ở thực vật có hoa quá trình hình thành túi phôi trải qua

Câu hỏi:

03/08/2019 68,997

A. 1 thứ tự tách phân, 1 thứ tự vẹn toàn phân

Bạn đang xem: ở thực vật có hoa quá trình hình thành túi phôi trải qua

B. 1 thứ tự tách phân, gấp đôi vẹn toàn phân

C. 1 thứ tự tách phân, 3 thứ tự vẹn toàn phân

Đáp án chủ yếu xác

D. 1 thứ tự tách phân, 4 thứ tự vẹn toàn phân

Gói VIP đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện sát 1 triệu thắc mắc với đáp án cụ thể.

Nâng cung cấp VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Tự thụ phấn là sự?

A. thụ phấn của phân tử phấn của cây này với nhụy của cây không giống nằm trong loài

B. thụ phấn của phân tử phấn với nhụy của và một hoa hoặc không giống hoa và một cây

C. thụ phấn của phân tử phấn của cây này với cây không giống loài

D. phối hợp của tinh anh tử của cây này với trứng của cây khác

Câu 2:

Ở cây với hoa, gửi gắm tử đực được tạo hình kể từ tế bào mẹ?

A. tách phân mang lại 4 tè dạ dày →  1 tè dạ dày vẹn toàn phân 1 thứ tự cho một phân tử phấn chứa chấp 1 tế bào sinh đẻ và 1 tế bào ống phấn →  tế bào sinh đẻ tách phân tạo ra 4 gửi gắm tử đực

B. Nguyên phân gấp đôi mang lại 4 tè bào tử → 1 tè bào kể từ vẹn toàn phân 1 thứ tự cho một phân tử phấn chứa chấp 1 tế bào sinh đẻ và 1 tế bào ống phấn → tế bào sinh đẻ vẹn toàn phân 1 thứ tự tạo ra 2 gửi gắm tử đực

C. Giảm phân mang lại 4 tè bào tử → 1 tè bào tử vẹn toàn phân 1 thứ tự cho một phân tử phấn chứa chấp 1 tế bào sinh đẻ và 1 tế bào ống phấn → tế bào sinh đẻ vẹn toàn phân 1 thứ tự tạo ra 2 gửi gắm tử đực

D. Giảm phân mang lại 4 tè bào tử → từng tè bảo tử vẹn toàn phân 1 thứ tự cho một phân tử phấn chứa chấp 1 tế bào sinh đẻ và 1 tế bào ống phấn → tế bào sinh đẻ vẹn toàn phân 1 thứ tự tạo ra 2 gửi gắm tử đực

Xem thêm: trong trường hợp nào sau đây ta có thể coi các vật nhiễm điện là các điện tích điểm

Câu 3:

Đặc điểm ko cần là ưu thế của sinh đẻ hữu tính đối với sinh đẻ vô tính ở thực vật là?

A. với năng lực thích ứng với những ĐK môi trường thiên nhiên biến chuyển đổi

B. tạo ra nhiều biến chuyển dị thực hiện vật liệu mang lại quy trình lựa chọn kiểu như và tiến thủ hóa

C. giữ lại ổn định toan những tính trạng chất lượng tốt về mặt mày di truyền

D. mẫu mã sinh đẻ phổ biến

Câu 4:

Thụ tinh anh ở thực vật với hoa là sự việc kết hợp?

A. nhì cỗ NST đơn bội của gửi gắm tử đực và gửi gắm tử kiểu mẫu (trứng) vào bên trong túi phôi tạo ra trở nên thích hợp tử với cỗ NST lưỡng bội

B. nhân trái khoáy 2 gửi gắm tử đực và gửi gắm tử kiểu mẫu (trứng) vào bên trong túi phôi tạo ra trở nên thích hợp tử

C. nhân của gửi gắm tử đực với nhân của trứng và nhân vô cùng vào bên trong túi phôi tạo ra trở nên thích hợp tử

D. của nhì tinh anh tử với trứng vào bên trong túi phôi

Câu 5:

Sinh sản hữu tính ở thực vật là sự việc kết hợp?

A. với tinh lọc của nhì gửi gắm tử đực và gửi gắm tử kiểu mẫu tạo ra thích hợp tử cách tân và phát triển trở nên khung người mới

B. tình cờ nhì gửi gắm tử đực và gửi gắm tử kiểu mẫu tạo ra thích hợp tử cách tân và phát triển trở nên khung người mới

C. với tinh lọc của  giao tử kiểu mẫu và nhiều gửi gắm tử được tạo ra thích hợp tử cách tân và phát triển trở nên khung người mới

Xem thêm: tỉ lệ dân thành thị tăng nhanh trong những năm gần đây chủ yếu do

D. của khá nhiều gửi gắm tử đực với cùng một gửi gắm tử kiểu mẫu tạo ra thích hợp tử cách tân và phát triển trở nên cây mới