nước ta có bao nhiêu dân tộc

Cho hỏi: VN sở hữu từng nào dân tộc? Danh mục những dân tộc bản địa Việt Nam? Câu chất vấn của chị ấy Huyền (Yên Bái)

Việt Nam sở hữu từng nào dân tộc? Danh mục những dân tộc bản địa Việt Nam?

Có thể hiểu dân tộc bản địa là xã hội người ổn định ấn định, tạo hình vô lịch sử hào hùng, tạo ra lập một vương quốc, bên trên hạ tầng xã hội vững chắc về: cương vực vương quốc, kinh tế tài chính, ngôn từ, truyền thống lâu đời, văn hoá, điểm lưu ý tâm lí, ý thức về dân tộc bản địa và tên thường gọi của dân tộc bản địa.

Căn cứ Danh mục những bộ phận dân tộc bản địa VN phát hành theo dõi Quyết ấn định số 121-TCTK/PPCĐ năm 1979 của Tổng viên trưởng Tổng viên Thống kê quy ấn định lúc bấy giờ VN sở hữu 54 dân tộc bản địa.

Bạn đang xem: nước ta có bao nhiêu dân tộc

Trong bại, người Kinh cướp 85,4% số lượng dân sinh VN, với 78,32 triệu con người. 53 dân tộc bản địa thiểu số (DTTS) sót lại chỉ chiếm khoảng chừng 14,6% số lượng dân sinh toàn nước.

Danh mục những dân tộc bản địa VN, bao gồm:

TT

Tên gọi

Tên gọi khác

Các group nhỏ

Địa bàn cư trú

1

Kinh (Việt)

Việt

Trong cả nước

2

Tày

Thổ

Ngạn, Phán, Thu lao, Pa dí

Hà giang, Tuyên Quang, Lào cai, Yên Bái, Cao phẳng, Lai Châu, Bắc Thái, Hà Bắc.

3

Thái

Táy

Táy Khao (Thái Trắng), Táy Đăm (Thái Đen), Táy Chiềng hoặc Táy Mương (Hàng Tổng), Táy Thanh (Man Thanh), Táy Mười, Pu Thay, Thổ Đà Bắc, Táy Mộc Châu (Táy Đeng)

Sơn La, Lai Châu, Nghệ An, Thanh Hoá, Lao Cai, Yên Bái, Hoà Bình, Lâm Đồng...

4

Mường

Mol, Mual, Mọi

Mọi Bi, chuôm Tá (ÂuTá)

Hoà Bình, Thanh Hoá, Vĩnh Phú, Yên Bái, Sơn La, Ninh Bình

5

Hoa (Hán)

Khách, Tàu, Hán

Triền Châu, Phúc Kiến, Quảng Đông, Quảng Tây, Hải Nam, Xạ Phang, Thoòng Nhằn, Hẹ

Kiên Giang, TP. Hải Phòng, Vĩnh Long, Trà Vinh, Quảng Ninh,Đồng Nai, Hậu Giang, Minh Hải, tp Hồ Chí Minh

6

Khơ-me

Miên, Cur, Cul, Thổ, Việt gốc Khơ-me, Khơ-me Krôm

Hậu Giang, Vĩnh Long, Trà Vinh, Kiên Giang, Minh Hải, Tây Ninh, tp Sài Gòn, Sông Bé, An Giang

7

Nùng

Nùng Xuồng, Nùng Giang, Nùng An, Nùng Phàn Sình, Nùng Lòi, Nùng Tùng Slìn, Nùng Cháo, Nùng Quý Rỵn, Nùng Khèn Lài, Nùng Dýn, Nùng Inh...

Cao phẳng, Tỉnh Lạng Sơn, Bắc Thái, Hà Giang, Tuyên Quang, Hà Bắc, Quảng Ninh, tp Sài Gòn, Lâm Đồng, Đắc Lắc, Lào Cai

8

HMông

(Mèo)

Mèo, Mẹo, Mán, Miêu Tộc

Mèo Hoa, Mèo Xanh, Mèo Đỏ, Mèo Đen, Ná Miẻo, Mèo Trắng

Hà Giang, Yên Bái, Tỉnh Lào Cai, Lai Châu, Sơn La, Cao phẳng, Tỉnh Lạng Sơn, Nghệ An, Thanh Hóa, Hoà Bình, Bắc Thái

9

Dao

Mán, Động, Trại, Dìu, Miền, Kiềm, Kìm Mùn

Dao Đại Bản, Dao Đỏ, Dao Cóc Ngáng, Dao Cóc Mùn, Dao Lô Gang, Dao Quần Chẹt, Dao Tam Đảo, Dao Tiền, Dao Quần Trắng, Dao Làn Tiẻn, Dao áo Dài

Hà Giang, Tuyên Quang, Tỉnh Lào Cai, Yên Bái, Cao phẳng, Tỉnh Lạng Sơn, Bắc Thái, Lai Châu, Sơn La, Vĩnh Phú, Hà Bắc, Thanh Hoá, Quảng Ninh, Hoà Bình, Hà Tây

10

Gia-rai

Mọi, Chơ-rai

Chỏ, Hđrung, Aráp, Mdhur, Tbuăn

Gia Lai, Kon Tum, Đắc Lắc

11

Ê-đê

Đe, Mọi

Ra-đê, Rha-đê, Êđê-Êga, Anăk Êđê, Kpă, Ađham, Krung, Ktul Dliê, Ruê, Blô, Êpan, Mđhur, Bih, Kđrao, Dong Kay, Dong Măk, Êning, Arul, Hning, Kmun,Ktlê

Đắc Lắc, Phú Yên, Khánh Hoà

12

Ba-na

Bơ-nâm, Roh, Kon Kde, Ala Công, Kpang Công

Tơ-lô, Gơ-lar, Rơ-ngao, Krem, Giơ-lơng(Y-lơng)

Kon Tum, Tỉnh Bình Định, Phú Yên

13

Sán Chay

(Cao lan - Sán chỉ)

Mán, Cao Lan-Sán Chỉ, Hờn Quý khách hàng, Hờn Chùng, Sơn Tử

Cao Lan, Sán Chỉ

Bắc Thái, Tuyên Quang, Quảng Ninh, Hà Bắc, Tỉnh Lạng Sơn, Vĩnh Phú, Yên Bái

14

Chăm

(Chàm)

Chiêm Thành, Chăm Pa, Hời, Chàm

Chăm Hroi, Chàm Châu Đốc, Chà Và Ku, Chăm Pôông

Ninh Thuận, Bình Thuận, An Giang, tp Sài Gòn, Tỉnh Bình Định, Phú Yên, Châu Đốc, Khánh Hoà

15

Xơ-đăng

Kmrâng, Hđang, Con-lan, Brila

Xơ-teng,Tơ-đrá, Mơ-nâm, Hà-lăng, Ca-dong, Châu, Ta Trẽ(Tà Trĩ)

Kon Tum, Quảng Nam-Đà Nẵng, Quảng Ngãi

16

Sán Dìu

Trại, Trại Đát, Sán Dợo, Mán quần Cộc, Mán Váy Xẻ

Quảng Ninh, Hà Bắc, Hải Hưng, Bắc Thái, Vỹnh Phú, Tuyên Quang

17

Hrê

Mọi Đá Vách, Chăm-rê, Mọi Luỹ, Thạch Bých, Mọi Sơn Phòng

Quảng Ngãi, Bình Định

18

Cơ-ho

Xrê, Nốp (Tu Nốp), Cơ-don, Chil, Lát (Lách), Tơ-ring

Lâm Đồng, Ninh Thuận, Bình Thuận, Khánh Hoà

19

Ra-glai

O-rang, Glai, Rô-glai, Radlai, Mọi

Ra-clay (Rai), Noong (La-oang)

Ninh Thuận, Bình Thuận, Khánh Hoà, Lâm Đồng

20

Mnông

Gar, Chil, Rlâm, Preh, Kuênh, Nông, Bu-Đâng, Prâng, Đip, Biêt, Si Tô, Bu Đêh

Đắc Lăc, Lâm Đồng

21

Thổ

Kủo, Mọn, Cuối, Họ, Đan Lai-Ly Hà, Tày Poọng (Con Kha, Xá La Vàng)

Nghệ An, Thanh Hoá

22

Xtiêng

Xa-điêng, Mọi, Tà-mun

Sông Bé, Tây Ninh, Lâm Đồng, Đắc Lắc

23

Khơmú

Xá Cốu, Pu Thênh, Tày Hạy, Việt Cang, Khá Klậu, Tềnh

Quảng Lâm

Sơn La, Lai Châu, Nghệ An, Yên Bái

24

Bru-Vân Kiều

Vân Kiều, Măng Coong, Trì, Khùa, Bru

Quảng Bình, Quảng Trị

25

Giáy

Nhắng, Giẳng, Sa Nhân, Pầu Thỉn, Chủng Chá, Pu Nắm

Pu Nà (Cùi Chu hoặc Quý Châu)

Lào Cai, Hà Giang, Lai Châu

26

Cơ-tu

Ca-tu, Ca-tang, Mọi, Cao, Hạ

Phương, Kan-tua

Quảng Nam-Đà Nẵng, Thừa Thiên-Huế

27

Gié-Triêng

Giang Rẫy, Brila, Cà-tang, Mọi, Doãn

Gié (Dgieh, Tareh), Triêng (Treng, Tơ-riêng), Ve (La-ve), Pa-noong (Bơ Noong)

Quảng Nam-Đà Nẵng, Kon Tum

28

Xem thêm: giải phương trình bậc 2 online

Ta-ôi

Tôi-ôi, Ta-hoi, Ta-ôih, Tà-uất (Atuất)

Pa-cô, Ba-hi, Can-tua

Quảng Trị, Thừa Thiên-Huế

29

Mạ

Châu Mạ, Chô Mạ, Mọi

Lâm Đồng, Đồng Nai

30

Co

Trầu, Cùa, Mọi, Col, Cor, Khùa

Quảng Ngãi, Quảng Nam-Đà Nẵng

31

Chơ-ro

Châu-ro, Dơ-ro, Mọi

Đồng Nai

32

Hà Nhì

U Ní, Xá U Ní, Hà Nhì Già

Hà Nhì Cồ Chồ, Hà Nhì La Mí, Hà Nhì Đen

Lai Châu, Lào Cai

33

Xinh-mun

Puộc, Pụa, Xá

Dạ, Nghẹt

Sơn La, Lai Châu

34

Chu-ru

Chơ-ru, Kru, Mọi

Lâm Đồng, Ninh Thuận, Bình Thuận

35

Lào

Lào Bốc, Lào Nọi

Lai Châu, Sơn La

36

La-chí

Thổ Đen, Cù Tê, Xá, La ti, Mán Chí

Hà Giang

37

Phù Lá

Bồ Khô Pạ (Xá Phó), Mun Di Pạ, Phù Lá Đen, Phù Lá Hoa, Phù Lá Trắng, Phù Lá Hán, Chù Lá Phù Lá

Lao Cai, Lai Châu, Sơn La, Hà Giang

38

La Hủ

Khù Sung (Cò Sung), Khạ Quy (Xá Quỷ), Xá Toong Lương (Xá Lá Vàng), Xá Pươi

Lai Châu

39

Kháng

Xá Khao, Xá Đón, Xá Tú Lăng

Kháng Xúa, Kháng Đón, Kháng Dống, Kháng Hốc, Kháng ái, Kháng Bung, Kháng Quảng Lâm

Lai Châu, Sơn La

40

Lự

Lừ, Duôn, Nhuồn

Lai Châu

41

Pà Thẻn

Pà Hưng, Mán Pa Teng, Tống

Tống, Mèo Lài

Hà Giang, Tuyên Quang

42

LôLô

Mùn Di, Ô Man, Lu Lọc Màn, Di, Qua La, La La, Ma Di

Lô Lô Đen, Lô Lô Hoa

Hà Giang, Cao phẳng, Lao Cai

43

Chứt

Xá La Vàng, Chà Củi (Tắc Củi), Tu Vang, Pa Leng

Sách, Mày, Rục, Mã Liềng, Arem, Xơ-lang, Umo

Quảng Bình

44

Mảng

Mảng Ư, Xá Lá Vàng, Niễng O, Xa Mãng, Xá Cang Lai

Mảng Hệ, Mảng Gứng

Lai Châu

45

Cờ lao

Cờ Lao Trắng, Cờ Lao Xanh, Cờ Lao Đỏ

Hà Giang

46

Bố Y

Chủng Chá, Trung Gia, Pầu Y, Pủ Dí

Bố Y, Tu Dí

Hà Giang, Lào Cai

47

La Ha

Xá Khao, Xá Cha, Xá La Nga

Khlá Phlạo, La Ha ủng

Yên Bái, Sơn La

48

Cống

Xám Khống, Xá Xeng, Xa, Xá Côống

Lai Châu

49

Ngái

Sán Ngái

Xín, Lê, Đản, Khánh Gia, Hắc Cá (Xéc)

Quảng Ninh, tp Sài Gòn, Hải Phòng

50

Si La

Cú Đề Xừ

Lai Châu

51

Pu Péo

Ka Bẻo, Pen Ti Lô Lô, La Quả, Mán

Hà Giang

52

Brâu

Brao

Kon Tum

53

Rơ-măm

Kon Tum

54

Ơ-đu

Tày Hạt

Nghệ An

Chính sách cách tân và phát triển dạy dỗ và huấn luyện và giảng dạy vô công tác làm việc dân tộc bản địa được quy ấn định như vậy nào?

Căn cứ theo dõi Điều 10 Nghị ấn định 05/2011/NĐ-CP quy ấn định về quyết sách cách tân và phát triển dạy dỗ và huấn luyện và giảng dạy vô công tác làm việc dân tộc bản địa được ví dụ như sau:

- Phát triển dạy dỗ vùng dân tộc bản địa thiểu số theo dõi công tác cộng đồng quốc gia;

- Xây dựng quyết sách dạy dỗ ở toàn bộ những cung cấp học tập phù phù hợp với đặc trưng dân tộc bản địa.

- Phát triển ngôi trường mần nin thiếu nhi, ngôi trường phổ thông, ngôi trường phổ thông dân tộc bản địa nội trú, phổ thông dân tộc bản địa chào bán trú, trung tâm dạy dỗ thông thường xuyên, trung tâm học hành xã hội, ngôi trường dạy dỗ nghề nghiệp, ngôi trường dự bị đại học;

- Nghiên cứu giúp kiểu dáng huấn luyện và giảng dạy nhiều ngành bậc ĐH mang đến con trẻ những dân tộc bản địa thiểu số nhằm đẩy mạnh việc huấn luyện và giảng dạy mối cung cấp lực lượng lao động đáp ứng thời kỳ công nghiệp hóa, văn minh hóa nước nhà và hội nhập quốc tế.

- Quy ấn định những ĐK và giải pháp ví dụ, thích hợp nhằm tương hỗ mang đến học viên, SV là kẻ dân tộc bản địa thiểu số;

- Giải quyết vị trí ở, học tập bổng và mang đến vay vốn ngân hàng vô thời hạn học hành phù phù hợp với ngành nghề nghiệp huấn luyện và giảng dạy và địa phận trú ngụ của SV dân tộc bản địa thiểu số.

Học sinh, SV người dân tộc bản địa thiểu số vô cùng không nhiều người, ở vùng sở hữu ĐK kinh tế tài chính - xã hội trở ngại và quan trọng đặc biệt trở ngại được miễn chi phí khóa học ở toàn bộ những cung cấp học tập, ngành học tập.

- Đào tạo ra mối cung cấp lực lượng lao động, huấn luyện và giảng dạy nghề nghiệp mang đến đồng bào vùng dân tộc bản địa thiểu số phù phù hợp với điểm lưu ý từng vùng, thỏa mãn nhu cầu đòi hỏi công nghiệp hóa, văn minh hóa và hội nhập Quốc tế.

- Quy ấn định việc tương hỗ nghề giáo giảng dạy dỗ bên trên những vùng sở hữu ĐK kinh tế tài chính - xã hội trở ngại và quan trọng đặc biệt khó khăn khăn;

- Đào tạo ra nghề giáo là kẻ dân tộc bản địa thiểu số và nghề giáo dạy dỗ giờ đồng hồ dân tộc bản địa.

- Tiếng rằng, chữ ghi chép và truyền thống lâu đời văn hóa truyền thống chất lượng rất đẹp của những dân tộc bản địa được tiến hành công tác giảng dạy dỗ trong số ngôi trường phổ thông, ngôi trường phổ thông dân tộc bản địa nội trú, phổ thông dân tộc bản địa chào bán trú, trung tâm dạy dỗ thông thường xuyên, trung tâm học hành xã hội, ngôi trường dạy dỗ nghề nghiệp, trung học tập có tính chuyên nghiệp, cao đẳng và ĐH phù phù hợp với địa phận vùng dân tộc bản địa.

- Chính quyền khu vực, điểm sở hữu con trẻ dân tộc bản địa thiểu số thi đua đỗ vô Đại học tập, Cao đẳng và SV được cử tới trường hệ cử tuyển chọn, sở hữu trách móc nhiệm tiêu thụ và cắt cử công tác làm việc phù phù hợp với ngành nghề nghiệp huấn luyện và giảng dạy sau khoản thời gian chất lượng nghiệp.

- Các Bộ: Giáo dục đào tạo và Đào tạo ra, Lao động - Thương binh và Xã hội, Ủy ban Dân tộc địa thế căn cứ tác dụng, trách nhiệm được kí thác sở hữu trách móc nhiệm ngôi nhà trì, phối phù hợp với những Sở, ngành, khu vực tương quan.

Việt Nam sở hữu từng nào dân tộc? Danh mục những dân tộc bản địa Việt Nam?

Việt Nam sở hữu từng nào dân tộc? Danh mục những dân tộc bản địa Việt Nam? (Hình kể từ Internet)

Hành vi phân tách rẽ kết hợp những dân tộc bản địa liệu có phải là hành động cấm không?

Theo Điều 7 Nghị ấn định 05/2011/NĐ-CP quy ấn định về những hành động bị nghiêm khắc cấm ví dụ như sau:

Xem thêm: suggest to v hay ving

Các hành động bị nghiêm khắc cấm
Nghiêm cấm những hành động sau đây:
1. Mọi hành động tẩy chay, phân biệt xử thế, phân tách rẽ, phá hủy kết hợp những dân tộc bản địa.
2. Lợi dụng những yếu tố về dân tộc bản địa nhằm tuyên truyền xuyên tạc, ngăn chặn đàng lối, quyết sách của Đảng, pháp lý của Nhà nước.
3. Lợi dụng việc tiến hành quyết sách dân tộc bản địa, quản lý và vận hành giang sơn về công tác làm việc dân tộc bản địa nhằm xâm phạm quyền lợi của Nhà nước, quyền và quyền lợi hợp lí của công dân.
4. Các hành động không giống ngược với quy ấn định của nhà nước.

Theo bại, hành động phân tách rẽ kết hợp những dân tộc bản địa là 1 trong những trong mỗi hành động ngược với quy ấn định của pháp lý về công tác làm việc dân tộc bản địa nên được coi hành động cấm.

Trân trọng!

Nguyễn Trần Cao Kỵ