nhiều nhà máy thủy điện được xây dựng ở nước ta vì

hint-header

Bạn đang xem: nhiều nhà máy thủy điện được xây dựng ở nước ta vì

Cập nhật ngày: 08-09-2022


Chia sẻ bởi: Nguyễn Hoàng Minh


Nhiều xí nghiệp thuỷ năng lượng điện được xây cất ở việt nam vì

B

tiềm năng thuỷ năng lượng điện rất rộng lớn.

C

không tác dụng cho tới môi trường thiên nhiên.

D

trình chừng khoa học tập - kỹ năng cao.

Chủ đề liên quan

Sản lượng năng lượng điện việt nam trong mỗi năm thời gian gần đây tăng nhanh chóng hầu hết bởi tăng nhanh

B

sản lượng nhiệt độ năng lượng điện khí.

C

sản lượng nhiệt độ năng lượng điện than vãn.

Nước tao cải cách và phát triển được không ít ngành công nghiệp không giống nhau hầu hết dựa trên

A

nguồn làm việc phần đông, tăng nhanh chóng.

B

thị ngôi trường càng ngày càng cải cách và phát triển mạnh.

C

cơ sở hạ tầng càng ngày càng được văn minh.

D

nguồn khoáng sản vạn vật thiên nhiên phong phú.

Sự thiếu thốn ổn định quyết định về sản lượng năng lượng điện của những xí nghiệp thủy năng lượng điện ở việt nam hầu hết là do

C

sự phân mùa của nhiệt độ.

D

lưu lượng nước sông nhỏ.

Ngành công nghiệp chế biến hóa thủy, thủy sản ở việt nam cải cách và phát triển mạnh trước không còn do

A

nguồn vật liệu đa dạng và phong phú.

B

nguồn làm việc đầy đủ, giá thành rẻ.

C

thị ngôi trường hấp phụ to lớn.

D

có nguồn chi phí góp vốn đầu tư rộng lớn.

Công nghiệp xay xát ở việt nam sở hữu vận tốc cải cách và phát triển nhanh chóng nhập thời hạn thời gian gần đây hầu hết do

A

sản lượng thức ăn tăng nhanh chóng.

B

thu bú được vốn liếng góp vốn đầu tư rộng lớn.

C

sản lượng thực phẩm tăng nhanh chóng.

D

nhu cầu rộng lớn của thị ngôi trường.

Điểm khác lạ lớn số 1 nhập phát triển năng lượng điện của miền Nam đối với miền Bắc việt nam là

A

có nhiều xí nghiệp thủy năng lượng điện năng suất to hơn.

B

có những xí nghiệp nhiệt độ năng lượng điện với năng suất to hơn.

C

xây dựng được một số trong những xí nghiệp năng lượng điện vẹn toàn tử.

D

có những xí nghiệp nhiệt độ năng lượng điện dùng than vãn antraxit.

Cho nhập bảng số liệu:
SẢN LƯỢNG MỘT SỐ NGÀNH CÔNG NGHIỆP CỦA NƯỚC TA,
GIAI ĐOẠN 2000 - 2017

Năm

Than (triệu tấn)

Dầu thô (triệu tấn)

Điện (tỉ kWh)

2000

11,6

16,3

26,7

2005

34,1

18,5

52,1

2007

42,5

15,9

58,5

​2017

41,5

18,7

157,9


Theo bảng số liệu, nhằm thể hiện tại vận tốc phát triển sản lượng than vãn, dầu thô, năng lượng điện của việt nam tiến trình 2000 - 2017, dạng biểu thiết bị nào là sau đấy là phù hợp nhất?

Cho bảng số liệu:
SẢN LƯỢNG ĐIỆN PHÁT RA PHÂN THEO THÀNH PHẦN KINH TẾ CỦA NƯỚC TA
(Đơn vị: triệu kwh)

Năm

2010

2014

2015

2017

Nhà nước

67 678

123 291

133 081

165 548

Ngoài Nhà nước

1 721

5 941

7 333

12 622

Xem thêm: sự suy giảm đa dạng sinh học ở nước ta không có biểu hiện nào dưới đây

Đầu tư nước ngoài

22 323

12 018

17 535

13 423


Theo bảng số liệu, nhằm thể hiện tại sự thay cho thay đổi cơ cấu tổ chức sản lượng năng lượng điện phân bám theo bộ phận tài chính của việt nam tiến trình 2010 - 2017, dạng biểu thiết bị nào là sau đấy là phù hợp nhất?

Cho bảng số liệu:
SẢN LƯỢNG MỘT SỐ SẢN PHẨM CÔNG NGHIỆP CỦA NƯỚC TA

Năm

2010

2014

2016

2017

Thịt vỏ hộp (nghìn tấn)

4,7

4,1

4,3

4,1

Nước mắm (triệu lít)

257,1

334,4

372,2

380,2

Thủy sản đóng góp vỏ hộp (nghìn tấn)

76,9

103,5

102,3

109,0


Theo bảng số liệu, nhằm thể hiện tại sản lượng một số trong những thành phầm công nghiệp của việt nam tiến trình 2010 - 2017, dạng biểu thiết bị nào là sau đấy là phù hợp nhất?

Việc cải cách và phát triển công nghiệp nhiệt độ năng lượng điện ở việt nam tăng thêm ý nghĩa lớn số 1 là

A

giải quyết đảm bảo chất lượng rộng lớn yêu cầu tích điện và yếu tố việc thực hiện.

B

giải quyết nhiều việc thực hiện, nâng lên unique cuộc sống đời thường.

C

tăng nhanh chóng GDP và dùng hợp lý và phải chăng khoáng sản vạn vật thiên nhiên.

D

sử dụng hợp lý và phải chăng khoáng sản, tạo nên nền móng cho tới công nghiệp hóa.

Giải pháp nào là tại đây sở hữu tác dụng hầu hết cho tới việc cải cách và phát triển khai quật dầu khí ở nước ta?

A

Nâng cao chuyên môn của mối cung cấp làm việc.

B

Đẩy mạnh hoạt động và sinh hoạt xuất khẩu dầu thô.

C

Tăng cường liên kết kinh doanh với quốc tế.

D

Phát triển mạnh công nghiệp thanh lọc hóa dầu.

Trong hoạt động và sinh hoạt khai quật dầu khí ở thềm châu lục việt nam, yếu tố cần thiết nhất được đề ra là

A

phải khai quật giới hạn mối cung cấp khoáng sản này.

B

tránh nhằm xẩy ra những trường hợp hi hữu môi trường thiên nhiên trên biển khơi.

C

tránh xung đột với những nước công cộng biển cả Đông.

D

phải bám theo dõi những thiên tai thông thường sở hữu ở biển cả Đông.

Cho bảng số liệu:
SẢN LƯỢNG ĐƯỜNG KÍNH PHÂN THEO THÀNH PHẦN KINH TẾ CỦA NƯỚC TA
(Đơn vị: ngàn tấn)

Năm

2010

2014

2017

Nhà nước

264,7

119,1

18,1

Ngoài Nhà nước

609,2

1 387,6

1 412,7

Đầu tư nước ngoài

267,6

356,7

288,2


(Nguồn: Niên giám đo đếm nước ta 2018, NXB Thống kê, 2019)
Theo bảng số liệu, đánh giá nào là tại đây chính với tỉ trọng của những bộ phận tài chính nhập cơ cấu tổ chức sản lượng 2 lần bán kính của việt nam, tiến trình 2010 - 2017?

A

Đầu tư quốc tế tăng và nhỏ rộng lớn Nhà nước.

B

Nhà nước rời và rời thấp hơn góp vốn đầu tư quốc tế.

C

Ngoài giang sơn tăng và to hơn góp vốn đầu tư quốc tế.

D

Ngoài Nhà nước rời và rời nhiều hơn thế nữa giang sơn.

Ngành công nghiệp nào là sau đấy là ngành công nghiệp trọng tâm của nước ta?

A

Công nghiệp in, sao chép.

C

Công nghiệp phát triển dung dịch lá.

Tiềm năng thuỷ năng lượng điện lớn số 1 của việt nam triệu tập bên trên khối hệ thống sông

Tiềm năng thuỷ năng lượng điện lớn số 1 của việt nam triệu tập bên trên sông:

Nhà máy thuỷ năng lượng điện sở hữu năng suất lớn số 1 việt nam lúc này là

Nhà máy thuỷ năng lượng điện Sơn La xây cất bên trên sinh sống nào là sau đây?

Mỏ than vãn lớn số 1 ở Trung du miền núi Bắc Sở ở tỉnh nào là sau đây?

Than nâu triệu tập tối đa ở vùng nào là sau đây?

A

Trung du miền núi Bắc Sở.

D

Đồng bởi sông Cửu Long.

Xem thêm: anh 9 unit 1 skills 2