỆU VIP VIETJACK