phần phía bắc của liên bang nga có khí hậu

Câu hỏi:

28/05/2020 6,685

B. cận đặc biệt rét giá

Bạn đang xem: phần phía bắc của liên bang nga có khí hậu

Đáp án chủ yếu xác

Gói VIP đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện ngay gần 1 triệu thắc mắc đem đáp án cụ thể.

Nâng cung cấp VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Con sông này tại đây được xem như là một trong mỗi hình tượng của nước Nga? 

A. Sông Ê-nít-xây.

B. Sông Ôi. 

C. Sông Lê-na.

D. Sông Von-ga.

Câu 2:

Phần rộng lớn cương vực LB Nga trực thuộc vòng đai khí hậu

A. Cận sức nóng

B. ôn đới

C. đặc biệt đới

D. cận cực

Câu 3:

Ý này tại đây ko cần trở ngại về ĐK ngẫu nhiên của LB Nga?

A. Núi và cao nguyên trung bộ cướp diện tích S rộng lớn. 

B. đa phần vùng băng giá chỉ hoặc thô hạn.

C. Hơn 80% cương vực trực thuộc vòng đai nhiệt độ ôn đới.

Xem thêm: ý nghĩa chủ yếu của việc phát triển cơ sở hạ tầng giao thông vận tải ở duyên hải nam trung bộ là

D. Tài nguyên vẹn phân bổ hầu hết ở vùng núi hoặc vùng rét giá

Câu 4:

Nhận lăm le này tại đây ko đích thị với Đặc điểm người ở, xã hội của LB Nga (năm 2005)?

A. Trên 70% số lượng dân sinh sinh sống ở thành phố Hồ Chí Minh.

B. Tỉ lệ biết chữ 99%. 

C. Mật phỏng số lượng dân sinh khoảng là 84 người/km2. 

D. Đứng số 1 toàn cầu về những ngành khoa học tập cơ phiên bản.

Câu 5:

Hơn 80% cương vực LB Nga trực thuộc vòng đai nhiệt độ

A. ôn đới.

B. cận sức nóng.

C. cận đặc biệt.

D. đặc biệt đới.

Câu 6:

Ý này tại đây ko đích thị với ĐK ngẫu nhiên của LB Nga?

A. Khoáng sản nhiều mẫu mã, đa dạng. 

B. Bai-can là hồ nước nước ngọt sâu sắc nhất toàn cầu. 

C. Hơn 80% cương vực trực thuộc vòng đai nhiệt độ ôn đới. 

Xem thêm: sơ đồ tư duy tây tiến

D. Trữ lượng thủy năng lượng điện triệu tập hầu hết ở sông Von-ga.