nhận định nào sau đây là đúng

Câu hỏi:

01/12/2021 23,135

A. Tất cả những loại vật đều là khung người nhiều bào 

Bạn đang xem: nhận định nào sau đây là đúng

B. Mô là Lever nhỏ rộng lớn nhằm xây cất lên Lever to hơn là hệ cơ quan 

C. Cơ thể người chỉ tồn tại một hệ phòng ban có một không hai suy trì toàn cỗ hoạt động và sinh hoạt sinh sống của khung người. 

D. Thực vật sở hữu nhì hệ phòng ban là hệ chồi và hệ rễ

Đáp án chủ yếu xác

Trả lời:

verified

Giải bởi vì Vietjack

Đáp án: D

Hệ phòng ban ở thực vật gồm:

- Hệ rễ: bao hàm rễ cây

- Hệ chồi: bao hàm thân thiện, lá, hóa, quả

Gói VIP ganh đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện ngay gần 1 triệu thắc mắc sở hữu đáp án cụ thể.

Nâng cung cấp VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Hệ tuần trả được kết cấu bởi vì những phòng ban nào là sau đây?

A. Tim và máu 

B. Tim và hệ mạch

C. Hệ mạch và máu 

D. Tim, tiết và hệ mạch

Câu 2:

Tập thích hợp những tế bào triển khai và một công dụng là?

A. Tế bào 

B. Mô 

C. Cơ quan 

D. Hệ cơ quan

Xem thêm: tóm tắt tác phẩm vợ chồng a phủ

Câu 3:

Hệ chồi ở thực vật bao hàm những phòng ban nào? 

A. Rễ, thân thiện, lá 

B. Cành, lá, hoa, quả 

C. Hoa, trái ngược, hạt 

D. Rễ, cành, lá, hoa

Câu 4:

Cơ quan lại nào là tại đây nằm trong hệ thần kinh trung ương ở người?

A. Tim 

B. Phổi 

C. Não 

D. Dạ dày

Câu 5:

Con cá vàng là Lever tổ chức triển khai nào là của khung người nhiều bào?

A. Tế bào 

B. Cơ thể 

C. Cơ quan 

D. Mô

Câu 6:

Dạ dày được kết cấu kể từ những cung cấp tộ tổ chức triển khai nhỏ rộng lớn nào?

A. Mô và hệ cơ quan 

B. Tế bào và cơ quan

C. Tế bào và mô

D. Cơ quan lại và hệ cơ quan

Xem thêm: reducing gender improves productivity and economic growth of a nation