một thấu kính hội tụ có tiêu cự 20cm

Câu hỏi:

26/05/2020 71,656

Sơ thiết bị tạo ra ảnh:

Bạn đang xem: một thấu kính hội tụ có tiêu cự 20cm

Vật sáng sủa AB là 1 trong những đoạn trực tiếp bịa vuông góc trục chủ yếu của thấu kính mang lại hình họa cao vội vàng nhì phen vật 

Áp dụng công thức về địa điểm hình họa – vật:

Gói VIP thi đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện ngay gần 1 triệu thắc mắc với đáp án cụ thể.

Nâng cấp cho VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Vật sáng sủa AB bịa vuông góc với trục chủ yếu của một thấu kính quy tụ với xài cự đôi mươi centimet. Xác lăm le đặc thù hình họa của vật qua quýt thấu kính và vẽ hình trong mỗi tình huống sau:

Xem thêm: giải sgk văn 7 kết nối tri thức

a) Vật cơ hội thấu kính 30 centimet.

b) Vật cơ hội thấu kính đôi mươi centimet.

c) Vật cơ hội thấu kính 10 centimet.

Câu 2:

Vật sáng sủa AB bịa vuông góc với trục chủ yếu của một thấu kính quy tụ và cơ hội thấu kính 10 centimet. Nhìn qua quýt thấu kính thấy 1 hình họa nằm trong chiều và cao vội vàng 3 phen vật. Xác lăm le xài cự của thấu kính, vẽ hình?

Câu 3:

Một vật sáng sủa AB bịa vuông góc với trục chủ yếu của một thấu kính, cơ hội thấu kính đôi mươi centimet. Qua thấu kính cho 1 hình họa ngược hướng với vật và cao vội vàng 4 phen vật. Xác lăm le loại thấu kính. Tính xài cự và phỏng tụ của thấu kính. Vẽ hình.

Câu 4:

Cho một thấu kính quy tụ với xài cự 15 centimet. Một vật sáng sủa AB bịa vuông góc với trục chủ yếu của thấu kính mang lại hình họa A'B' cách vật 60 centimet. Xác xác định trí của vật và hình họa.

Câu 5:

Đặt vật sáng sủa AB vuông góc với trục chủ yếu của một thấu kính quy tụ. Qua thấu kính mang lại hình họa thiệt A1B1. Nếu tịnh tiến thủ vật dọc trục chủ yếu lại ngay gần thấu kính thêm thắt một quãng 30 centimet lại nhận được hình họa A2B2 vẫn là hình họa thiệt và cơ hội vật AB một khoảng chừng như cũ. lõi hình họa khi sau vì thế 4 phen hình họa khi đầu.

a) Tìm xài cự của thấu kính và địa điểm ban đầu?

Xem thêm: tâm đường tròn ngoại tiếp tam giác là giao điểm của ba đường gì

b) Để hình họa cao vì thế vật thì nên dịch gửi vật từ vựng trí ban sơ một khoảng chừng vì thế từng nào, theo hướng nào?

Câu 6:

Một thấu kính quy tụ với xài cự đôi mươi centimet. Vật sáng sủa AB cao 2cm mang lại hình họa A'B' cao 1 centimet. Xác xác định trí vật?