một khung dây hình vuông cạnh 20cm

Câu hỏi:

15/04/2020 115,932

Một sườn chạc hình vuông vắn cạnh trăng tròn centimet ở toàn cỗ nhập một kể từ ngôi trường đều và vuông góc với những đàng chạm màn hình. Trong thời hạn 0,2s, chạm màn hình của kể từ ngôi trường hạn chế từ là một,2 T về 0. Suất năng lượng điện động chạm màn hình của sườn chạc nhập thời hạn bại có tính rộng lớn là:

Bạn đang xem: một khung dây hình vuông cạnh 20cm

C. 240mV

Đáp án chủ yếu xác

Gói VIP đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện sát 1 triệu thắc mắc sở hữu đáp án cụ thể.

Nâng cấp cho VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Chọn câu sai: Một vật xấp xỉ điều tiết, mốc thế năng bên trên địa điểm thăng bằng, Lúc xấp xỉ từ vựng trí:

A. Biên về địa điểm thăng bằng thì động năng tăng

B. Cân bởi vì đi ra địa điểm biên thì thế năng tăng

C. Cân bởi vì đi ra địa điểm biên thì động năng tăng

D. Biên về địa điểm thăng bằng thì thế năng giảm

Câu 2:

Cho đoạn mạch AB ko phân nhánh, bao gồm tụ năng lượng điện sở hữu năng lượng điện dung C=10-42π F, cuộn chạc thuần cảm có tính tự động cảm L=1π H, năng lượng điện trở thuần R=100Ω  . Điện áp bịa nhập đầu nhị đoạn mạch sở hữu dạng u = 200cos100πt V. Biểu thức của độ mạnh dòng sản phẩm năng lượng điện chạy nhập mạch sở hữu dạng:

A. i = 2cos100πt+π4A.

B. i = 2cos100πt-π4A.

C.  i = 2cos100πt+π4A.

D. i = 2cos100πt-π4A.

Câu 3:

Đặt một vật sáng sủa nhỏ vuông góc với trục chủ yếu của thấu kính, cơ hội thấu kính 15cm. Thấu kính cho 1 hình ảnh ảo rộng lớn hấp tấp gấp đôi vật. Tiêu cự của thấu kính bại là:

A. trăng tròn cm

B. 30 cm

Xem thêm: thực vật cần gì để sống

C. 10 cm

D. 40 cm

Câu 4:

Trong mạch năng lượng điện xoay chiều chỉ chứa chấp tụ năng lượng điện, dòng sản phẩm điện:

A. Trễ trộn rộng lớn năng lượng điện áp một góc 0,5π

B. Sớm trộn rộng lớn năng lượng điện áp một góc 0,25π

C. Sớm trộn rộng lớn năng lượng điện áp một góc 0,5π

D. Trễ trộn rộng lớn năng lượng điện áp một góc 0,25π

Câu 5:

Đường mức độ kể từ của kể từ ngôi trường tạo nên bởi vì dòng sản phẩm năng lượng điện chạy nhập chạc dẫn trực tiếp lâu năm sở hữu dạng là:

A. Các đường thẳng liền mạch nằm trong mặt mày phẳng phiu vuông góc với chạc dẫn.

B. Các đàng tròn trặn đồng tâm, tâm phía trên chạc dẫn và phía trên mặt mày phẳng phiu vuông góc với chạc dẫn

C. Các đàng cong hoặc đàng tròn trặn hoặc đường thẳng liền mạch nằm trong mặt mày phẳng phiu vuông góc với chạc dẫn

D. Các đàng tròn trặn hoặc đàng elip tùy từng độ mạnh dòng sản phẩm điện

Câu 6:

Cho đoạn mạch RLC vướng tiếp nối nhau theo như đúng trật tự bại. tường R=50Ω, cuộn cảm thuần. Đặt nhập nhị đầu đoạn mạch năng lượng điện áp xoay chiều u = U0cos100πt(V). Đồ thị đàng 1 màn biểu diễn năng lượng điện áp ở nhị đầu đoạn mạch chứa chấp RL, loại thị đàng 2 màn biểu diễn năng lượng điện áp ở nhị đầu đoạn mạch chứa chấp RC. Độ tự động cảm của cuộn cảm bại là:

A. L = 2π H

B.  L = 1π H

C. L = 12π H.

Xem thêm: dung dịch chất nào sau đây hòa tan được aloh3

D.  L = 13π H