on tập phép chia lớp 4 có ba chữ số

Để học tập chất lượng tốt toán lớp 4 phân chia mang đến số với phụ vương chữ số, học viên cần thiết bắt được quy tắc và thao tác đo lường của luật lệ phân chia.

Bạn đang xem: on tập phép chia lớp 4 có ba chữ số

Sau trên đây mamnonvietduc.edu.vn tiếp tục chỉ dẫn học viên cụ thể học tập bài xích toán lớp 4 phân chia mang đến số với phụ vương chữ số này, cùng theo với một số trong những bài xích tâp áp dụng và tự động luyện. Phụ huynh và con cái nằm trong xem thêm nhé!

1. Hướng dẫn luật lệ phân chia mang đến số với 3 chữ số 

1.1. Phép phân chia không còn mang đến số với 3 chữ số 

Ví dụ: 3570 : 210 = ?

Đặt tính và tính tớ có:

ví dụ luật lệ phân chia không còn phân chia mang đến số với phụ vương chữ số

Thực hiện nay luật lệ phân chia theo đuổi trật tự kể từ trái ngược qua chuyện nên tớ có:

 • 357 phân chia 210 được một, ghi chép 1

1 nhân 0 vì thế 0, 7 trừ 0 được 7, ghi chép 7

1 nhân 1 vì thế 1, 5 trừ 1 được 4, ghi chép 4

1 nhân 2 vì thế 2, 3 trừ 2 được một, ghi chép 1

 • Hạ 0 với 1470 phân chia 210 được 7, ghi chép 7

7 nhân 0 vì thế 0, 0 trừ 0 vì thế 0

7 nhân 1 vì thế 7, 7 trừ 7 vì thế 0

7 nhân 2 vì thế 14, 14 trừ 14 vì thế 0

Vậy 3570 : 210 = 17 là luật lệ phân chia hết

1.2. Phép phân chia mang đến số với 3 chữ số với dư

Ví dụ: 67629 : 316

Ví dụ luật lệ phân chia với dư phân chia mang đến số với phụ vương chữ số

Thực hiện nay luật lệ phân chia theo đuổi trật tự kể từ trái ngược sáng sủa nên tớ có:

 • 676 phân chia 316 vì thế 2, ghi chép 2

2 nhân 6 vì thế 12, 16 trừ 12 vì thế 4, ghi chép ghi nhớ 1

2 nhân 1 vì thế 2 ghi nhớ 1 vì thế 3, 7 trừ 3 vì thế 4, ghi chép 4

2 nhân 3 vì thế 6, 6 trừ 6 vì thế 0

 • Hạ 2 được 442, 422 phân chia 316 được một, ghi chép 1

1 nhân 6 được 6, 12 trừ 6 vì thế 6, ghi chép 6 ghi nhớ 1

1 nhân 1 vì thế 1 ghi nhớ 1 được 2, 4 trừ 2 vì thế 2 ghi chép 2

1 nhân 3 vì thế 3, 4 trừ 3 được một ghi chép 1

 • Hạ 9 được 1269, 1269 phân chia 316 được 4, ghi chép 4

4 nhân 6 vì thế 24, 9 trừ 4 vì thế 5, ghi chép 5 ghi nhớ 2

4 nhân 1 vì thế 4 thêm thắt 2 được 6, 6 trừ 6 vì thế 0

4 nhân 3 vì thế 12, 12 trừ 12 vì thế 0

Vậy 67629 phân chia 316 vì thế 214 dư 5, đấy là luật lệ phân chia với số dư

2. Nhận xét toán lớp 4 phân chia mang đến số với phụ vương chữ số

Những Note Khi tiến hành luật lệ phân chia số với phụ vương chữ số

 • Phép phân chia không còn là luật lệ phân chia với số dư vì thế 0

 • Phép phân chia với dư là luật lệ phân chia với số dư không giống 0

 • Phép phân chia với dư thì số dư luôn luôn nhỏ rộng lớn số chia

3. Bài tập luyện vận dụng 

3.1. Bài tập

Bài 1: Đặt tính và tính

a) 945 : 315

b) 21359 : 610

c) 27129 : 565

d) 2645 : 115

Bài 2: Tính độ quý hiếm biểu thức

a) 1998 x đôi mươi + 4788 :  252

b) 2019 - 12780 : 852

c) 999 : 333+ 17284

d) 43875 : 975 + 6731 - 5012

Bài 3: Tìm hắn biết

a) hắn x 153 = 39168

b) hắn x 486 = 9234

c) hắn x 715 = 27173

d) hắn x 999 = 90915

Bài 4: Có 2 cửa hàng cung cấp gạo, thường ngày nhập về 6375 kilogam gạo. Trung bình thường ngày cửa hàng loại nhất bán tốt 425kg, cửa hàng loại nhị bán tốt 490kg. Hỏi những cửa ngõ thất lạc từng nào ngày nhằm bán tốt không còn số gạo cơ và với cửa hàng này còn dư không?

3.2. Bài giải

Bài 1

Thực hiện nay luật lệ tính theo đuổi trật tự kể từ trái ngược qua chuyện nên tớ có:

Đặt tính và tính luật lệ phân chia mang đến số với phụ vương chữ số 1

 • 945 phân chia 315 vì thế 3, ghi chép 3   

  3 nhân 5 vì thế 15, 5 trừ 5 vì thế 0, ghi nhớ 1

3 nhân 1 vì thế 3 thêm một vì thế 4, 4 trừ 4 vì thế 0

3 nhân 3 vì thế 9, 9 trừ 9 vì thế 0

Vậy 945 : 315 = 3 là luật lệ phân chia hết

Đặt tính và tính luật lệ phân chia mang đến số với phụ vương chữ số 2

 • 2135 phân chia 610 vì thế 3, ghi chép 3

3 nhân 0 vì thế 0, 5 trừ 0 vì thế 5, ghi chép 5

3 nhân 1 vì thế 3, 3 trừ 3 vì thế 0, ghi chép 0

3 nhân 6 vì thế 18, 21 trừ 18 vì thế 3, ghi chép 3

 • Hạ 9 được 3059, 3059 phân chia 610 vì thế 5, ghi chép 5

5 nhân 0 vì thế 0, 9 trừ 0 vì thế 9, ghi chép 9

5 nhân 1 vì thế 5, 5 trừ 5 vì thế 0

5 nhân 6 vì thế 30, 30 trừ 30 vì thế 0

Vậy 21359 : 610 = 35 (dư 9) là luật lệ phân chia với số dư

Xem thêm: công thức tính vận tốc

Đặt tính và tính luật lệ phân chia mang đến số với phụ vương chữ số 3

 • 2712 phân chia 565 vì thế 4, ghi chép 4

4 nhân 5 vì thế đôi mươi, 2 trừ 0 vì thế 2, ghi chép 2 ghi nhớ 2

4 nhân 6 vì thế 24, 24 thêm thắt 2 vì thế 26, 11 trừ 6 vì thế 5, ghi chép 5 ghi nhớ 3

4 nhân 5 vì thế đôi mươi, đôi mươi thêm thắt 3 vì thế 23, 27 trừ 23 vì thế 4, ghi chép 4

 • Hạ 9 được 4529, 4529 phân chia 565 vì thế 8

8 nhân 5 vì thế 40, 9 trừ 0 vì thế 9, ghi chép 9 ghi nhớ 4

8 nhân 6 vì thế 48 thêm thắt 4 vì thế 52, 2 trừ 2 vì thế 0, ghi nhớ 5

8 nhân 5 vì thế 40 thêm thắt 5 vì thế 45, 45 trừ 45 vì thế 0

Vậy 27129 : 565 = 48 dư 9 là luật lệ phân chia với số dư

Đặt tính và tính luật lệ phân chia mang đến số với phụ vương chữ số 4

 • 264 phân chia 115 vì thế 2, ghi chép 2

2 nhân 5 vì thế 10, 4 trừ 0 vì thế 4, ghi chép 4 ghi nhớ 1

2 nhân 1 vì thế 2 thêm một vì thế 3, 6 trừ 3 vì thế 3, ghi chép 3

2 nhân 1 vì thế 2, 2 trừ 2 vì thế 0

 • Hạ 5 được 345, 345 phân chia 115 vì thế 3, ghi chép 3

3 nhân 5 vì thế 15, 5 trừ 5 vì thế 0, ghi nhớ 1

3 nhân 1 vì thế 3 thêm một vì thế 4, 4 trừ 4 vì thế 0

3 nhân 1 vì thế 3, 3 trừ 3 vì thế 0

Vậy 2465 : 115 = 23, là luật lệ phân chia hết

Bài 2:

a) 1998 x đôi mươi + 4788 :  252 = 39960 + 19 = 39979

b) 2019 - 12780 : 852 = 2019 - (12780 : 852) = 2019 - 15 = 2004

c) 999 : 333+ 17284 = 3 + 17284 = 17287

d) 43875 : 975 + 6731 - 5012 = 45 + 6731 - 5012 = 6776 - 5012 = 1764

Bài 3:

a) hắn x 153 = 39168

y = 39168 : 153

y = 256

b) hắn x 486 = 9234

y = 9234 : 486

y = 19

c) hắn x 715 = 27173

y = 27173 : 715

y = 38 (dư 3)

d) hắn x 999 = 90915

y = 90915 : 999

y = 91 (dư 6)

Bài 4:

Cửa sản phẩm loại nhất cung cấp thất lạc số ngày nhằm cung cấp không còn số gạo cơ là:

6375 : 425 = 15 (ngày)

Cửa sản phẩm loại nhị thất lạc số ngày nhằm cung cấp không còn số gạo cơ là:

6375 : 490 = 13 (ngày) và còn dư 5kg

Vậy cửa hàng loại nhất thất lạc 15 ngày, cửa hàng loại nhị chỉ thất lạc 13 ngày và thêm một ngày nhằm cung cấp 5kg gạo dư cơ.

4. Bài tập luyện tự động luyện (Có đáp án)

4.1. Bài tập

Bài 1: Thực hiện nay luật lệ tính

a) 14322 : 682

b) 13757 : 382

c) 9720 : 405

d) 729 : 243

Bài 2: Tính độ quý hiếm biểu thức

a) 8700 : 15 : 10 = ?

b) 828 : 414 + 5678

c) 14 x 12 - 11502 : 213

d) 374052 : 427 + 874 - 753

Bài 3: Một bể chứa chấp cần thiết 7578 lít nước, thường ngày hấp phụ không còn 315 lít nước. Hỏi bể chứa chấp cơ người sử dụng được nhập bao lâu?

4.2. Đáp án tham ô khảo

Bài 1

a) 21

b) 36 (dư 5)

c) 24

d) 3

Bài 2:

a) 58

b) 5680

c) 114

d) 997

Bài 3

Đáp số: 24 ngày và dư 18 lít nước

Ngoài bài xích toán lớp 4 phân chia mang đến số với phụ vương chữ số, mamnonvietduc.edu.vn còn hỗ trợ những khóa huấn luyện và đào tạo toán online. Phụ huynh hoàn toàn có thể xem thêm sẽ giúp con cái thỏa sức tự tin học tập chất lượng tốt toán rộng lớn.

Xem thêm: phân tích nhân vật huấn cao trong tác phẩm chữ người tử tù