out of work là gì

Bản dịch của "out of work" vô Việt là gì?

en

volume_up

out of work = vi không đem việc làm

Bạn đang xem: out of work là gì

chevron_left

chevron_right

Bản dịch

Ví dụ về kiểu cách dùng

English Vietnamese Ví dụ theo đòi văn cảnh của "out of work" vô Việt

Những câu này nằm trong mối cung cấp bên phía ngoài và rất có thể ko đúng đắn. bab.la ko phụ trách về những nội dung này.

Ví dụ về đơn ngữ

English Cách dùng "out of work" vô một câu

He was in his twenties when he was out of work and desperate for money.

Xem thêm: các công thức tính diện tích

As a result, many of the older computer companies were shut down and people were put out of work.

However, at the present time many people are out of work, have no roof over their heads, and no money.

The state depended on agriculture, but mechanization put many farm laborers out of work.

Xem thêm: thế kỷ 22 bắt đầu từ năm nào

More than vãn 1000 people were out of work as a result of the damage to tướng the papaya and sugar cane plantations.

Từ đồng nghĩa

Từ đồng nghĩa tương quan (trong giờ đồng hồ Anh) của "out of work":

Cách dịch tương tự

Cách dịch tương tự động của kể từ "out of work" vô giờ đồng hồ Việt