nội dung nào dưới đây

Câu hỏi:

11/07/2020 5,646

A. Tăng cường máy bộ Nhà nước so với công tác làm việc dân số

Bạn đang xem: nội dung nào dưới đây

B. Tăng cường công tác làm việc điều khiển và quản lí lí so với công tác làm việc dân số

Đáp án chủ yếu xác

C. Tiếp tục tách vận tốc gia tằn dân số

Gói VIP thi đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện ngay gần 1 triệu thắc mắc sở hữu đáp án cụ thể.

Nâng cấp cho VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Dân mái ấm xã hội mái ấm tức là nền dân chủ

A. Rộng rãi nhất và triệt nhằm nhất 

B. Tuyệt đối nhất

C. Hoàn bị nhất  

D. Phổ biến đổi nhất nhập lịch sử

Câu 2:

Nội dung này bên dưới đấy là đặc thù cơ phiên bản về chủ yếu trị của mái ấm nghĩa xã hội ở nước ta

A. Là một xã hôi dân nhiều, nước mạnh, dân mái ấm, vô tư, văn minh

B. Do dân thực hiện chủ

C. Có nền văn hóa truyền thống tiên tiến và phát triển, mặn mà phiên bản sắc dân tộc

D. Con người được giải tỏa ngoài áp bức, bất công

Câu 3:

 Nền dân mái ấm xã hội mái ấm nghĩa nối liền với

A. Đạo đức  

B. Pháp luật

Xem thêm: công thức tính phần trăm thể tích

C. Phong tục 

D. Truyền thống

Câu 4:

Nền dân mái ấm xã hội mái ấm tức là nền dân chủ

A. Của dân chúng lao động

B. Của toàn bộ quý khách nhập xã hội

C. Của những người dân lãnh đạo

D. Của giai cấp cho công nhân

Câu 5:

Nội dung này bên dưới đấy là một trong những tiềm năng của quyết sách khoáng sản và đảm bảo an toàn môi trường thiên nhiên ?

A. Khai thác nhiều khoáng sản đê tăng nhanh trở nên tân tiến kinh tế

B. Sử dụng hợp lý tài nguyên

C. Ngăn ngăn biểu hiện phá hủy môi trường

D. sát dụng technology văn minh nhằm xử lí hóa học thải

Câu 6:

Nhà nước thể hiện nay ý chí, quyền lợi và nguyện vọng của dân chúng là nói đến việc Điểm lưu ý này bên dưới đây?

A. Tính xã hội

B. Tính nhân dân

C. Tính giai cấp

Xem thêm: bài đoàn thuyền đánh cá

D. Tính quần chúng