năng lượng liên kết riêng

Lý thuyết về tích điện link, năng lượng liên kết riêng của phân tử nhân nguyên vẹn tử vật lí 12 Hạt nhân nguyên vẹn tử.

Năng lượng link - năng lượng liên kết riêng
Năng lượng link – năng lượng liên kết riêng

Lực phân tử nhân

  • Lực tương tác Một trong những nuclon gọi là lực phân tử nhân (tương tác phân tử nhân hoặc tương tác mạnh)
  • Lực phân tử nhân chỉ đẩy mạnh ứng dụng vô phạm vi độ cao thấp phân tử nhân (khoảng 10-15 m)
HạtĐiện tíchKhối lượng
Protonqp = – 1,602 x 10–19 Cmp = 1,6726.10-27kg
Nơtronqn = 0mn = 1,6726.10-27kg
Electronqe = – 1,602 x 10-19 Cme = 9,1094 x 10-31 kg

Công thức tính chừng hụt khối của phân tử nhân

Xét phân tử nhân \(_Z^AX\) đem cấu trúc phân tử nhân X bao gồm Z phân tử proton và (A – Z) phân tử nơtron

Bạn đang xem: năng lượng liên kết riêng

\(\Delta m = Z{m_p} + \left( {A – Z} \right){m_n} – {m_X}\)

(Khối lượng của một phân tử nhân luôn luôn nhỏ rộng lớn tổng lượng của những nuclôn tạo nên trở nên phân tử nhân đó)

  • mp: lượng của một phân tử proton
  • mn: lượng của một phân tử notron
  • mX: lượng của một phân tử nhân X

Năng lượng link của một phân tử nhân là tích điện ít nhất quan trọng nên cung ứng nhằm tách những nuclon; nó được xem tự tích của chừng hụt khối của phân tử nhân với quá số c2.

Xem thêm: bài 9 trang 70 sgk toán 9 tập 1

Công thức tính tích điện link phân tử nhân

\({{\rm{W}}_{lk}} = \left[ {Z{m_p} + \left( {A – Z} \right){m_n} – {m_X}} \right]{c^2} = \Delta m{c^2}\)

Xem thêm: tiếp tuyến của đồ thị hàm số

Năng lượng link riêng

Mức chừng kiên cố của một phân tử nhân tùy nằm trong vô năng lượng liên kết riêng

\(\varepsilon  = \dfrac{{{{\rm{W}}_{lk}}}}{A}\)

  • ε: năng lượng liên kết riêng của phân tử nhân (MeV/Nuclon)

Các hạt nhân kiên cố đem \(\dfrac{{{{\rm{W}}_{lk}}}}{A}\) lớn nhất vào cỡ 8,8 MeV/nuclon; này là những phân tử nhân ở khoảng tầm thân ái của bảng tuần trả ứng với 50 < A < 80