máy phát điện hoạt động theo nguyên tắc dựa trên

Câu hỏi:

27/05/2020 21,204

B. hiện tượng chạm màn hình năng lượng điện kể từ.

Bạn đang xem: máy phát điện hoạt động theo nguyên tắc dựa trên

Đáp án chủ yếu xác

D. hiện tượng khúc xạ ánh sáng/

Chọn B

Hướng dẫn: Máy trị năng lượng điện hoạt động và sinh hoạt bám theo qui định dựa vào hiện tượng kỳ lạ chạm màn hình năng lượng điện kể từ.

Gói VIP đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện ngay gần 1 triệu thắc mắc đem đáp án cụ thể.

Nâng cấp cho VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Từ thông  qua loa một sườn chạc chuyển đổi, trong vòng thời hạn 0,1 (s) kể từ thông tăng kể từ 0,6 (Wb) cho tới 1,6 (Wb). Suất năng lượng điện động chạm màn hình xuất hiện nay nhập sườn có tính rộng lớn bằng:

A. 6 (V).

B. 10 (V).

C. 16 (V).

D. 22 (V).

Câu 2:

Phát biểu này sau đó là không đúng?

A. Khi đem sự chuyển đổi kể từ trải qua mặt mày số lượng giới hạn tự một mạch năng lượng điện, thì nhập mạch xuất hiện nay suất năng lượng điện động chạm màn hình. Hiện tượng tê liệt gọi là hiện tượng kỳ lạ chạm màn hình năng lượng điện kể từ.

B. Dòng năng lượng điện xuất hiện nay Lúc đem sự trở nên thiên kể từ trải qua mạch năng lượng điện kín gọi là loại năng lượng điện chạm màn hình.

C. Dòng năng lượng điện chạm màn hình đem chiều sao mang lại kể từ ngôi trường tự nó sinh rời khỏi luôn luôn trái hướng với chiều của kể từ ngôi trường vẫn sinh rời khỏi nó.

D. Dòng năng lượng điện chạm màn hình đem chiều sao mang lại kể từ ngôi trường tự nó sinh rời khỏi có công dụng ngăn chặn nguyên vẹn nhân vẫn sinh rời khỏi nó.

Câu 3:

Một sườn chạc cứng, đặt điều nhập kể từ ngôi trường tăng dần dần đều như hình vẽ. Dòng năng lượng điện chạm màn hình nhập sườn đem chiều:

A.  

B. 

Xem thêm: soạn bài thánh gióng lớp 6 tập 2

C. 

D. 

Câu 4:

Phát biểu này sau đó là không đúng?

A. Dòng năng lượng điện chạm màn hình được sinh rời khỏi nhập khối vật dẫn Lúc vận động nhập kể từ ngôi trường hoặc đặt điều nhập kể từ ngôi trường chuyển đổi bám theo thời hạn gọi là loại năng lượng điện Fucô.

B. Dòng năng lượng điện xuất hiện nay Lúc đem sự trở nên thiên kể từ trải qua mạch năng lượng điện kín gọi là loại năng lượng điện chạm màn hình.

C. Dòng năng lượng điện Fucô được sinh rời khỏi Lúc khối sắt kẽm kim loại vận động nhập kể từ ngôi trường, có công dụng ngăn chặn vận động của khối sắt kẽm kim loại tê liệt.

D. Dòng năng lượng điện Fucô chỉ được sinh rời khỏi Lúc khối vật dẫn vận động nhập kể từ ngôi trường, bên cạnh đó toả nhiệt độ thực hiện khối vật dẫn rét lên.

Câu 5:

Phát biểu này sau đó là không đúng?

A. Một sườn chạc dẫn hình chữ nhật, tảo đều nhập một kể từ ngôi trường đều xung quanh một trục đối xứng OO’ tuy nhiên song với những đàng chạm màn hình kể từ thì nhập sườn đem xuất hiện nay loại năng lượng điện chạm màn hình.

B. Một sườn chạc dẫn hình chữ nhật, tảo đều nhập một kể từ ngôi trường đều xung quanh một trục đối xứng OO’ tuy nhiên song với những đàng chạm màn hình kể từ thì nhập sườn không tồn tại loại năng lượng điện chạm màn hình.

C. Một sườn chạc dẫn hình chữ nhật, tảo đều nhập một kể từ ngôi trường đều xung quanh một trục đối xứng OO’ vuông với những đàng chạm màn hình kể từ thì nhập sườn đem xuất hiện nay loại năng lượng điện chạm màn hình.

D. Một sườn chạc dẫn hình chữ nhật, tảo đều nhập một kể từ ngôi trường đều xung quanh một trục đối xứng OO’ phù hợp với những đàng chạm màn hình từ là một góc nhọn thì nhập sườn đem xuất hiện nay loại năng lượng điện chạm màn hình.

Câu 6:

Phát biểu này sau đó là đúng?

A. Một sườn chạc hình chữ nhật vận động trực tiếp đều nhập kể từ ngôi trường đều sao mang lại mặt mày phẳng phiu sườn luôn luôn tuy nhiên song với những đàng chạm màn hình kể từ thì nhập sườn xuất hiện nay loại năng lượng điện cảm ứng

B. Một sườn chạc hình chữ nhật vận động trực tiếp đều nhập kể từ ngôi trường đều sao mang lại mặt mày phẳng phiu sườn luôn luôn vuông góc với những đàng chạm màn hình kể từ thì nhập sườn xuất hiện nay loại năng lượng điện chạm màn hình.

C. Một sườn chạc hình chữ nhật vận động trực tiếp đều nhập kể từ ngôi trường đều sao mang lại mặt mày phẳng phiu sườn phù hợp với những đàng chạm màn hình từ là một góc nhọn thì nhập sườn xuất hiện nay loại năng lượng điện chạm màn hình.

Xem thêm: khó khăn của đông nam bộ đối với phát triển kinh tế là

D. Một sườn chạc dẫn hình chữ nhật, tảo đều nhập một kể từ ngôi trường đều xung quanh một trục đối xứng OO’ phù hợp với những đàng chạm màn hình từ là một góc nhọn thì nhập sườn đem xuất hiện nay loại năng lượng điện cảm ứng