một vật sáng ab đặt vuông góc với trục chính

Câu hỏi:

26/05/2020 49,003

Bạn đang xem: một vật sáng ab đặt vuông góc với trục chính

Ảnh trái chiều với vật nên là hình ảnh thiệt. Vật thiệt mang lại hình ảnh thiệt nên này đó là thấu kính quy tụ.

Qua thấu kính cho 1 hình ảnh trái chiều với vật và cao vội vàng 4 phen vật nên: 

Gói VIP đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện ngay gần 1 triệu thắc mắc sở hữu đáp án cụ thể.

Nâng cung cấp VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Một thấu kính quy tụ sở hữu xài cự 20cm. Vật sáng sủa AB là 1 trong đoạn trực tiếp bịa vuông góc trục chủ yếu của thấu kính mang lại hình ảnh cao bởi vì nửa vật. Xác xác định trí vật và hình ảnh.

Câu 2:

Vật sáng sủa AB bịa vuông góc với trục chủ yếu của một thấu kính quy tụ sở hữu xài cự trăng tròn centimet. Xác ấn định đặc thù hình ảnh của vật qua quýt thấu kính và vẽ hình trong mỗi tình huống sau:

Xem thêm: peter told us about his leaving the school. he did it on his arrival at the meeting

a) Vật cơ hội thấu kính 30 centimet.

b) Vật cơ hội thấu kính trăng tròn centimet.

c) Vật cơ hội thấu kính 10 centimet.

Câu 3:

Vật sáng sủa AB bịa vuông góc với trục chủ yếu của một thấu kính quy tụ và cơ hội thấu kính 10 centimet. Nhìn qua quýt thấu kính thấy 1 hình ảnh nằm trong chiều và cao vội vàng 3 phen vật. Xác ấn định xài cự của thấu kính, vẽ hình?

Câu 4:

Cho một thấu kính quy tụ sở hữu xài cự 15 centimet. Một vật sáng sủa AB bịa vuông góc với trục chủ yếu của thấu kính mang lại hình ảnh A'B' cách vật 60 centimet. Xác xác định trí của vật và hình ảnh.

Câu 5:

Đặt vật sáng sủa AB vuông góc với trục chủ yếu của một thấu kính quy tụ. Qua thấu kính mang lại hình ảnh thiệt A1B1. Nếu tịnh tiến bộ vật dọc trục chủ yếu lại ngay gần thấu kính thêm thắt một quãng 30 centimet lại chiếm được hình ảnh A2B2 vẫn là hình ảnh thiệt và cơ hội vật AB một khoảng tầm như cũ. lõi hình ảnh khi sau bởi vì 4 phen hình ảnh khi đầu.

a) Tìm xài cự của thấu kính và địa điểm ban đầu?

Xem thêm: dấu của tam thức bậc hai

b) Để hình ảnh cao bởi vì vật thì cần dịch đem vật từ vựng trí ban sơ một khoảng tầm bởi vì từng nào, theo hướng nào?

Câu 6:

Một thấu kính quy tụ sở hữu xài cự trăng tròn centimet. Vật sáng sủa AB cao 2cm mang lại hình ảnh A'B' cao 1 centimet. Xác xác định trí vật?