nhà nước thực hiện chính sách phổ cập giáo dục nhằm thực hiện mục tiêu nào dưới đây

Câu hỏi:

23/08/2019 38,497

Đáp án: A

Lời giải: Nhà nước triển khai quyết sách thông dụng dạy dỗ nhằm mục tiêu triển khai tiềm năng nâng lên dân trí.

Gói VIP ganh đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện ngay gần 1 triệu thắc mắc với đáp án cụ thể.

Nâng cấp cho VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Một trong mỗi trọng trách của khoa học tập và technology ở việt nam là

A. góp thêm phần triển khai thắng lợi sự nghiệp công nghiệp hóa, tiến bộ hóa non sông.

B. cải tiến và phát triển mối cung cấp lực lượng lao động, cung ứng cho tới non sông mối cung cấp làm việc với unique.

C. cung ứng luận cứ khoa học tập cho tới việc hoạch toan đàng lối, công ty trương quyết sách của Đảng và Nhà nước.

D. xúc tiến việc vận dụng tiếp cỗ khoa học tập và technology vô cuộc sống.

Câu 2:

Nội dung này tiếp sau đây đúng vào khi nói đến trọng trách của quyết sách khoa học tập và công nghệ?

A. Giải đáp đúng lúc những yếu tố lí luận và thực dẫn vì thế cuộc sống thường ngày đề ra.

B. Khai thác từng tiềm năng phát minh vô phân tích khoa học tập.

C. Đẩy mạnh phân tích những nghành nghề dịch vụ khoa học tập và technology đáp ứng cuộc sống.

D. Tập trung cải tiến và phát triển nghành nghề dịch vụ technology cao, technology tiên tiến và phát triển.

Câu 3:

Bộ Giáo dục đào tạo và Đào tạo ra tổ chức triển khai những kì ganh đua học viên xuất sắc nhằm mục tiêu mục tiêu này bên dưới đây?

A. Thực hiện tại tiềm năng đào tạo và huấn luyện nhân tài cho tới non sông.

B. Phát triển tiềm năng trí tuệ của những người học tập.

Xem thêm: chất nào sau đây thuộc loại amin bậc hai

C. Góp phần đào tạo và huấn luyện mối cung cấp lực lượng lao động cho tới non sông.

D. khích lệ người học tập nhập cuộc tiếp thu kiến thức.

Câu 4:

Nhà nước triển khai quyết sách miễn, hạn chế ngân sách học phí cho tới học viên với thực trạng mái ấm gia đình trở ngại là thể hiện

A. công ty trương dạy dỗ toàn vẹn.

B. vô tư xã hội vô dạy dỗ.

C. xã hội hóa sự nghiệp dạy dỗ.

D. sự quan hoài cho tới dạy dỗ và đào tạo và huấn luyện.

Câu 5:

 Một trong mỗi phương vị trí hướng của quyết sách khoa học tập và technology ỏ việt nam lúc bấy giờ là

A. thay đổi và nâng lên chuyên môn technology vô toàn cỗ nền kinh tế tài chính quốc dân.

B. nâng lên hiệu suất cao của hoạt động và sinh hoạt khoa học tập và technology.

C. quan tâm công tác làm việc phân tích khoa học tập và technology.

D. thay đổi chế độ quản ngại lí khoa học tập và technology.

Câu 6:

Nhà nước triển khai miễn hạn chế ngân sách học phí cho tới học viên nằm trong mái ấm gia đình túng, trở ngại. Việc thực hiện này nhằm

A. không ngừng mở rộng quy tế bào và đối tượng người dùng người học tập.

B. ưu tiên góp vốn đầu tư ngân sách của Nhà nước cho tới dạy dỗ.

C. tạo ra ĐK nhằm ai cũng khá được học tập.

Xem thêm: đề tiếng việt lớp 5

D. đáp ứng nhu cầu yêu cầu tiếp thu kiến thức thông thường xuyên của công dân.