muối nào tan trong nước

Câu hỏi:

21/02/2020 145,513

Bạn đang xem: muối nào tan trong nước

C. Ca(H2PO4)2.

Đáp án chủ yếu xác

Chọn đáp án C

Muối Ca(H2PO4)2 tan nội địa.

Tính tan nội địa của muối bột photphat:

+ Các muối bột photphat của những sắt kẽm kim loại kiềm, amoni đều tan.

+ Với những sắt kẽm kim loại không giống, chỉ mất muối bột H2PO4- tan; những muối bột PO43-  và HPO42- đều ko tan hoặc không nhiều tan.

Gói VIP đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện ngay gần 1 triệu thắc mắc đem đáp án cụ thể.

Nâng cung cấp VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Cho 31,9 gam lếu láo hợp ý Al2O3, ZnO, FeO, CaO tính năng không còn với CO dư, đun rét chiếm được 28,7 gam lếu láo hợp ý X. Cho X tính năng với hỗn hợp HCl dư, chiếm được V lít khí H2 (đktc). V có mức giá trị là

A. 5,6.

B. 11,2.

C. 6,72.

D. 4,48.

Câu 2:

Kim loại này tại đây đem cấu hình electron phần ngoài là 3s1?

A. Na.

B. K.

C. Ca.

D. Ba.

Câu 3:

Cho hỗn hợp HCl nhập hỗn hợp hóa học X, chiếm được khí ko màu sắc, ko mùi hương. Chất X là

A. NaHSO3.

B. NaOH.

C. NaHCO3.

D. NaCl.

Câu 4:

Cho những tuyên bố sau:

(a) Khi thuỷ phân trọn vẹn lếu láo hợp ý bao gồm tinh anh bột và saccarozơ nhập môi trường xung quanh axit, chỉ chiếm được một loại monosaccarit độc nhất.

(b) Trộn láo nháo tròng trắng trứng, hỗn hợp NaOH và mang trong mình một không nhiều CuSO4 thấy xuất hiện tại màu xanh lá cây đặc thù.

Xem thêm: chuyên đề địa lí 10 cánh diều

(c) Cao su lưu hóa đem cấu hình mạch polime phân nhánh.

(d) Trong khung hình, hóa học bự bị lão hóa chậm trễ cho tới CO2 và H2O và hỗ trợ tích điện cho tới khung hình.

(e) Etyl fomat là hóa học mùi hương thơm tho, ko độc, được sử dụng thực hiện hóa học tạo ra mùi hương nhập công nghiệp đồ ăn thức uống.

(g) Chất X đem công thức phân tử C3H7O2N và làm mất đi màu sắc hỗn hợp brom. Tên gọi của X là amoni acrylat.

Số tuyên bố chính là

A. 5.

B. 2.

C. 3.

D. 4.

Câu 5:

Cho những tuyên bố sau:

(a) Nước cứng đem chứa chấp mặt khác anion HCO3- và SO42- hoặc Cl- là nước cứng toàn phần.

(b) Thạch cao nung (CaSO4.2H2O) được dùng để làm bó bột, đúc tượng.

(c) Cho nước cứng trải qua hóa học trao thay đổi cation, những ion Ca2+, Mg2+ có khả năng sẽ bị hít vào và được trao thay đổi ion H+ hoặc Na+.

(d) Nhôm bị thụ động vày hỗn hợp axit HNO3 đặc, nguội hoặc H2SO4 đặc, nguội.

(e) Các sắt kẽm kim loại Na, K, Ca, Ba đều sở hữu cấu hình mạng tinh anh thể lập phương tâm khối.

Số tuyên bố sai

A. 3.

B. 2.

C. 5.

D. 4.

Câu 6:

Hợp hóa học này tại đây đem red color thẫm?

A. Cr2O3.

B. Cr(OH)3.

C. CrO3.

D. K2CrO4.