phản ứng nào sau đây là phản ứng thu nhiệt

Câu hỏi:

14/06/2022 26,000

A. Phản ứng tôi vôi

Bạn đang xem: phản ứng nào sau đây là phản ứng thu nhiệt

Đáp án chủ yếu xác

B. Phản ứng nhen than vãn và củi;

C. Phản ứng phân diệt đá vôi;

D. Phản ứng nhen nhiên liệu.

Đáp án chính là: C

Các phản ứng: tôi vôi, nhen than vãn củi, nhen nhiên liệu đều hóa giải tích điện bên dưới dạng sức nóng rời khỏi môi trường xung quanh Là phản xạ lan sức nóng.

Phản ứng phân diệt đá vôi cần thiết hỗ trợ sức nóng nhằm phản xạ xẩy ra, ngừng hỗ trợ sức nóng phản xạ tiếp tục tạm dừng Là phản xạ thu sức nóng.

Gói VIP đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện ngay sát 1 triệu thắc mắc sở hữu đáp án cụ thể.

Nâng cấp cho VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Công thức tính trở thành thiên enthalpy của phản xạ theo đòi tích điện link chính là?

A. ΔrH2980=2.ΔfH2980(sp)ΔfH2980(cđ)

B. ΔrH2980=ΔfH2980(cđ)2.ΔfH2980(sp)

C. ΔrH2980=2.Eb(sp)Eb(cđ)

D. ΔrH2980=Eb(cđ)Eb(sp)

Câu 2:

Nhiệt lượng lan rời khỏi hoặc thu nhập của một phản xạ ở một ĐK xác lập được gọi là gì?

A. Nhiệt lượng lan ra;

B. Nhiệt lượng thu vào;

C. Biến thiên enthalpy;

D. Biến thiên tích điện.

Câu 3:

Phản ứng lan sức nóng là gì?

A. Là phản xạ hóa giải tích điện bên dưới dạng nhiệt;

Xem thêm: một số este được dùng trong hương liệu mỹ phẩm bột giặt là nhờ các este

B. Là phản xạ hít vào tích điện bên dưới dạng nhiệt;

C. Là phản xạ hóa giải ion bên dưới dạng nhiệt;

D. Là phản xạ hít vào ion bên dưới dạng sức nóng.

Câu 4:

Xác quyết định trở thành thiên enthalpy của phản xạ sau ở ĐK chuẩn: CH4(g)+2O2(g)toCO2(g)+2H2O(g)

biết sức nóng tạo nên trở nên ΔfH2980  của CH4(g) là -74,9 kJ/mol, của CO2(g) là - 393,5 kJ/mol, của H2O(l) là -285,8 kJ/mol.

A. - 74,9 kJ;

B. - 965,1 kJ;

C. - 890,2 kJ;

D. 1040 kJ.

Câu 5:

Tính trở thành thiên enthalpy chuẩn chỉnh của phản ứng: C3H6(g)+H2(g)C3H8(g)

 Biết Eb (H-H) = 436 kJ/mol, Eb (C-H) = 418 kJ/mol, Eb (C-C) = 346 kJ/mol, Eb (C=C) = 612 kJ/mol.

A. - 126 kJ;

B. - 134 kJ;

C. - 215 kJ;

D. - 206 kJ.

Câu 6:

Tính trở thành thiên enthalpy của phản xạ theo đòi tích điện link Lúc những hóa học ở tình trạng nào?

A. Chất lỏng;

B. Chất rắn;

C. Chất khí;

Xem thêm: bài 6 tiết 3 địa 11

D. Cả 3 tình trạng bên trên.