phát biểu nào sau đây

Câu hỏi:

24/03/2021 299,574

A.  Tương tác thân thiện nhị loại năng lượng điện là tương tác điện

Bạn đang xem: phát biểu nào sau đây

B.   Cảm ứng kể từ là đại lượng đặc thù mang lại kể từ ngôi trường về mặt mũi phát sinh tính năng lực

Đáp án chủ yếu xác

C.   Xung xung quanh từng năng lượng điện đứng yên ổn tồn bên trên năng lượng điện ngôi trường và kể từ trường

D.  Đi qua loa từng điểm nhập kể từ ngôi trường hoàn toàn có thể vẽ nhiều đàng mức độ từ

A – sai vì như thế : Tương tác thân thiện nhị loại năng lượng điện là tương tác từ

B – đúng

C – sai vì như thế : Xung xung quanh năng lượng điện đứng yên ổn chỉ tồn bên trên năng lượng điện ngôi trường tuy nhiên ko tồn bên trên kể từ trường

D – sai vì: Đi qua loa từng điểm nhập kể từ ngôi trường chỉ tồn tại một đàng mức độ kể từ.

Đáp án nên cần chọn là: B

Gói VIP đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện ngay gần 1 triệu thắc mắc với đáp án cụ thể.

Nâng cung cấp VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Để đặc thù mang lại kể từ ngôi trường bên trên một điểm, người tao vẽ bên trên ê một véctơ:

A.  Cường chừng năng lượng điện trường E

B.   Cảm ứng từ B

C.   Lực điện F

D.  Lực từ F

Câu 2:

Phát biểu này sau đó là ko đúng?

A.  Qua ngẫu nhiên điểm này nhập kể từ ngôi trường tao cũng hoàn toàn có thể vẽ được một đàng mức độ từ

B.   Đường mức độ kể từ vì thế nam châm hút trực tiếp đưa đến xung xung quanh nó là những đàng thẳng

C.   Đường mức độ mau ở điểm với chạm màn hình kể từ rộng lớn, đàng mức độ thưa ở nới với chạm màn hình kể từ nhỏ

D.  Các đàng mức độ kể từ của nam châm hút trực tiếp là những đàng cong kín

Câu 3:

Tương tác này tại đây ko nên là tương tác từ?

Xem thêm: chữ quốc ngữ ra đời xuất phát từ nhu cầu nào sau đây

A.  Tương tác thân thiện nam châm hút với phái mạnh châm

B.   Tương tác thân thiện nam châm hút với loại điện

C.   Tương tác thân thiện loại năng lượng điện với loại điện

D.  Tương tác thân thiện loại năng lượng điện với năng lượng điện đứng yên

Câu 4:

Phát biểu này sau đó là ko đúng?

A.  Tương tác thân thiện nhị loại năng lượng điện là tương tác từ

B.   Cảm ứng kể từ là đại lượng đặc thù mang lại kể từ thông về mặt mũi phát sinh tính năng từ

C.   Xung xung quanh từng năng lượng điện đứng yên ổn tồn bên trên năng lượng điện ngôi trường và kể từ trường

D.  Đi qua loa từng điểm nhập kể từ ngôi trường chỉ tồn tại một đàng mức độ từ

Câu 5:

Phát biểu này tại đây đúng?

A.  Qua ngẫu nhiên điểm này nhập kể từ ngôi trường tao cũng hoàn toàn có thể vẽ được rất nhiều đàng mức độ từ

B.   Đường mức độ kể từ vì thế nam châm hút trực tiếp đưa đến xung xung quanh nó là những đàng thẳng

C.   Đường mức độ mau ở điểm với chạm màn hình kể từ rộng lớn, đàng mức độ thưa ở điểm với chạm màn hình kể từ nhỏ

D.  Các đàng mức độ kể từ của kể từ ngôi trường đều là những đàng cong kín

Câu 6:

Phát biểu này sau đó là ko đúng?

Người tao nhìn thấy kể từ vĩnh cửu bên trên xung xung quanh chạc dẫn đem loại năng lượng điện vì:

A.  Có lực tính năng lên một loại năng lượng điện không giống bịa đặt tuy vậy song cạnh nó

B.   Có lực tính năng lên một kim nam châm hút bịa đặt tuy vậy song cạnh nó

C.   Có lực tính năng lên một phân tử đem năng lượng điện vận động dọc từ nó

Xem thêm: giải toán 9 tập 1

D.  Có lực tính năng lên một phân tử đem năng lượng điện đứng yên ổn bịa đặt kề bên nó