một ống dây dài 50cm

Câu hỏi:

26/05/2020 98,395

Một ống dây khá dài 50(cm), độ mạnh dòng sản phẩm năng lượng điện chạy qua chuyện từng vòng chão là 2(A). Cảm ứng kể từ phía bên trong ống chão có tính rộng lớn B=25.104T. Tính số vòng chão của ống chão.

Bạn đang xem: một ống dây dài 50cm

Cảm ứng kể từ ờ trong tim ống chão là:

Vậy số vòng chão của ống chão là 497 vòng

Gói VIP đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện ngay gần 1 triệu thắc mắc sở hữu đáp án cụ thể.

Nâng cấp cho VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Hai chão dẫn trực tiếp, nhiều năm tuy nhiên song xa nhau chừng 32cm vô bầu không khí, dòng sản phẩm năng lượng điện chạy xe trên chão một là I1 = 5A, dòng sản phẩm năng lượng điện chạy xe trên chão 2 là I2 = 1A ngược hướng với I1. Điểm M ở trong mặt mày phẳng phiu của nhì dòng sản phẩm năng lượng điện cơ hội dòng sản phẩm năng lượng điện I1 đoạn 8cm; cơ hội dòng sản phẩm năng lượng điện I2 đoạn 24cm. Tính chạm màn hình kể từ bên trên M

Câu 2:

Ba dòng sản phẩm năng lượng điện trực tiếp tuy nhiên song vuông góc với mặt mày phẳng phiu hình vẽ sở hữu chiều như hình vẽ. Tam giác ABC đều. Xác tấp tểnh vectơ chạm màn hình kể từ bên trên tâm O của tam giác, biết I1 = I2 = I3 = 5A, cạnh của tam giác vị 10cm.

Câu 3:

Một vòng chão tròn trĩnh bịa đặt vô chân không tồn tại nửa đường kính R = 10cm đem dòng sản phẩm năng lượng điện I = 50A.

a)     Tính kích thước của vectơ chạm màn hình kể từ bên trên tâm vòng chão.

Xem thêm: dung dịch chất nào sau đây hòa tan được aloh3

b)    Nếu mang đến dòng sản phẩm năng lượng điện bên trên qua chuyện vòng chão sở hữu nửa đường kính R' = 4R thì chạm màn hình kể từ bên trên tâm vòng chão có tính rộng lớn là bao nhiêu?

Câu 4:

Hai chão dẫn trực tiếp nhiều năm vô hạn bịa đặt tuy nhiên song vô bầu không khí xa nhau chừng khoảng tầm 10 centimet, sở hữu dòng sản phẩm năng lượng điện nằm trong chiều  I1 = I2 = I = 2,4A đi qua chuyện. Tính chạm màn hình kể từ tại:

a)                 M cách I1 và I2 khoảng r = 5cm

b)                N cách I1 20cm và cách I2 10cm.

c)                 P cách I1 8cm và cách I2 6cm.

d)                Q cách I1 10cm và cách I2 10cm

Câu 5:

Hai dòng sản phẩm năng lượng điện trực tiếp nhiều năm vô hạn bịa đặt tuy nhiên song vô bầu không khí và xa nhau chừng một khoảng tầm
d = 100cm. Dòng năng lượng điện chạy vô nhì chão dẫn chạy nằm trong chiều và nằm trong độ mạnh I = 2A. Xác tấp tểnh chạm màn hình kể từ B bên trên điểm M vô nhì tình huống sau:

a)     M ở trong mặt mày phẳng phiu chứa chấp nhì chão dẫn và cơ hội nhì chão dẫn theo lần lượt d1 = 60cm, d2 = 40cm.

b)    N ở trong mặt mày phẳng phiu chứa chấp nhì chão dẫn và cơ hội nhì chão dẫn theo lần lượt d1 = 60cm, d2= 80cm

Xem thêm: soạn văn 8 bài xây dựng đoạn văn trong văn bản

Câu 6:

Ba dòng sản phẩm năng lượng điện trực tiếp tuy nhiên song vuông góc với mặt mày phẳng phiu hình vẽ, sở hữu chiều như hình vẽ. ABCD là hình vuông vắn cạnh 10cm, I1 = I2 = I3 = 5AI1 = I2 = I3 = 5A, xác lập vectơ chạm màn hình kể từ bên trên đỉnh loại tư D của hình vuông vắn.