nhân tố ảnh hưởng làm cho sản xuất nông nghiệp có tính bấp bênh là

Câu hỏi:

24/08/2022 8,584

Bạn đang xem: nhân tố ảnh hưởng làm cho sản xuất nông nghiệp có tính bấp bênh là

A. sinh vật.

B. nguồn nước.

C. khí hậu.

Đáp án chủ yếu xác

D. đất đai.

Đáp án đích là: C

Nhân tố tác động thực hiện mang đến phát triển nông nghiệp đem tính cập kênh là nhiệt độ. Sự thất thông thường, phân hóa phong phú và đa dạng của những nguyên tố khí hậu và nhiệt độ thực hiện mang đến phát triển nông nghiệp cũng bất bênh. Ví dụ: năm rét muộn, năm rét sớm; năm mưa nhiều, năm mưa không nhiều, năm nhiều lũ, năm không nhiều lũ,… thực hiện mang đến sinh hoạt nông nghiệp cũng trở nên tác động bám theo.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Vai trò của phát triển nông nghiệp không nên là

Câu 2:

Đặc điểm này tại đây không đích với phát triển nông nghiệp?

Câu 3:

Quy tế bào phát triển nông nghiệp dựa vào hầu hết vào

Câu 4:

Xem thêm: anh 9 unit 1 skills 2

Đặc điểm này sau đó là cần thiết nhất so với phát triển nông nghiệp?

Câu 5:

Để xử lý những giới hạn vì thế tính mùa vụ nhập phát triển nông nghiệp tạo nên, quan trọng phải

Câu 6:

Nguồn thực phẩm không tác động nhiều đến

Câu 7:

Nông nghiệp hiểu bám theo nghĩa rộng lớn, bao gồm có

Câu 8:

Năng suất cây cối dựa vào hầu hết vào

Câu 9:

Hoạt động này tại đây thành lập và hoạt động sớm nhất có thể nhập lịch sử hào hùng cải tiến và phát triển của xã hội người?

Câu 10:

Yếu tố này tại đây của phát triển nông nghiệp không nhiều tùy thuộc vào khu đất đai rộng lớn cả?

Câu 11:

Biện pháp cộng đồng nhằm đẩy mạnh nền nông nghiệp mặt hàng hoá nhập nền tài chính văn minh là

Câu 12:

Sản xuất nông nghiệp ko thể ra mắt Khi không

Câu 13:

Trung tâm vật hóa học - kỹ năng tác động đến

Câu 14:

Yếu tố này sau đó là cần thiết nhất thực hiện cho những nước đang được cải tiến và phát triển, đông đúc dân coi tăng nhanh nông nghiệp là trọng trách kế hoạch mặt hàng đầu?

Xem thêm: because of severe asthma attacks the doctor suggested his patient to stop smoking