mai trời có mưa không

 • Thời tiết
 • Thời tiết lục địa 24h

Dự báo khí hậu - Đêm 7 và ngày 08/02/2024

 • Hà Nội

  Bạn đang xem: mai trời có mưa không

  đa phần mây, với mưa và mưa nhỏ. Gió hướng đông bắc cấp cho 3. Trời đại hàn.
  Nhiệt chừng thấp nhất kể từ : 12-14 chừng.
  Nhiệt chừng tối đa kể từ : 14-16 chừng.

 • Phía Tây Bắc Bộ

  đa phần mây, với mưa và mưa nhỏ rải rác; riêng biệt Lai Châu-Điện Biên với mưa nhỏ vài ba điểm, trưa chiều hạn chế mây trời nắng và nóng. Gió nhẹ nhàng. Trời rét, với điểm đại hàn, rét sợ hãi.
  Nhiệt chừng thấp nhất kể từ : 13-15 chừng, với điểm bên dưới 13 chừng.
  Nhiệt chừng tối đa kể từ : 18-21 độ; riêng biệt chống Tây Bắc 23-26 chừng, với điểm bên trên 26 chừng.

 • Phía Đông Bắc Bộ

  đa phần mây, với mưa và mưa nhỏ. Gió hướng đông bắc cấp cho 3, vùng ven bờ biển cấp cho 3-4. Trời đại hàn, vùng núi với điểm rét sợ hãi.
  Nhiệt chừng thấp nhất kể từ : 11-14 chừng, vùng núi 8-11 chừng, với điểm bên dưới 5 chừng.
  Nhiệt chừng tối đa kể từ : 13-16 chừng.

 • Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế

  Xem thêm: các công thức tính đạo hàm

  đa phần mây, với mưa và mưa nhỏ rải rác rưởi. Gió bắc cho tới tây-bắc cấp cho 2-3. Trời rét, phía Bắc với điểm đại hàn.
  Nhiệt chừng thấp nhất kể từ : Phía Bắc 15-18 độ; phía Nam 19-22 chừng.
  Nhiệt chừng tối đa kể từ : Phía Bắc 18-21 chừng, phía Nam 23-26 chừng, với điểm bên trên 26 chừng.

 • Đà Nẵng cho tới Bình Thuận

  Có mây, tối ko mưa, ngày nắng và nóng. Gió hướng đông bắc cấp cho 2-3.
  Nhiệt chừng thấp nhất kể từ : 22-25 độ
  Nhiệt chừng tối đa kể từ : 29-32 chừng

 • Tây Nguyên

  Có mây, tối ko mưa, ngày nắng và nóng. Gió hướng đông bắc cho tới nhộn nhịp cấp cho 2-3.
  Nhiệt chừng thấp nhất kể từ : 19-22 độ
  Nhiệt chừng tối đa kể từ : 30-33 chừng, với điểm bên trên 33 chừng.

  Xem thêm: trò chơi đuổi hình bắt chữ

 • Nam Bộ

  Có mây, tối ko mưa; ngày nắng và nóng. Gió hướng đông bắc cho tới nhộn nhịp cấp cho 2-3.
  Nhiệt chừng thấp nhất kể từ : 23-26 chừng.
  Nhiệt chừng tối đa kể từ : 31-34 chừng, với điểm bên trên 34 chừng.