nhận định nào sau đây là đúng về tiêu điểm chính của thấu kính

Câu hỏi:

30/05/2020 52,288

A. Tiêu điểm hình họa chủ yếu của thấu kính quy tụ ở trước kính

Bạn đang xem: nhận định nào sau đây là đúng về tiêu điểm chính của thấu kính

B. Tiêu điểm vật chủ yếu của thấu kính quy tụ ở sau thấu kính

C. Tiêu điểm hình họa chủ yếu của thấu kính phân kì ở trước thấu kính

Đáp án chủ yếu xác

D. Tiêu điểm vật chủ yếu của thấu kính phân kì ở trước thấu kính

Gói VIP đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện ngay sát 1 triệu thắc mắc đem đáp án cụ thể.

Nâng cấp cho VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Qua thấu kính quy tụ nếu như vật thiệt mong muốn mang đến hình họa trái hướng to hơn vật thì vật phải để cơ hội kính một khoảng

A. to hơn 2f

B. vày 2f

C. kể từ f cho tới 2f

D. kể từ 0 cho tới f.

Câu 2:

Độ bội giác của kính hiển vi khi nom chừng ở vô rất rất không dựa vào vào

A. chi cự của vật kính

B. chi cự của thị kính

C. khoảng cách thân mật vật kính và thị kính

D. sự cân đối vật và ảnh

Câu 3:

Một người treo kính có tính tụ -1 dp thì nom xa cách vô nằm trong nhưng mà ko cần thay đổi. Người này

A. Mắc tật cận thị và đem điểm rất rất viễn cơ hội đôi mắt 1 m

Xem thêm: communication unit 4 lớp 8

B. Mắc tật viễn thị và điểm rất rất cận cơ hội đôi mắt 1 m

C. Mắc tật cận thị và đem điểm rất rất cận cơ hội đôi mắt 1 cm

D. Mắc tật viễn thị và điểm rất rất cận cơ hội đôi mắt 1 cm

Câu 4:

Đặt một vật phẳng lặng nhỏ vuông góc với trục chủ yếu trước một thấu kính một khoảng tầm 40 centimet, hình họa của vật hứng được bên trên một chắn và cao vày 3 vật. Thấu kính này là 

A. thấu kính quy tụ chi cự 30 cm

B. thấu kính quy tụ chi cự 40 cm

C. thấu kính quy tụ chi cự 40 cm

D. thấu kính phân kì chi cự 30 cm

Câu 5:

Một người có tầm khoảng thấy rõ nhanh nhất 24 centimet, người sử dụng một kính có tính tụ 503 dp đặt điều cơ hội đôi mắt 6 centimet. Độ bội giác khi người này nom chừng ở đôi mươi centimet là

A. 2

B. 5

C. 6

D. 7

Câu 6:

Đặt một vật phẳng lặng nhỏ vuông góc trước một thấu kính phân kì chi cự đôi mươi centimet một khoảng tầm 60 centimet. Hình ảnh của vật nằm

A. trước kính 15 cm

B. sau kính 15 cm

C. trước kính 30 cm

Xem thêm: hệ thống điện quốc gia thực hiện quá trình

D. sau kính 30 cm