make up for là gì

Bản dịch của "make up for" nhập Việt là gì?

chevron_left

chevron_right

Bạn đang xem: make up for là gì

Bản dịch

Ví dụ về phong thái dùng

English Vietnamese Ví dụ bám theo văn cảnh của "make up for" nhập Việt

Những câu này nằm trong mối cung cấp bên phía ngoài và rất có thể ko đúng đắn. bab.la ko phụ trách về những nội dung này.

Ví dụ về đơn ngữ

English Cách dùng "make up for" nhập một câu

But the other features trang điểm for our small gripes.

Xem thêm: hiện tượng siêu dẫn là

We're trying đồ sộ trang điểm for it the best we can.

He says some people don't believe the trial can trang điểm for the suffering of the past.

Xem thêm: tâm đường tròn ngoại tiếp tam giác là giao điểm của ba đường gì

But the stalwart supporters in no way trang điểm for the evildoers, cheaters and serial cads.

Well, prepare đồ sộ pay a little more đồ sộ trang điểm for your conservation.

Cách dịch tương tự

Cách dịch tương tự động của kể từ "make up for" nhập giờ đồng hồ Việt