muối phenylamoni clorua không tan trong nước

Câu hỏi:

27/06/2019 57,643

Có những tuyên bố sau:                     

Bạn đang xem: muối phenylamoni clorua không tan trong nước

(1)       Muối phenylamoni clorua ko tan nội địa.

(2)       Tất cả những peptit đều sở hữu phản xạ màu sắc biure.

(3)       H2N-CH2-CH2-CO-NH-CH2-COOH là một trong những đipeptit.

(4)       Ở ĐK thông thường, CH5N và C2H7N là những hóa học khí sở hữu mùi hương khai.

Số tuyên bố đúng

Đáp án A

(1)       Sai vì như thế toàn bộ những muối bột amoni đều tan vô nước

(2)       Sai trừ đipeptit không tồn tại đặc thù này

(3)       Sai vì như thế links peptit cần là links -CO-NH- của 2 anpha-amino axit

(4)       Đúng. Metyl-, dimetyl-, trimetyl-, etylamin, amoniac đều là hóa học khí mùi hương khai ở đk thường

Có 1 tuyên bố đích.

Gói VIP ganh đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện ngay gần 1 triệu thắc mắc sở hữu đáp án cụ thể.

Nâng cung cấp VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Để phân biệt phenol, anilin, benzen, stiren người tao dùng theo thứ tự những dung dịch demo nào là sau đây?

A. Quỳ tím, brom

B. Dung dịch NaOH và brom

C. Brom và quỳ tím

D. Dung dịch HCl và quỳ tím

Câu 2:

Cho những phán xét sau:

(1). cũng có thể tạo nên tối nhiều 2 đipeptit kể từ phản xạ trùng dừng láo phù hợp Alanin và Glyxin.

(2). Khác với axít axetic, axít amino axetic rất có thể nhập cuộc phản xạ với axit HCl hoặc phản xạ trùng dừng.

(3). Giống với axít axetic, aminoaxít rất có thể tính năng với bazơ tạo nên muối bột và nước.

(4). Axít axetic và axít α-amino glutaric rất có thể thực hiện thay đổi màu sắc quỳ tím trở thành đỏ

(5). Thủy phân ko trọn vẹn peptit: Gly-Phe-Tyr-Gly-Lys-Gly-Phe-Tyr rất có thể chiếm được tối nhiều 5 tripeptit không giống nhau sở hữu có một gốc Gly.

(6). Cho HNO3 quánh vô ống thử chứa chấp anbumin thấy tạo nên hỗn hợp màu sắc tím. Có từng nào phán xét đích ?

A. 6.

B. 3.

C. 4.

D. 5.

Xem thêm: thực hành tiếng việt lớp 10

Câu 3:

Hỗn phù hợp E bao gồm nhì hóa học cơ học X (C2H7O3N) và Y (C3H12O3N2). X và Y đều sở hữu đặc thù lưỡng tính. Cho m gam láo phù hợp E tính năng với hỗn hợp HCl dư, chiếm được 4,48 lít khí Z (Z là phù hợp hóa học vô cơ). Mặt không giống, khi mang lại m gam láo phù hợp E tính năng với hỗn hợp NaOH dư, đun rét bay đi ra 6,72 lít khí T (T là phù hợp hóa học cơ học đơn chức chứa chấp C, H, N và thực hiện xanh rờn quỳ tím ẩm). Cô cạn hỗn hợp chiếm được hóa học rắn bao gồm nhì hóa học vô sinh. Thể tích những khí đo ở đktc. Giá trị của m là

A. 21,2 gam.

B. đôi mươi,2 gam.

C. 21,7 gam.

D. đôi mươi,7 gam.

Câu 4:

Hỗn phù hợp khí X bao gồm etylamin và nhì hiđrocacbon đồng đẳng thường xuyên. Đốt cháy trọn vẹn 100ml láo phù hợp X vì chưng một lượng oxi vừa vặn đầy đủ, chiếm được 550ml láo phù hợp Y bao gồm khí và tương đối nước. Nếu mang lại Y trải qua hỗn hợp axit sunfuric quánh (dư) thì sót lại 250ml khí (các thể tích khí và tương đối đo ở nằm trong điều kiện). Công thức phân tử của nhì hiđrocacbon là

A. CH4 và C2H6.

B. C2H4 và C3H6.

C. C2H6 và C3H8.

D. C3H6 và C4H8.

Câu 5:

Hỗn phù hợp X chứa hóa học A (C5H16O3N2) và hóa học B (C4H12O4N2) tính năng với hỗn hợp NaOH vừa vặn đầy đủ, đun rét cho tới khi phản xạ xẩy ra trọn vẹn rồi cô cạn chiếm được m gam láo hợp Y gồm 2 muối bột D E (MD < ME) và 4,48 lít (đktc) láo phù hợp Z gồm 2 amin no, đơn chức, đồng đẳng tiếp đến sở hữu tỉ khối đối với H2 bằng 18,3. Khối lượng của muối bột E trong láo phù hợp Y là:

A. 4,24

B. 3,18

C. 5,36

D. 8,04

Câu 6:

Aminoaxit đơn chức X chứa chấp 15,73%N về lượng. X tạo nên Octapeptit Y. Y sở hữu phân tử khối là bao nhiêu?

A. 586

B. 771

C. 568

Xem thêm: ôn luyện về dấu câu

D. 686