phân biệt hiện tại hoàn thành và hiện tại hoàn thành tiếp diễn

Thì lúc này triển khai xong tiếp tục là gì? Cách người sử dụng thì động kể từ này như vậy nào? Làm thế này nhằm phân biệt thì lúc này triển khai xong tiếp tục với thì lúc này trả thành? Tất cả sẽ tiến hành trả lời nhập nội dung bài viết tiếp sau đây của Athena

Bạn đang xem: phân biệt hiện tại hoàn thành và hiện tại hoàn thành tiếp diễn

Chào mừng chúng ta đang được tảo quay về với mục chính ngữ pháp sâu xa về thì động kể từ giờ Anh của Athena. Trong những nội dung bài viết trước tất cả chúng ta đang được bên nhau đi kiếm hiểu công thức, cách sử dụng và tín hiệu nhận ra của những thì lúc này đơn, lúc này tiếp tục và lúc này triển khai xong. Hôm ni tất cả chúng ta kế tiếp bên nhau đoạt được 1 thì động kể từ không giống, này đó là thì lúc này triển khai xong tiếp tục. Thì động kể từ này tiếp tục khó khăn rộng lớn 3 thì động từ xưa đang được học tập tuy nhiên chúng ta cũng chớ quá lo ngại nhé vì như thế Athena đang được đem bí mật canh ty chúng ta ghi ghi nhớ được thì động kể từ này nhanh chóng và dễ dàng nắm bắt nhất. Chúng tớ bên nhau giải thuật thì lúc này triển khai xong tiếp tục tức thì tại đây nhé.

1.Định nghĩa thì lúc này triển khai xong tiếp tục (Present perfect continuous)

Thì lúc này triển khai xong tiếp diễn là thì động kể từ dùng để làm thao diễn mô tả vấn đề đang được chính thức nhập quá khứ, vẫn còn đó kế tiếp ở lúc này và rất có thể tiếp tục ở sau này. Thì động kể từ này thông thường được dùng nhằm rằng về việc việc đang được kết thúc đẩy tuy nhiên thành phẩm vẫn còn đó tác động cho tới lúc này. 

Công thức: S+ has/have+ been + V-ing

2.Cấu trúc thì hiện tại taị triển khai xong tiếp diễn

Dưới đấy là cấu tạo không thiếu của thì lúc này triển khai xong tiếp diễn

 2.1. Thể khẳng định

Công thức: S + have/has + been + V-ing

Trong đó:

 • he/she/it + has+ been+v-ing
 • I/you/we/they+ have+ been+ V-ing

Ví dụ

 • I have been studying Music for 3 years. – Tôi đang được học tập music được 3 năm.
 • We have been waiting here for 3 hours! – Chúng tôi đang được đợi ở phía trên phụ vương giờ đồng hồ thời trang.
 • They have been standing in the rain for one hour. – Họ đang được đứng bên dưới mưa khoảng tầm 1 giờ đồng hồ
 • She has been drinking too much milk tea lately. – Cô ấy đang được coi rất nhiều TV.
 • He has been working for this company for 5 years. – Anh ấy đang được thao tác làm việc ở doanh nghiệp lớn được 5 năm
 • It has been raining since last morning – Trời đang được mưa Tính từ lúc sáng sủa qua

2.2. Thể phủ định

Công thức: S + have/ has + not + been + V-ing

Ví dụ:

 • He hasn’t been studying English since last year. – Anh ấy dường như không học tập giờ ANh từ thời điểm năm ngoái
 • I haven’t been meeting Jim for over two months! –Tôi đang được  không gặp gỡ Jim xuyên suốt 2 mon.

2.3.Công thức thì lúc này triển khai xong tiếp tục ở  thể nghi kị vấn

Công thức: (WH) + have/ has + S + been + V-ing?

 Trả lời:      

 • Yes, I/ we/ you/ they + have     
 • Yes, he/ she / it + has.

Hoặc

 • No, I/ we/ you/ they + haven’t
 • No, he/ she/ it + hasn’t

Ví dụ:

 • Has she been waiting here for three hours? Yes, she has (Cô ấy đang được đợi ở phía trên 3 tiếng?)
 • Has Jack been doing his housework? No, he hasn’t (Jack đã thử bài xích tập luyện về ko nhà?)
 • Have you been using my mobile phone again? Yes, I have (Bạn vừa phải lại người sử dụng điện thoại thông minh của tôi đấy à?)

3.Cách dùng thì lúc này triển khai xong tiếp diễn

Thì lúc này triển khai xong tiếp tục dùng Lúc nào? Cùng xem thêm cách sử dụng lúc này triển khai xong tiếp tục và ví dụ rõ ràng tiếp sau đây nhé!

 • Thì lúc này triển khai xong tiếp tục dùng để làm thao diễn mô tả hành vi chính thức ở quá khứ , ra mắt liên tiếp và kéo dãn ở lúc này, nhằm mục tiêu nhấn mạnh vấn đề tính liên tục của hành vi và thông thường vấn đáp cho tới thắc mắc How long ( được bao lâu rồi), since và for

 Ví dụ: 

-She has been waiting for 2 hours– Cô ấy đang được đợi khoảng tầm 2 giờ đồng hồ thời trang.

-They have been swimming since last December. – Họ đã đi được bơi lội từ thời điểm tháng 12 năm ngoái.

-I’ve been typing the draft since 8 a.m – Tôi đang được gõ phiên bản thảo kể từ 8 giờ sáng

 • Thì lúc này triển khai xong tiếp tục dùng để làm nói đến hành vi đang được kết thúc đẩy nhập quá khứ tuy vậy thành phẩm vẫn bắt gặp được

 Ví dụ:

-He has been working hard for 12 hours, so sánh he is very tired now

(Anh ấy đang được thao tác làm việc 12 giờ đồng hồ thời trang nên giờ đây anh ấy mệt)

-You are fired because you have been making many mistakes.

(Bạn bị thải hồi chính vì các bạn đang được vi phạm nhiều lỗi)

4.Dấu hiệu nhận ra thì lúc này triển khai xong tiếp diễn

Dưới đấy là những tín hiệu nhận ra của thì lúc này tiếp tục triển khai xong và ví dụ minh họa nhằm chúng ta đơn giản theo gót dõi.

Trạng từ

Vị trí cụm từ

Ví dụ

for the whole + N (N chỉ thời gian)

Thường đứng cuối câu

-They have been singing for the whole day.
(Họ đang được hát một ngày dài rồi)

-I have been working  for the whole night

(Tôi đang được thao tác làm việc đang được ban đêm ni rồi.)

-for + khoảng tầm thời hạn (for months, for years: nhập khoảng
-since + mốc thời gian: kể từ khi
(since he arrived, since July,…)

Đầu hoặc cuối câu

She has been going out since 7 pm
(Cô ấy rời khỏi ngoài kể từ 7 giờ tối.)

My father has been watching TV  for 2 hours
(Bố tôi đang được coi TV được 2 giờ rồi.)

All + thời gian
(all the morning, all the afternoon,…)

Thường đứng cuối câu

She has been chatting with her friends all the

 morning
(Cô ấy thủ thỉ với các bạn cả buổi sáng sớm.)

5.Phân biệt thì Hiện bên trên trả thành và thì Hiện tại hoàn thành tiếp diễn

Thì lúc này trả thành

Thì hiện tại hoàn thành tiếp diễn

Cấu trúc

S+ have/has+ V2

S+ have/has+ been + V-ing

Cách dùng

Thì lúc này triển khai xong thao diễn mô tả hành vi đang được xẩy ra đoạn rồi (tức hành vi hoàn hảo vẹn).

Thì lúc này triển khai xong tiếp tục thao diễn mô tả hành vi vẫn còn đó đang được kế tiếp xẩy ra (tức hành vi ko hoàn hảo vẹn).
Ví dụ:

Thì lúc này triển khai xong nhấn mạnh vào kết quả của hành động (diễn mô tả ai đó đã thực hiện gì? được bao nhiêu? Hay  được mấy lần tính cho tới thời gian lúc này (trả điều cho tới câu hỏi  How many?/ How much)

Ví dụ: I have visited Sai Gon 4 times

( Tôi đã đi được thăm hỏi Sài gòn 4 lần)

Thì hiện tại hoàn thành tiếp diễn thông thường nhấn mạnh vào tính liên tục của hành vi (diễn tả ai này đã làm những gì ? được bao lâu tính cho tới thời gian lúc này (trả điều cho tới thắc mắc How long?)

Ví dụ: I have been working all day ( Tôi đang được thao tác làm việc cả ngày)

Dấu hiệu nhận biết

Ever, never, just, already, recently, since, for

All the morning, all the afternoon, all day long, since, for, how long…

Xem thêm: đại học cảnh sát nhân dân điểm chuẩn

6.Bài tập luyện thì lúc này triển khai xong tiếp diễn

Bài 1: Chọn đáp án đúng

 1. He ………………….. motorbikes for 2 years
  A. has been riding        B. has ridden        C. has been ridden        D. have been riding
  2. My sister _____ for you since yesterday.
  A. has been looked        B. has been looking        C. have been looking        D. looked
  3. Why are your hands so sánh dirty? I…………………my bike
  A. repaired        B. have been repaired        C. has been repaired        D. have been repairing
  4. We……………around Scotland for 8 years
  A. travelled        B. have travelled        C. have been travelling        D. has been travelling
  5. Sandy……………….dinner 4 times this week
  A. has cooked        B. has been cooking        C. have been cooking        D. cooked
 2. I ……………… to tướng learn English for years but I have not succeeded yet.
  A. have been trying         B. have tried        C. tried        D. A & B
  7. I ……………… to tướng Thành Phố New York three times this year.
  A. have been being        B. have been        C. was        D. has been
  8. My brother ……………… several plays. He has just finished his second tragedy.
  A. have written        B. have been writing        C. has written        D. has been writing
  9. I love this film. I………………it four or five times already.
  A. have been seeing        B. have seen        C. has seen        D. had seen
  10. How long you ………………English? For 5 years
  A. have you studied        B. have been studying        C. studied        D. bởi you study

Bài 2: Chọn đáp án đích thị A hoặc B

1.Which of the two sentences below is the better or more likely?

A.I’ve worked in the garden all day and now I’m tired.

B.I’ve been working in the garden all day and now I’m tired.

2.

A.What have you done? You’re all wet.

B.What have you been doing? You’re all wet.

3.

A.Ifinished my homework. Now I’m going to tướng watch TV.

B.I’ve been finishing my homework. Now I’m going to tướng watch TV.

4.

A.What have you done with my keys? - I haven’t seen your keys.

B.What have you been doing with my keys? - I haven’t seen your keys.

5.

A.She’s worked in the garden all morning and she’s still not finished.

B.She’s been working in the garden all morning and she’s still not finished.

6.

A.Why are you sweating? - I’ve cut the grass.

B.Why are you sweating? - I’ve been cutting the grass.

7.

A.How many biscuits have you eaten?

B.How many biscuits have you been eating?

7.

A.How long have you known her?

B.How long have you been knowing her?

8.

A.I’ve had this computer for over 10 years.

B.I’ve been having this computer for over 10 years.

9.

A.I’ve had piano lessons for over 10 years and I’m still not very good.

B.I’ve been having piano lessons for over 10 years and I’m still not very good.

Đáp án:

Bài 1

1. A

2. B

3. D

4. C

5. A

6. A

7. B

8. C

9. B

10. B

Bài 2:

1. B

2. B

3. A

4. A

5. B

6. B

7. A

8. A

9. A

10. B

Nắm rõ rệt cơ hội dùng và cấu tạo của thì lúc này triển khai xong tiếp tục là các bạn đang được tóm có thể 1 chủ thể ngữ pháp cơ phiên bản của giờ Anh rồi cơ. quý khách hãy nỗ lực ghi ghi nhớ cơ hội dùng từng thì động kể từ bằng phương pháp thực hiện nhiều bài xích tập luyện tương quan nhé. Chúc chúng ta học hành chất lượng.

Xem thêm: danh từ, tính từ, trạng từ trong tiếng anh

>>Xem thêm

1.Thì lúc này trả thành

2.Thì lúc này tiếp diễn