ôn tập giữa học kì 2 lớp 5

Tài liệu ôn ganh đua thân thiện học tập kì 2 môn Toán lớp 5

Bạn đang xem: ôn tập giữa học kì 2 lớp 5

Đề cương ôn tập dượt thân thiện học tập kì 2 môn Toán lớp 5 năm 2022-2023 khối hệ thống lại những kỹ năng và kiến thức trọng tâm và những dạng đề bài xích ôn tập dượt với đáp án cho những em học viên ôn tập dượt, tập luyện kĩ năng giải Toán. Các nội dung ôn tập dượt tại đây hùn những em học viên sẵn sàng mang lại bài xích ganh đua thân thiện học tập kì 2 đạt thành phẩm cao. Mời những em học viên nằm trong tìm hiểu thêm cụ thể.

1. Nội dung ôn tập dượt thân thiện học tập kì 2 môn Toán lớp 5

1. Số học: Số đương nhiên, phân số, số thập phân

- Đọc, viết lách, so sánh sánh

- Thực hiện nay tư phép tắc tính nằm trong, trừ, nhân, chia

- Tính độ quý hiếm biểu thức, thám thính bộ phận ko biết

- Các Việc với tương quan cho tới 4 phép tắc tính

- Sử dụng những đặc điểm phú hoán, phối kết hợp,.... nhằm tính nhanh

2. Đại lượng: Khối lượng, chừng nhiều năm, diện tích S, thể tích, thời hạn.

- Đổi

- So sánh

- Các phép tắc tính với những đại lượng…

3. Toán với lời nói văn:

- Giải toán với lời nói văn về tính chất chu vi, diện tích S , thể tích những hình vẫn học;

- Giải toán về véc tơ vận tốc tức thời, quãng lối và thời gian: 1 động tử, 2 động tử (Cùng chiều, ngược chiều)

- Ôn giải toán với mối liên hệ tỉ lệ thành phần, tỉ số Xác Suất, những dạng toán điển hình

- Toán về biểu vật hình quạt

4. Hình học:

- Tính chu vi, diện tích S, thể tích những hình vẫn học:

+ Chu vi, diện tích S của hình thang, hình tròn……

+ Tính diện tích S xung xung quanh, diện tích S toàn phần của hình vỏ hộp chữ nhật, hình lập phương…

+ Thể tích của hình vỏ hộp chữ nhật, hình lập phương…

2. Đề ôn tập dượt ganh đua thân thiện học tập kì 2 môn Toán lớp 5 - Đề 1

PHẦN I: Trắc nghiệm

Hãy khoanh tròn trĩnh vô vần âm bịa trước câu vấn đáp đúng:

Câu 1:

a/ Hình lập phương là hình:

A. Có 6 mặt mày đều là hình vuông vắn, với 8 đỉnh và 12 cạnh vày nhau

B. Có 6 mặt mày đều là hình chữ nhật, với 8 đỉnh và 12 cạnh cân nhau.

C. Có 6 mặt mày đều là hình chữ nhật, với 12 đỉnh và 8 cạnh.

b/ Trong hình mặt mày, AH là lối cao của bao nhiêu hình tam giác?

A, 3 hình

B, 4 hình A

C, 5 hình

D, 6 hình

Đề cương ôn tập dượt thân thiện học tập kì 2 môn Toán lớp 5

c/ Số tương thích nhằm điền vô khu vực chấm: 0,22 m3 = ………. dm3 là bao nhiêu?

A. 22

B. 220

C. 2200

D. 22000

d/ Một hình tròn trụ với nửa đường kính là 6cm thì diện tích S là:

A. 113,04cm2

B. 113,03cm2

C. 113,02cm2

D. 113cm2

e/ Diện tích của phần tô đậm vô hình chữ nhật tiếp sau đây là:

Đề cương ôn tập dượt thân thiện học tập kì 2 môn Toán lớp 5

A. đôi mươi cm2

B. 14 cm2

C. 24 cm2

D. 34 cm2

f/ Hình lập phương có cạnh là 5m. Vậy thể tích hình lập phương đó là:

A. 150 m3

B. 125 m3

C. 100 m3

D. 25 m3

Câu 2: Viết số tương thích vô khu vực chấm

a/ 3 năm 6 mon = ...... tháng

b/ 1,5 giờ = ....... phút

c/ 0,75 phút = ....... giây

d/ 15 phút = ...... giờ

PHẦN II: Tự luận

Bài 1: Đặt tính rồi tính

8 giờ 39 phút + 6 giờ 25 phút

6 năm 9 mon - 3 năm 9 tháng

………………………………………………………………………...

…………………………………………………………………………

2 ngày 7 giờ x 6

4 giờ 24 phút : 3

Bài 2: Một bể kính nuôi cá hình dáng vỏ hộp chữ nhật với chiều nhiều năm 1m, chiều rộng lớn 50cm, độ cao 60cm.

a, Tính diện tích S dùng để làm bể kính bại (bể không tồn tại nắp).

b, Tính thể tích của bể cá bại.

c, Mức nước vô bể cao vày 3/4 độ cao của bể. Tính thể tích nước vô bể bại (độ dày kính ko xứng đáng kể).

……………………………………………………………………………………………

Bài 3. Lúc 6 giờ nửa tiếng một người lên đường xe pháo lửa kể từ tỉnh A về ngôi nhà và lên đường không còn 3h 15 phút, tiếp sau đó lên đường tiếp vày xe đạp điện không còn 45 phút nữa thì về cho tới ngôi nhà. Hỏi người bại về cho tới ngôi nhà khi bao nhiêu giờ?

Đáp án đề ôn tập giữa học kì 2 lớp 5 môn Toán

PHẦN I: Trắc nghiệm

Hãy khoanh tròn trĩnh vô vần âm bịa trước câu vấn đáp đúng:

Câu 1:

a. A

b. D

c. B

d. A

e. B

f. B

Câu 2.

Viết số tương thích vô khu vực chấm

a/ 3 năm 6 mon = ..42.... tháng

b/ 1,5 giờ = ...90.... phút

c/ 0,75 phút = ...45.... giây

d/ 15 phút = ...0,25... giờ

PHẦN II: Tự luận

Bài 1: Đặt tính rồi tính

Kết trái ngược là:

8 giờ 39 phút + 6 giờ 25 phút = 14 giờ 64 phút =15 giờ 4 phút

6 năm 9 mon – 3 năm 9 mon = 3 năm

2 ngày 7 giờ x 6 = 12 ngày 42 giờ = 13 ngày 18 giờ

4 giờ 24 phút : 3 = 4 giờ 24 phút

Bài 2: Một bể kính nuôi cá hình dáng vỏ hộp chữ nhật với chiều nhiều năm 1m, chiều rộng lớn 50cm, độ cao 60cm.

a, Tính diện tích S dùng để làm bể kính bại (bể không tồn tại nắp).

b, Tính thể tích của bể cá bại.

c, Mức nước vô bể cao vày 3/4 độ cao của bể. Tính thể tích nước vô bể bại (độ dày kính ko xứng đáng kể).

Bài giải

Đổi 50cm = 0,5m ; 60cm = 0,6m

a, Diện tích xung xung quanh của bể kính là:

(1 + 0,5) x 2 x 0,6 = 1,8 (m2)

Diện tích kính dùng làm thực hiện bể là:

1,8 + 1 x 0,5 = 2,3 (m2)

b, Thể tích của bể cá bại là:

1 x 0,5 x 0,6 = 0,3 (m3)

c, Thể tích nước với vô bể là:

0,3 x 3/4 = 0,225(m3)

Đáp số: a, 2,3m2 ; b, 0,3m3 ; c, 0,225m3

Bài 3. Lúc 6 giờ nửa tiếng một người lên đường xe pháo lửa kể từ tỉnh A về ngôi nhà và lên đường không còn 3h 15 phút, tiếp sau đó lên đường tiếp vày xe đạp điện không còn 45 phút nữa thì về cho tới ngôi nhà. Hỏi người bại về cho tới ngôi nhà khi bao nhiêu giờ?

Bài giải

Tổng số thời hạn người bại lên đường là:

3 giờ 15 phút + 45 phút = 4 giờ

Người bại về ngôi nhà lúc:

6 giờ nửa tiếng + 4 giờ = 10 giờ 30 phút

Đáp số: 10 giờ 30 phút

3. Đề ôn tập dượt ganh đua thân thiện học tập kì 2 môn Toán lớp 5 - Đề 2

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM: (3 điểm) Khoanh tròn trĩnh vô vần âm trước câu vấn đáp đúng:

Câu 1: (0,5 điểm) Chữ số 5 vô số 254,836 chỉ:

A. 50 000

B. 5000

C. 500

D. 50

Câu 2: (0,5 điểm) 125 % của 120 tấn là:

A. 10,41 tấn

B. 96 tấn

C. 125 tấn

D. 150 tấn

Câu 3: (0,5 điểm) Thể tích của hình lập phương với cạnh 3cm là:

A. 9cm3

B. 27cm3

C. 54cm3

D. 62cm3

Câu 4: (0,5 điểm) Muốn tính diện tích S của hình tròn:

A. Lấy nửa đường kính nhân 2 rồi nhân với 3,14

B. Lấy nửa đường kính nhân với 3,14

C. Lấy nửa đường kính nhân với nửa đường kính.

D. Lấy nửa đường kính nhân với nửa đường kính rồi nhân với 3,14

Câu 5: (0,5 điểm) Chọn số tương thích vô khu vực chấm: 3h rưỡi = .......... phút

A. 180

B. 200

C. 210

D. 220

Câu 6: (0,5 điểm) Mua 5m chạc năng lượng điện cần trả 14 000 đồng. Hỏi mua sắm 7,5m chạc năng lượng điện nằm trong loại cần trả từng nào tiền?

A. 42 000 đồng

B. đôi mươi 000 đồng

C. 21 000 đồng

D. 40 000 đồng

II. PHẦN TỰ LUẬN (7 điểm)

Bài 1: (2 điểm) Đặt tính rồi tính

6,03 + 135,1

……………………

……………………

……………………
3,6 – 1,67

……………………

……………………

……………………

1,31 x 3,1

……………………

……………………

……………………

10,65 : 2,5

……………………

……………………

……………………

Bài 2: (1 điểm) Tìm y:

a) 71,6 - nó = 23,5 x 2

……………………………………………

……………………………………………

……………………………………………
b) nó : 9,4 = 23,5

……………………………………………

……………………………………………

……………………………………………

Bài 3: (1 điểm) Viết số thích hp o ch chm:

a) 35dm = ............ m

b) 1566 cm3=................................. m3

c) 12ha 800 m2 = ...........................ha

d) 4,5 giờ =................giờ................phút

Bài 4: (2 điểm) Một căn chống với chiều nhiều năm là 8m, chiều rộng lớn là 4m và độ cao vày 3,2m.

a) Nếu quét dọn nện xung xung quanh và xà nhà thì diện tích S quét dọn nện là từng nào mét vuông (Biết tổng diện tích S những cửa ngõ là 8,5m2)

b) Giá 1m2 nện và công công nhân là 40 000đ. Hỏi số chi phí cần thiết trả nhằm nện bên phía trong căn chống này là bao nhiêu?

Bài 5: (1 điểm) Tính nhanh: 13,25 : 0,5 + 13,25 : 0,25 + 13,25 : 0,125

Đáp án đề ôn tập giữa học kì 2 lớp 5 môn Toán

Phần 1: Trắc nghiệm: 3 đ

- Đúng từng câu đạt 0,5 đ

Câu

1

2

3

4

5

6

Đáp án

D

D

Xem thêm: công của nguồn điện là công của

B

D

C

C

Phần 2: Tự luận: 7 đ

Câu 1: (2 đ): Đúng từng câu đạt 0,5đ:

a. 141,13

b. 1,93

c. 4,061

d. 4,26

Câu 2: (1 đ): Mỗi ý trúng 0,25đ

71,6 – Y = 23,5 x 2

71,6 – Y = 47 (0,25 điểm)

Y = 71,6 – 47 (0,25 điểm)

Y = 24,6

Y : 9,4 = 23,5

Y = 23,5 x 9,4 (0,25 điểm)

Y = 220,9 (0,25 điểm)

Câu 3: (1đ): Mỗi ý trúng 0,25đ

a) 35dm = 3,5 m

b) 1566 cm3 = 0,001566 m3

c) 12ha 800 m2 = 12,08 ha

d) 4,5 giờ = 4 giờ 30 phút

Câu 4: (2đ)

Bài giải:

a) Diện tích xung quang quẻ của căn chống là:

(8 + 4) x 2 x 3,2 = 76,8 (m2)

0,5 điểm

Diện tích xà nhà là:

4 x 8 = 32 (m2)

0,25 điểm

Diện tích cần thiết quét dọn nện là:

76,8 + 32 – 8,5 = 100,3 (m2)

0,5 điểm

b) Số chi phí cần thiết trả nhằm nện bên phía trong của chống đó:

40 000 x 100,3 = 4 012 000 (đồng)

0,5 điểm

Đáp số: a) 100,3 m2

b) 4 012 000 đồng

0,25 điểm

Câu 5: (1đ)

13,5 : 0,5 + 13,5 : 0,25 + 13,5: 0,125

= 13,5 x 2 + 13,5 x 4 + 13,5 x 8 (0,25 điểm)

= 13,5 x (2 + 4 + 8) (0,25 điểm)

= 13,5 x 14 (0,25 điểm)

= 189 (0,25 điểm)

4. Đề ôn tập dượt ganh đua thân thiện học tập kì 2 môn Toán lớp 5 - Đề 3

Câu 1. Cho hình thang ABCD với lòng rộng lớn a, lòng nhỏ nhắn b và diện tích S S. Chiều cao h của hình thang được xem vày công thức:

A. \mathrm{h}=\frac{\operatorname{Sx} 2}{a+b}

B. \mathrm{h}=\frac{S: 2}{a+b}

C. \mathrm{h}=\frac{\mathrm{Sx} 2}{a-b}

D. \mathrm{h}=\frac{S: 2}{a-b}

Câu 2. Trong những đánh giá sau, đánh giá này sai?

A. Trong một hình tròn trụ, toàn bộ những nửa đường kính đều cân nhau và 2 lần bán kính nhiều năm vội vàng gấp đôi nửa đường kính.

B. Hình lập phương là hình vỏ hộp chữ nhật với chiều nhiều năm, chiều rộng lớn và độ cao cân nhau.

C. Hình trụ với nhì mặt mày lòng là nhì hình tròn trụ cân nhau và một phía xung xung quanh.

D. Đường tròn trĩnh lớn số 1 vô hình cầu là lối tròn trĩnh với tâm là hình cầu.

Câu 3. Có nhì hình lập phương. Các độ dài rộng của hình lập phương loại nhất đều vội vàng phụ vương của hình lập phương loại nhì. Thể tích hình lập phương loại nhất vội vàng bao nhiêu phen thể tích hình lập phương loại hai?

A. 12 lần

B. 6 lần

C. 4 lần

D. 9 lần

Câu 4. Một hình thang với lòng rộng lớn vày 40m, lòng nhỏ nhắn vày 35% lòng rộng lớn và độ cao 8m. Tính diện tích S hình thang ?

A. 216 m

B. 216 m2

C. 432 m2

D. 432 m

Câu 5. Một bể hoa hình tròn trụ với chu vi 153,86 dm. Bán kính của bể hoa này là:

A. 49 dm.

B. 7,5 dm

C. 24,5 dm

D. 108 dm

Câu 6. Kết trái ngược tổng số trẻ nhỏ được tiêm chủng ở 4 thôn của xã Hồng Thái là 350 em được thể hiện nay bên trên biểu vật hình quạt mặt mày. Trong 350 em bại, số em được tiêm ở thôn Thượng là:

Đề cương ôn tập giữa học kì 2 lớp 5 môn Toán

A. 63 em

B. 84 em

C. 91 em

D. 112 em

Câu 7. Một căn chống hình dáng vỏ hộp chữ nhật với diều nhiều năm 6m, chiều rộng lớn vày 3,6 m và độ cao là 38dm. Người tớ mong muốn quét dọn vôi những tường ngăn xung xung quanh và trần của căn chống bại. Hỏi diện tích S quét dọn vôi là từng nào, biết diện tích S những cửa ngõ là 8,4m? (Chỉ quét dọn vôi bên phía trong căn phòng)

A. 72,96 m2

B. 94,56 m2

C. 64,56 m2

D. 86,16 m2

Câu 8. Cho hình tam giác ABC với cạnh BC vày 36cm,độ cao ứng với cạnh BC vày 26cm. Trên cạnh AB lấy đoạn trực tiếp AN vày 2/3 cạnh AC. Tìm diện tích S hình tứ giác MNCB ?

A. 104 cm2

B. 312 cm2

C. 260 cm2

D. 156 cm2

II. PHẦN TỰ LUẬN: (6đ)

Câu 1. (1,5đ) Tính:

a. 15 x 46,32 : 2,5 cm3 = ………………. dm3

b. 3,4 dm3 26 cm3 – 879cm3 = ……………. cm3

c. 0,3 x 4\frac{1}{2} m2 + 5 x 40cm2 = ………………. dm2

d. 0,005 dam3 400 dm3 = ………………. m3

Câu 2. (1,5đ) Điền vô khu vực trống rỗng nhằm triển khai xong bảng sau:

Viết số

Đọc số

519dm3

Bốn phần năm trăm xăng-ti-mét khối

0,911m3

Hai ngàn ko trăm năm mươi bảy phẩy tám mét khối

Câu 3. (3đ) Một kiểu hồ nước hình vỏ hộp chữ nhật với chiều nhiều năm vội vàng 3 phen chiều rộng lớn, chu vi lòng vày 9,6m; độ cao 1,8m ; người tớ chứa chấp nước được 2/3 hồ nước.

a. (2đ) Tính diện tích S toàn phần của hồ? (hồ không tồn tại nắp)

b. (1đ) Hỏi vô hồ nước với từng nào lít nước?

5. Đề ôn tập dượt ganh đua thân thiện học tập kì 2 môn Toán lớp 5 - Đề 4

Phần I. Trắc nghiệm (3 điểm)

Mỗi bài xích tập dượt tiếp sau đây với tất nhiên một vài câu vấn đáp A,B,C,D ( là đáp số , thành phẩm tính ...) . Hãy khoanh vô chữ bịa trước câu vấn đáp trúng :

Câu 1 (0,5 điểm): Chữ số 5 vô số thập phân 37,509 nằm trong sản phẩm này ?

A. Hàng nghìn

B. Hàng phần mười

C. Hàng phần trăm

D. Hàng phần nghìn

Câu 2 (0,5 điểm): Số thập phân 203,105 phát âm là

A. Hai linh phụ vương phẩy một trăm linh năm

B. Hai linh phụ vương phẩy một ko năm

C . Hai trăm linh phụ vương phẩy một trăm linh năm

D . Hai trăm linh phụ vương phẩy một trăm linh lăm

Câu 3 (0,5 điểm): Khoảng thời hạn kể từ khi 8 giờ 10 phút đến thời điểm 9h xoàng xĩnh 10 phút là :

A. 40 phút

B . đôi mươi phút

C. 30 phút

D. 10 phút

Câu 4 (1 điểm): Chu vi hình tròn trụ với nửa đường kính là 6 centimet là :

A. 18,84cm

B. 376,8 cm

C. 37,68cm2

D.37,68cm

Câu 5 (0,5 điểm): 4m2 25cm2 =.... m2

A. 425 m2

B. 4,25 m2

C. 4,025 m2

D. 4,0025 m2

Phần II. Tự luận (7 điểm)

Câu 1 (2 điểm): Đặt tính rồi tính :

a. 4,236 + 4,38 + 2,5

b. 43,25 - 34,25

c. 21,8 x 4,2

d. 63,36 : 4

Câu 2 (2 điểm): Một bể nước hình dáng vỏ hộp chữ nhật với những số đo trong tim bể là chiều nhiều năm 2,5 m chiều rộng lớn 1m độ cao 2m . Hiện ni 85% bể đang được chứa chấp nước . Hỏi lúc này bể chứa chấp từng nào lít nước ( biết 1dm3 = 1 lít nước )

Câu 3 (2 điểm): Một thửa ruộng hình thang với lòng rộng lớn 25,5 m lòng nhỏ nhắn xoàng xĩnh lòng rộng lớn 1m độ cao vày khoảng nằm trong nhì lòng . Tính diện tích S thửa ruộng hình thang bại ?

Câu 4 (1 điểm): Tính bằng phương pháp thuận tiện nhất:

(1,1 + 1,2 + 1,3 + ......+ 1,19) x (123,5 – 24,7x5)

Đáp án:

Phần I. Trắc nghiệm (3 điểm)

Câu 1Câu 2Câu 3Câu 4Câu 5
BCACD

Phần II. Tự luận (7 điểm)

Câu 1 (2 điểm): HS tiến hành trúng từng phép tắc tính được 0,5 điểm.

a. 4,236 + 4,38 + 2,5 = 11,116

b. 43,25 - 34,25 = 9

c. 21,8 x 4,2 = 91,56

d. 63,36 : 4 = 15,84

Câu 2 (2 điểm):Một bể nước hình dáng vỏ hộp chữ nhật với những số đo trong tim bể là chiều nhiều năm 2,5 m chiều rộng lớn 1m độ cao 2m . Hiện ni 85% bể đang được chứa chấp nước . Hỏi lúc này bể chứa chấp từng nào lít nước ( biết 1dm3 = 1 lít nước )

Thể tích bể nước là

2,5 x 1 x 2 = 5 (m3) ( 0,5 điểm)

Thể tích nước hiện nay với vô bể là

5: 100 x 85 = 4,25 (m3) ( 0,5 điểm)

Ta với 1dm3 = 1 lít nước

Mà 4,25 (m3) = 4250 dm3 ( 0,25 điểm)

Hiện ni bể chứa chấp số lít nước là ( 0,25 điểm)

4250 x1 = 4250 (lít) ( 0,5 điểm)

Đáp số : 4250 lít nước ( 0,25 điểm)

Câu 3 (2 điểm): Một thửa ruộng hình thang với lòng rộng lớn 25,5 m lòng nhỏ nhắn xoàng xĩnh lòng rộng lớn 1m độ cao vày khoảng nằm trong nhì lòng . Tính diện tích S thửa ruộng hình thang bại ?

Đáy nhỏ nhắn thửa ruộng hình thang là :

25,5 - 1 = 24,5 (m) ( 0,5 điểm)

Chiều cao thửa ruộng hình thang là :

(25,5 + 24,5): 2 = 25 (m) ( 0,5 điểm)

Diện tích thửa ruộng hình thang là :

(25,5 + 24,5) x 25 : 2 = 625 (m2) ( 0,75 điểm)

Đáp số: 625 m2 ( 0,25 điểm)

Câu 4 (1 điểm): Tính bằng phương pháp thuận tiện nhất :

(1,1+ 1,2+ 1,3+ ......+ 1,19) x ( 123,5 – 24,7x5)

= (1,1+ 1,2+ 1,3+ ......+ 1,19) x( 123,5 – 123,5)

= (1,1+ 1,2+ 1,3+ ......+ 1,19) x 0

= 0

Tham khảo đề cương mới nhất nhất:

  • Đề cương ôn tập giữa học kì 2 lớp 5 môn Tiếng Việt
  • Đề cương ôn tập giữa học kì 2 lớp 5 môn Toán

6. Đề ôn tập dượt thân thiện học tập kì 2 môn Toán lớp 5

  • Đề ôn ganh đua thân thiện học tập kì 2 môn Toán lớp 5 - Đề 1
  • Đề ôn ganh đua thân thiện học tập kì 2 môn Toán lớp 5 - Đề 2
  • Đề ôn ganh đua thân thiện học tập kì 2 môn Toán lớp 5 - Đề 3
  • Đề ôn tập dượt ganh đua thân thiện học tập kì 2 môn Toán lớp 5 - Đề 4
  • Đề ôn tập dượt ganh đua thân thiện học tập kì 2 môn Toán lớp 5 - Đề 5

Ngoài đi ra, những chúng ta có thể tìm hiểu thêm thêm đề ganh đua thân thiện học tập kì 2 lớp 5, đề ganh đua học tập kì 2 lớp 5 theo gót Thông tư 22 tiên tiến nhất được update liên tiếp.

Xem thêm: toán 8 tập 2 trang 47