nội dung chủ yếu của chiếu cần vương là

Câu hỏi:

22/08/2019 46,317

A. kêu gọi quần bọn chúng quần chúng. # đứng lên kháng chiến kháng thực dân Pháp

Bạn đang xem: nội dung chủ yếu của chiếu cần vương là

B. kêu gọi văn đằm thắm, sĩ phu và quần chúng. # cả nước đứng lên vì vua nhưng mà kháng chiến

Đáp án chủ yếu xác

C. kêu gọi văn đằm thắm, sĩ phu vô toàn nước tổ chức cách tân chủ yếu trị - xã hội

D. tố cáo tội ác của thực dân Pháp và lôi kéo quần chúng. # kế tiếp kháng chiến

Đáp án: B

Giải thích: Mục…1 (phần I)….Trang…125...SGK Lịch sử 11 cơ bản

Gói VIP ganh đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện ngay gần 1 triệu thắc mắc đem đáp án cụ thể.

Nâng cung cấp VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Sau Khi vua Hàm Nghi bị tóm gọn, trào lưu Cần vương

A. trọn vẹn chấm dứt

B. chỉ sinh hoạt cố chừng

C. vẫn kế tiếp tuy nhiên thu hẹp địa phận ở Nam Trung Bộ

D. tiếp tục trở nên tân tiến, quy tụ dần dần trở nên những trung tâm lớn

Câu 2:

Nội dung nào là tiếp sau đây phản ánh ý nghĩa sâu sắc của trào lưu Cần vương?

A. Củng cố chính sách phong con kiến Việt Nam

B. Buộc thực dân Pháp cần trao trả độc lập

C. Thổi bùng lên ngọn lửa đáu giành cứu giúp nước vô nhân dân

D. Tạo nền móng cho việc xuất hiện nay trào lưu dân tộc bản địa mái ấm nghĩa đầu thế kỉ XX

Câu 3:

Phong trào Cần vương vãi ra mắt sôi sục ở

A. Trung Kì và Nam Kì

Xem thêm: soạn người cầm quyền khôi phục uy quyền

B. Bắc Kì và Nam Kì

C. Bắc Kì và Trung Kì

D. Bắc Kì, Trung Kì và Nam Kì

Câu 4:

Nguyên nhân đa số dẫn tới việc thất bại của trào lưu Cần vương vãi là gì?

A. Triều đình mái ấm Nguyễn tiếp tục đầu sản phẩm thực dân Pháp

B. Các cuộc khởi nghĩa vô phong trào ra mắt tách rộc, lẻ tẻ

C. Thiếu đàng lối điều khiển đích đắn và sự lãnh đạo thống nhất

D. Thực dân Pháp mạnh và tiếp tục gia tăng được nền cai trị ở Việt Nam

Câu 5:

Người hàng đầu phái mái ấm chiến mái ấm trương kháng Pháp vô triều đình Huế là

A. Phan Thanh Giản

B. Vua Hàm Nghi

C. Tôn Thất Thuyết

D. Nguyễn Văn Tường

Câu 6:

Lực lượng nhập cuộc phần đông nhất vô khởi nghĩa Yên Thế là

A. công nhân

B. nông dân

C. các dân tộc bản địa miền núi

Xem thêm: soạn văn 7 ngàn sao làm việc

D. công dân và công nhân