managed to v hay ving

Key takeaways

Động kể từ “Manage” là một trong động kể từ thông thườn và thông thường được dùng phổ cập nhập tiếp xúc hằng ngày. Tuỳ nhập tình huống, động kể từ “Manage” rất có thể được xếp nhập những cường độ không giống nhau như A2, B1.

Bạn đang xem: managed to v hay ving

Xét về mặt mũi ý nghĩa sâu sắc, động kể từ “Manage” với 6 ngôi trường hợp:

 • Quản lý (một đồ vật gi đó) nhằm trấn áp hoặc phụ trách cứ một công ty, một group, một nhóm chức, khu đất đai,…

 • Thành công thực hiện 1 việc gì cơ, đặc trưng này là việc khó khăn khăn

 • Thành công đạt được/ tạo ra được đồ vật gi đó

 • Giải quyết một yếu tố, một trường hợp khó khăn khăn

 • Dùng với Money (tiền bạc)/time (thời gian)/information​ (thông tin)

 • Quản lý ai cơ / đồ vật gi cơ để giữ lại ai cơ / đồ vật gi cơ nhập tầm kiểm soát; nhằm rất có thể ứng phó với ai cơ / đồ vật gi cơ.

Manage To V hoặc Ving? → Manage + To V.

Các cấu trúc không giống của động kể từ “Manage”:

 • Manage something

 • Manage with/without somebody/something

 • Manage on something

 • Manage with something.

Một số Note Khi dùng động kể từ “Manage”:

 • Động kể từ “Manage” rất có thể đi kèm theo với một số trong những trạng kể từ chắc chắn và tế bào mô tả cường độ tương tự ý nghĩa sâu sắc không giống nhau: effectively, efficiently, properly, nicely, perfectly well, very well, skillfully.

 • Các động kể từ rất có thể đi kèm theo động kể từ “Manage”: be difficult lớn, be easy lớn, learn (how) lớn, be able lớn, can, have lớn.

 • Người học cần chú ý sử dụng các cấu trúc “Manage” phù hợp và chính xác nhập các ngữ cảnh sự khác biệt.

Family words:

 • Management là danh từ

 • Managed, manageable, unmanageable là tính kể từ.

 • Manage là một động kể từ có khá nhiều nghĩa và trong những đường nét nghĩa, này lại được xếp nhập những loại kể từ không giống nhau, hoặc là A2 hoặc là B1.

Manage To V hoặc Ving?

Ví dụ:

 • At first, I didn't know exactly how we'd manage lớn persuade the investors, but at the over of the day, we nailed it. (Lúc đầu, tôi ko biết đúng đắn Cửa Hàng chúng tôi tiếp tục day trở nhằm thuyết phục căn nhà góp vốn đầu tư, tuy nhiên sau cùng, Cửa Hàng chúng tôi tiếp tục thành công xuất sắc.)

 • We managed lớn get lớn the station in the nick of time. (Chúng tôi tiếp tục nỗ lực cho tới căn nhà ga đúng vào khi.)

 • How did you manage lớn convince him into believing all of those things? (Bạn đã trải cơ hội này nhằm thuyết phục anh ấy tin cậy nhập toàn bộ những điều đó?)

 • She managed lớn escape through the window. (Cô ấy tiếp tục day trở nhằm bay được qua chuyện hành lang cửa số.)

Ví dụ Manage To V hoặc Ving

Đáp án cho tới thắc mắc “Manage To V hoặc Ving?” đó là Manage + lớn V. Đối với tình huống này, “manage” đem tức là thành công xuất sắc thực hiện 1 việc gì cơ, đặc trưng này là việc trở ngại.

Lưu ý: nhập tình huống này, “manage” được xếp nhập B1; vừa vặn là nội động kể từ, vừa vặn là nước ngoài động kể từ.

Các cấu hình không giống của Manage

Manage đem tức là vận hành (một đồ vật gi đó) nhằm trấn áp hoặc phụ trách cứ một công ty, một group, một nhóm chức, khu đất đai, v.v.

Lưu ý: nhập tình huống này, Manage được xếp nhập A2; vừa vặn là nội động kể từ, vừa vặn là nước ngoài động kể từ.

Ví dụ:

 • to manage a business/factory/bank/hotel/soccer team. (quản lý một công ty / nhà máy sản xuất / ngân hàng / hotel / team soccer.)

 • to manage a department/project. (quản lý một thành phần / dự án công trình.)

 • I think that Forestry Nicholas manages the whole forest. (Tôi cho rằng Lâm nghiệp Nicholas vận hành rừng.)

 • We need people who are good at managing. (Chúng tôi có nhu cầu các người chất lượng tốt vận hành.)

 • She lacks experience of managing a coffee cửa hàng. (Cô ấy không tồn tại tay nghề vận hành một siêu thị coffe.)

 • The restaurant is managed by the Browns. (Nhà mặt hàng được vận hành vì thế mái ấm gia đình Brown.)

 • A new approach is needed lớn manage the hospitals. (Cần với cùng một cơ hội tiếp cận mới nhất nhằm vận hành những cơ sở y tế.)

 • Investors are looking for someone lớn manage the organization. (Các căn nhà góp vốn đầu tư đang được dò la người vận hành tổ chức triển khai.)

 • All applications are managed by AI. (Tất cả những phần mềm được vận hành vì thế trí tuệ tự tạo.)

Manage đem tức là thành công xuất sắc đạt được/ tạo ra được đồ vật gi đó

→ Manage something

Lưu ý: nhập tình huống này, Manage là nước ngoài động kể từ. 

Ví dụ:

 • He managed a laugh despite his disappointment. (Anh ấy tiếp tục nỗ lực cười cợt bỏ mặc sự tuyệt vọng của tôi.)

 • Davies manages light humor without seeming silly. (Davies vận hành sự vui nhộn nhẹ dịu tuy nhiên không tồn tại vẻ ngớ ngẩn.)

Manage đem tức là giải quyết và xử lý một yếu tố, một trường hợp khó khăn khăn

Lưu ý: nhập tình huống này, Manage được xếp nhập B1; là nội động kể từ.

Ví dụ:

She's too old lớn manage on her own any more. (Cô ấy tiếp tục vượt lên trên già cả nhằm rất có thể tự động xoay sở được nữa.)

→ manage with/without somebody/something 

Ví dụ:

 • How bởi you manage without a car? (Làm thế này nhằm các bạn xoay sở nếu như không tồn tại một con xe hơi?)

 • I can manage without a washing machine. (Tôi rất có thể xoay sở tuy nhiên ko cần thiết máy giặt.)

Manage sử dụng với Money (tiền bạc)/time (thời gian)/information​ (thông tin)  

Manage đem nghĩa là: nhằm rất có thể sinh sống hoặc tồn bên trên tuy nhiên ko cần phải có nhiều chi phí, tương hỗ, ăn ngủ,…

Lưu ý: Trong tình huống này, Manage được xếp nhập B1; là nội động kể từ.

Ví dụ:

 • There are sánh many young families who are just about managing lớn live in this country. (Có thật nhiều mái ấm gia đình trẻ em đang được xoay sở nhằm sinh sống ở tổ quốc này.)

 • She was finding it difficult lớn manage financially. (Cô cảm nhận thấy trở ngại trong công việc vận hành tài chủ yếu.)

→ manage on something 

Ví dụ:

 • He has lớn manage on less kêu ca £50 a week. (Anh ấy cần xoay sở với nấc bổng bên dưới 50 bảng một tuần.)

 • He generally managed on five hours' sleep a night lớn have more time for his final essay. (Anh ấy thông thường nỗ lực ngủ năm giờ đồng hồ từng tối để sở hữu nhiều thời hạn rộng lớn cho tới bài bác luận sau cùng của tôi.)

Manage sử dụng với Money

→ manage with something 

Ví dụ:

Everyone will have lớn manage with less time and more pressure. (Mọi người sẽ rất cần xoay sở với không nhiều thời hạn rộng lớn và nhiều áp lực đè nén rộng lớn.)

Manage đem nghĩa là: dùng tài sản, thời hạn, vấn đề,... một cơ hội phải chăng.

→ manage something

Ví dụ:

 • Please, don't teach bầm how lớn manage my budget. (Xin chớ dạy dỗ tôi cơ hội vận hành ngân sách của tôi.)

 • We proudly introduce a computer program that helps you manage data efficiently. (Chúng tôi kiêu hãnh ra mắt một lịch trình PC giúp đỡ bạn vận hành tài liệu hiệu suất cao.)

Manage đem tức là vận hành ai cơ / đồ vật gi cơ để giữ lại ai cơ / đồ vật gi cơ nhập tầm kiểm soát; nhằm rất có thể ứng phó với ai cơ / đồ vật gi đó

Lưu ý: trong tình huống này, Manage được xếp nhập B1; là nước ngoài động kể từ.

Ví dụ:

 • Trying lớn manage a disruptive child is a challenge for teachers and parents. (Cố gắng quản ngại lý/kiểm soát một đứa trẻ em quậy đập là một trong thử thách so với nghề giáo và cha mẹ.)

 • She manages wild animals better kêu ca anyone I know. (Cô ấy vận hành động vật hoang dã hoang dại chất lượng tốt rộng lớn bất kể ai tuy nhiên tôi biết.)

 • It is necessary lớn teach students how lớn manage stress. (Cần cần dạy dỗ học viên cơ hội vận hành stress.)

  Xem thêm: các bài toán lớp 1

 • How bởi skydivers manage these risks in practice? (Làm thế này nhằm vận khích lệ nhảy dù trên không vận hành những rủi ro khủng hoảng này nhập thực tế?)

Manage đem tức là vận hành ai đó

Một số Note cộng đồng của Manage

Manage là một trong động kể từ thông thườn và thông thường được dùng phổ cập nhập tiếp xúc hằng ngày. Người học cần chú ý sử dụng các cấu trúc Manage phù hợp và chính xác nhập các ngữ cảnh sự khác biệt.

Động kể từ manage rất có thể đi kèm theo với những trạng kể từ sau đây: effectively, efficiently, properly, nicely, perfectly well, very well, skillfully

Ví dụ:

 • “Need any help?” “No, thanks. I can manage it perfectly well.” (“Có cần thiết hùn gì không?” “Không, cám ơn. Tôi rất có thể xoay sở chất lượng tốt.”)

 • Jack skilfully managed lớn keep the aircraft on the runway. (Jack tiếp tục khôn khéo xoay sở để giữ lại máy cất cánh bên trên đường sân bay.)

Động kể từ manage rất có thể đi kèm theo với những động kể từ sau đây: be difficult lớn, be easy lớn, learn (how) lớn, be able lớn, can, have to

Ví dụ:

 • They had lớn manage lớn find a place lớn stay for a night. (Họ cần xoay sở nhằm dò la một điểm nhằm ở lại một tối.)

 • Can you manage another glass of wine? (Bạn rất có thể tu thêm 1 ly rượu nho nữa không?)

Động kể từ manage rất có thể đi kèm theo với những giới kể từ sau đây: on, without

Ví dụ:

 • We couldn't have managed without your help. (Chúng tôi ko thể vận hành nếu như không tồn tại sự giúp sức của công ty.)

 • They can manage the project on their own. (Họ rất có thể tự động vận hành dự án công trình.)

Tham khảo thêm:

 • Fancy lớn V hoặc Ving?

 • Plan To V hoặc Ving?

 • Hope lớn V hoặc Ving?

Các family words của Manage

Managed /ˈmænɪdʒd/ (a): ​được tiến hành hoặc bố trí với việc cảnh giác và trấn áp.

Ví dụ:

 • The money will be invested in managed funds. (Số chi phí sẽ tiến hành góp vốn đầu tư nhập những quỹ được vận hành.)

 • The company stated that they only used wood from managed forests. (Công ty bảo rằng bọn họ chỉ dùng mộc kể từ những vùng đồi núi được vận hành.)

→ Lưu ý: chỉ sử dụng trước danh kể từ như fund, forest,...

Management /ˈmænɪdʒmənt/ (n): 

→ B1: sinh hoạt kiểm soát một công ty hoặc tổ chức triển khai tương tự động (danh kể từ ko kiểm điểm được)

Ví dụ:

 • hotel/project management (quản lý hotel / dự án)

 • a management training course (một khóa huấn luyện và giảng dạy quản ngại lý)

 • The report blames bad management for this problem. (Báo cáo sụp đổ lỗi cho tới vận hành tệ cho tới yếu tố này.)

 • Effective financial management is essential in doing business. (Quản lý tài chủ yếu hiệu suất cao là vấn đề quan trọng nhập sinh hoạt marketing.)

Một số Note cộng đồng của Manage→ B1: những người dân kiểm soát một công ty hoặc tổ chức triển khai tương tự

Ví dụ:

 • The management is/are considering closing the factory. (Ban vận hành đang được đánh giá việc tạm dừng hoạt động nhà máy sản xuất.)

 • A new board and management team took over. (Một hội đồng quản ngại trị và lực lượng vận hành mới nhất tiếp tục tiếp quản ngại.)

 • Most managements prefer lớn avoid strikes. (Hầu không còn những căn nhà vận hành quí rời những cuộc làm reo.)

→ B1: hành động hoặc khả năng ứng phó với những người hoặc trường hợp một cơ hội thành công xuất sắc (danh kể từ ko kiểm điểm được)

Ví dụ:

 • Time management (quản lý thời gian)

 • Classroom management is a part of teachers’ responsibility. (Quản lý lớp học tập là một trong phần trách cứ nhiệm của nghề giáo.)

 • Diet plays a key role in the management of heart disease. (Chế chừng ăn uống hàng ngày đóng góp một tầm quan trọng cần thiết trong công việc trấn áp bệnh về tim.)

Manageable /ˈmænɪdʒəbl/ (a) có thể ứng phó hoặc kiểm soát

Ví dụ:

 • The debt has been discussed lớn be at a more manageable level. (Khoản nợ đã và đang được văn bản thoả thuận xuống nấc dễ dàng vận hành rộng lớn.)

 • It is important lớn present new information in manageable chunks. (Điều cần thiết là cần trình diễn vấn đề mới nhất theo dõi từng phần rất có thể vận hành được.)

Unmanageable /ʌnˈmænɪdʒəbl/ (a) không thể ứng phó hoặc trấn áp.

Ví dụ:

 • The costs involved had become unmanageable. (Các ngân sách tương quan tiếp tục trở thành ko thể vận hành được.)

 • There have been complaints about unmanageable levels of work. (Đã với những câu nói. phàn nàn về sự việc cường độ lộn xộn nhập vận hành việc làm.)

Bài tập

Điền những kể từ tại đây nhập địa điểm rỗng tuếch quí hợp: managing, manage on, managed, management, manage, managed to

1. The units in some areas are poorly maintained and badly____________

2. A volunteer group is ____________ the Cuc Phuong Nature reserve. 

3. The cửa hàng is now under new ____________.

4. Many people found it difficult to ____________ their weekly income during the outbreak of the COVID-19. 

5. The new law helps the state enable pension funds lớn ____________ risks. 

6. Jack ____________ go lớn school on time despite bad weather.

Đáp án: 

1. The units in some areas are poorly maintained and badly managed. (Các đơn vị chức năng nhập một số trong những nghành được lưu giữ thông thường và vận hành thông thường.)

2. A volunteer group is managing the Cuc Phuong Nature reserve. (Một group tự nguyện đang được vận hành quần thể bảo đảm vạn vật thiên nhiên Cúc Phương.)

3. The cửa hàng is now under new management. (Hiện quán đã và đang được điều hành và quản lý vì thế vận hành mới nhất.)

4. Many people found it difficult to manage on their weekly income during the outbreak of the COVID-19. (Nhiều người cảm nhận thấy khó khăn vận hành thu nhập mặt hàng tuần của mình nhập thời hạn bùng vạc COVID-19.)

5. The new law helps the state enable pension funds lớn manage risks. (Luật mới nhất hùn tè bang tạo ra ĐK cho những quỹ hưu trí nhằm vận hành rủi ro khủng hoảng.)

6. Jack managed to go lớn school on time despite bad weather. (Jack tiếp tục thành công xuất sắc đến lớp đích thị giờ cho dù không khí xấu xa.)

Kết luận

Sau Khi tác giả tiếp tục phân tách kỹ về ý nghĩa sâu sắc, các cấu trúc và cách sử dụng của động kể từ Manage, người sáng tác kỳ vọng người học tập rất có thể ghi lưu giữ đáp án cho tới thắc mắc Manage To V hoặc Ving? và sử dụng chính xác các cấu trúc không giống của Manage nhằm rất có thể tránh khỏi những lỗi sai về ngữ pháp. Tác giả đã tóm tắt lại các cấu trúc Manage như sau:

Cấu trúc của động kể từ Manage:

 • Manage To V hoặc Ving? Manage + To V

 • Manage something

 • Manage with/without somebody/something

 • Manage on something

 • Manage with something

Trích dẫn

Management. MANAGEMENT | Định nghĩa nhập Từ điển giờ đồng hồ Anh Oxford. (n.d.). Retrieved August 10, 2022, from https://www.oxfordlearnersdictionaries.com/definition/english/management 

Manageable. MANAGEABLE | Định nghĩa nhập Từ điển giờ đồng hồ Anh Oxford. (n.d.). Retrieved August 10, 2022, from https://www.oxfordlearnersdictionaries.com/definition/english/manageable 

Xem thêm: lòng trung thực là gì

Unmanageable. UNMANAGEABLE | Định nghĩa nhập Từ điển giờ đồng hồ Anh Oxford. (n.d.). Retrieved August 10, 2022, from https://www.oxfordlearnersdictionaries.com/definition/english/unmanageable 

Manage. MANAGE | Định nghĩa nhập Từ điển giờ đồng hồ Anh Oxford. (n.d.). Retrieved August 10, 2022, from https://www.oxfordlearnersdictionaries.com/definition/english/manage

Managed. MANAGED | Định nghĩa nhập Từ điển giờ đồng hồ Anh Oxford. (n.d.). Retrieved August 10, 2022,fromhttps://www.oxfordlearnersdictionaries.com/definition/english/managed