nam trung bộ gồm những tỉnh nào

Bách khoa toàn thư cởi Wikipedia

Xem thêm: thì quá khứ hoàn thành tiếp diễn

Bạn đang xem: nam trung bộ gồm những tỉnh nào

Các đơn vị chức năng hành chủ yếu của Việt Nam với những thành phố vùng Duyên hải Nam Trung Sở, (tức là nằm trong 8 tỉnh thành: Thành Phố Đà Nẵng, Quảng Nam, Tỉnh Quảng Ngãi, Tỉnh Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa, Ninh Thuận, Bình Thuận), bao gồm:

Bình Định[sửa | sửa mã nguồn]

Bình Thuận[sửa | sửa mã nguồn]

Đà Nẵng[sửa | sửa mã nguồn]

Khánh Hòa[sửa | sửa mã nguồn]

Ninh Thuận[sửa | sửa mã nguồn]

Phú Yên[sửa | sửa mã nguồn]

Quảng Nam[sửa | sửa mã nguồn]

Quảng Ngãi[sửa | sửa mã nguồn]

Thống kê[sửa | sửa mã nguồn]

STT Tên tỉnh Phường Thị trấn Tổng
1 Bình Định 32 11 116 159
2 Bình Thuận 19 12 93 124
3 Đà Nẵng 45 11 56
4 Khánh Hòa 35 6 98 139
5 Ninh Thuận 15 3 47 65
6 Phú Yên 21 6 83 110
7 Quảng Nam 30 14 197 241
8 Quảng Ngãi 17 8 148 173

Xem thêm[sửa | sửa mã nguồn]

  • Phân cung cấp hành chủ yếu Việt Nam

Tác giả

Bình luận