need to v hay ving

Need tức là “cần” hoặc “đòi hỏi”. Khi học cấu tạo need, bạn cũng có thể vướng mắc need + gì? Need to-V hoặc V-ing? Cách sử dụng need làm sao? quý khách hàng hãy nằm trong ILA thăm dò câu vấn đáp nhé!

Các cấu tạo need thông thường gặp

ngữ pháp

Bạn đang xem: need to v hay ving

Trong ngữ pháp giờ Anh cơ bạn dạng, need rất có thể đóng góp những vai trò: động kể từ khuyết thiếu, động kể từ thông thường và danh kể từ.

1. Need là động kể từ khiếm khuyết 

Need vô tình huống này còn có không thiếu đặc điểm của một động kể từ khuyết thiếu (modal verb) và không nhất thiết phải phân tách theo dõi những thì hoặc mái ấm ngữ của câu. Need ý nghĩa tương tự động như “have to” và sẽ là một dạng phủ toan của trợ động kể từ “must”.

Khi thao diễn miêu tả một vấn đề xẩy ra vô quá khứ những không nhất thiết phải thực hiện, tao sử dụng công thức:

S + need not + have + Vpp

Đối với câu nghi ngại vấn:

Ví dụ:

• They need not have rushed to tướng the airport; the flight was delayed. (Họ không nhất thiết phải vội vã cho tới sảnh bay; chuyến cất cánh đã biết thành trì dừng.)

• He need not have spent ví much money on that gift; she didn’t lượt thích it. (Anh tao không nhất thiết phải tiêu xài rất nhiều chi phí của món vàng đó; cô ấy ko quí.)

• We need not have waited in line for tickets; they were available online. (Chúng tao không nhất thiết phải đợi sản phẩm để sở hữ vé; bọn chúng có trước trực tuyến.)

Lưu ý: Trường phù hợp need nhập vai trò là động kể từ khuyết thiếu vô câu xác minh cực kỳ không nhiều thịnh hành. Cấu trúc need này thông thường chỉ xuất hiện trong những văn bạn dạng mang tính chất sang trọng. Mặc cho dù câu mang tính chất xác minh, tuy nhiên phần lớn luôn luôn sẽ có được kể từ phủ toan như “nothing”, “no one”, “nobody”,….

2. Need là động kể từ thường

cấu trúc need

Khi nhập vai trò là động kể từ thông thường, need đem tức thị “cần nên làm những gì đó” hoặc “cần ai đó”. Trong tình huống này, need tiếp tục nên phân tách theo dõi mái ấm ngữ và những thì vô giờ Anh.

Câu khẳng định: S + need + to-V/Noun

Câu phủ định: S + trợ động kể từ + not + need + to-V/Noun

Câu nghi ngại vấn: Trợ động kể từ + S + need + to-V/Noun

Ví dụ:

• She needs to tướng finish her assignment by tomorrow. (Cô ấy rất cần được hoàn thành xong bài bác tập luyện của tớ vào trong ngày mai.)

• They don’t need to tướng attend the meeting if they don’t want to tướng. (Họ không nhất thiết phải tham gia buổi họp nếu như chúng ta không thích.)

• Does he need any help with his presentation? (Anh ấy cần thiết hỗ trợ gì cho tới bài bác thuyết trình của tớ không?)

>>> Tìm hiểu thêm: Tổng phù hợp toàn bộ cơ hội phân tách động kể từ vô giờ Anh

3. Need là danh từ 

need là danh từ

Need còn rất có thể nhập vai trò là danh kể từ vô câu, với ý tức thị “sự cần thiết thiết” hoặc “nhu cầu”. Dưới đó là một số trong những cấu tạo need ở dạng danh từ:

Need for something: nhu cầu về …

Ví dụ:

• In today’s fast-paced society, there is a growing need for effective time management. (Trong một xã hội với nhịp sinh sống nhanh chóng như lúc bấy giờ, nhu yếu về vận hành thời hạn hiệu suất cao đang được tạo thêm.)

• The pandemic has highlighted the need for a better healthcare system. (Đại dịch đã thử nổi trội nhu yếu về một khối hệ thống che chở sức mạnh chất lượng tốt rộng lớn.)

There is a great need for + Noun/ V-ing: Rất quan trọng nên có/ thực hiện gì…

Ví dụ:

• There is a great need for more funding in the field of medical research. (Rất quan trọng nên có không ít mối cung cấp kinh phí đầu tư rộng lớn vô mảng nghiên cứu và phân tích nó học tập.)

• There is a great need for stricter regulations to tướng protect the environment. (Rất quan trọng nên đem những quy toan nghiêm nhặt nhằm đảm bảo an toàn môi trường xung quanh.)

There is no need for someone to tướng bởi something: Ai tê liệt ko rất cần được thực hiện làm gì

Ví dụ:

• There is no need for you to tướng worry about it. (Bạn không nhất thiết phải phiền lòng về vấn đề đó.)

• There is no need for him to tướng rush. (Anh tao không nhất thiết phải vội vã.)

In need be, S + V: Nếu cần/ khi cần

Ví dụ:

• In need be, I can lend you some money. (Nếu cần thiết, tôi rất có thể cho chính mình mượn một số trong những chi phí.)

• In need be, they are willing to tướng work overtime to tướng meet the deadline. (Nếu cần thiết, chúng ta sẵn lòng thực hiện tăng giờ nhằm kịp tiến trình.)

In case of need, S + V: Trong tình huống cần thiết thiết

Ví dụ:

• In case of need, feel không tính tiền to tướng tương tác má at any time. (Trong tình huống quan trọng, hãy tương tác với tôi bất kể khi nào là.)

• In case of need, the emergency services are available 24/7. (Trong tình huống quan trọng, những cty khẩn cung cấp có trước 24/7.)

Have need of something = stand/ be in need of something: cần loại gì

Ví dụ:

• I have need of some professional advice regarding my investment. (Tôi cần thiết một số trong những lời nói khuyên nhủ có trách nhiệm tương quan cho tới việc góp vốn đầu tư của tớ.)

• The company is in need of additional funding to tướng expand its operations. (Công ty cần thiết một nguồn chi phí bổ sung cập nhật nhằm không ngừng mở rộng hoạt động và sinh hoạt.)

Meet somebody need: đáp ứng nhu yếu của ai

Ví dụ: The new grocery store aims to tướng meet the needs of the local community by offering a wide range of fresh and affordable produce. (Cửa sản phẩm tạp hóa mới nhất nhằm mục tiêu tiềm năng thỏa mãn nhu cầu nhu yếu của xã hội địa hạt bằng phương pháp cung ứng phong phú và đa dạng thành phầm tươi tỉnh sinh sống và chi phí hợp lý và phải chăng.)

>>> Tìm hiểu thêm: Cách học tập ngữ pháp giờ Anh ghi lưu giữ nhanh chóng và thâm nhập lâu

Cách sử dụng cấu tạo need

cấu trúc need

Cấu trúc need thông thường được dùng nhằm thao diễn miêu tả nhu yếu hoặc đòi hỏi của người nào hoặc sự vật/ hiện tượng kỳ lạ nào là tê liệt. Đây là 1 trong những cấu tạo câu vô giờ Anh nhưng mà các bạn thông thường gặp gỡ cả trong những kỳ ganh đua và tiếp xúc từng ngày.

Sau need là to-V hoặc V-ing?

Sau need rất có thể sử dụng cả to-V lẫn lộn V-ing. Về mặt mũi ý nghĩa sâu sắc, “need to-V” tức là “cần thực hiện gì”, còn “need V-ing” là “cần được tạo gì”. Cấu trúc need vô 2 tình huống dữ thế chủ động và tiêu cực sẽ có được sự khác lạ.

Xem thêm: phần mềm độc hại là gì

1. Cấu trúc need ở dạng mái ấm động

Ví dụ: Mary needs to tướng finish her essay by tomorrow. (Marry rất cần được hoàn thành xong bài bác luận văn của tớ vào trong ngày mai.)

2. Cấu trúc need ở dạng bị động

Trong tình huống mái ấm kể từ ko tiến hành hành vi (need bị động), tao sau need rất có thể sử dụng V-ing/ to tướng be V3.

Ví dụ:

• The garden needs watering. (Khu vườn rất cần phải tưới nước.)

• The clothes need to tướng be washed. (Quần áo rất cần phải giặt.)

>>> Tìm hiểu thêm: Câu tiêu cực (Passive voice): Công thức, cách sử dụng và bài bác tập

Phân biệt cấu tạo need và have to

need

Bạn rất có thể hồi hộp khi phân biệt cấu trúc need và have to tướng, chính vì nhì dạng câu này còn có sự tương đương về mặt mũi ý nghĩa sâu sắc. Bảng tiếp sau đây chứng tỏ đi ra những điểm không giống nhau đằm thắm nhì cấu tạo này:

Need

Have to

Cách sử dụng

Need thông thường đem sắc thái nhẹ dịu, chỉ thao diễn miêu tả một nhu yếu quan trọng nhằm làm những gì tê liệt và điều này sẽ không cần thiết.Have to tướng thông thường ám có một đòi hỏi cần thiết, không tồn tại sự lựa lựa chọn.

Cấu trúc

need + to tướng V hoặc need + V-inghave/has to tướng + V-infinitive

Ví dụ

You need to tướng rest (Bạn rất cần được ngủ ngơi).You have to tướng follow the rules (Bạn nên tuân hành những quy tắc).

Bài tập luyện cấu tạo need 

bài tập

Theo kinh nghiệm tay nghề học tập giờ Anh, việc thực hành thực tế thông thường xuyên sẽ hỗ trợ ghi lưu giữ kỹ năng thâm thúy rộng lớn. Vì thế, các bạn hãy vận dụng những kỹ năng về cấu tạo need vô những bài bác tập luyện tại đây nhé.

Bài tập luyện 1: Điền cấu tạo need hoặc have to tướng vô khu vực trống rỗng vô câu sau

1. I have a meeting tomorrow morning, ví I _______ wake up early.

2. The xế hộp is out of gas. We _______ find a gas station soon.

3. My parents are visiting this weekend, ví I _______ clean the house.

4. The deadline for this project is tomorrow. We _______ finish it on time.

5. It’s raining heavily outside. You _______ take an umbrella.

Bài tập luyện 2: Điền cấu tạo need hoặc have to tướng vô đoạn văn sau

I’m a student, ví I have a lot of responsibilities. First of all, I (1) _______ attend classes regularly. It is important for my academic progress. Additionally, I (2) _______ complete all the assignments and homework given by my teachers. This helps má understand the lessons better and prepares má for exams.

Apart from academic tasks, I (3) _______ manage my time well. I (4) _______ allocate enough time for studying, but I also (4) _______ make time for relaxation and leisure activities. Balancing work and play is essential for maintaining a healthy lifestyle.

Furthermore, I (6) _______ take part in extracurricular activities. It is not mandatory, but it is encouraged as it helps in personal development and building social connections.

In conclusion, as a student, I (7) _______ juggle various responsibilities. I (8) _______ prioritize my studies, manage my time effectively, and participate in extracurricular activities. These are the things I (9) _______ bởi to tướng succeed academically and personally.

Bài tập luyện 3: Viết lại câu dùng cấu tạo need hoặc have to

1. I must study for the exam. (Need)
-> I _______ study for the exam.

2. They are required to tướng wear a uniform at school. (Have to)
-> They _______ wear a uniform at school.

3. She is obliged to tướng finish the report by tomorrow. (Need)
-> She _______ finish the report by tomorrow.

4. We are obligated to tướng follow the rules and regulations. (Have to)
-> We _______ follow the rules and regulations.

5. He has a responsibility to tướng take care of his younger siblings. (Need)
-> He _______ take care of his younger siblings.

>>> Tìm hiểu thêm: Tổng phù hợp 11 cấu tạo ghi chép lại câu vô giờ Anh

need

Đáp án bài bác tập luyện cấu tạo need

Bài tập luyện 1

1. I have a meeting tomorrow morning, ví I have to tướng wake up early.

2. The xế hộp is out of gas. We need to tướng find a gas station soon.

3. My parents are visiting this weekend, ví I have to tướng clean the house.

4. The deadline for this project is tomorrow. We need to tướng finish it on time.

5. It’s raining heavily outside. You need to tướng take an umbrella.

Bài tập luyện 2

(1) need to

(2) have to

(3) need to

(4) have to

(5) need to

(6) need to

(7) have to

(8) need to

(9) need to

Bài tập luyện 3

1. I need to tướng study for the exam.

2. They have to tướng wear a uniform at school.

3. She needs to tướng finish the report by tomorrow.

4. We have to tướng follow the rules and regulations.

Xem thêm: các món ăn gia đình

5. He needs to tướng take care of his younger siblings.

Vậy là các bạn tiếp tục nắm vững cấu tạo need + gì, need to-V hoặc V-ing và cách sử dụng need đích thị chuẩn chỉnh ngữ pháp. Để dùng cấu tạo này thuần thục rộng lớn, các bạn lưu giữ thông thường xuyên vận dụng vô những bài bác thực hành thực tế luyện ghi chép và luyện trình bày giờ Anh nhé!

>>> Tìm hiểu thêm: Làm thế nào là nhằm thông thuộc 4 kĩ năng giờ Anh: nghe – trình bày – gọi – viết?