phát biểu nào sau đây đúng

Câu hỏi:

24/03/2021 298,359

A.  Tương tác thân thiện nhì loại năng lượng điện là tương tác điện

Bạn đang xem: phát biểu nào sau đây đúng

B.   Cảm ứng kể từ là đại lượng đặc thù mang đến kể từ ngôi trường về mặt mũi tạo nên thuộc tính lực

Đáp án chủ yếu xác

C.   Xung xung quanh từng năng lượng điện đứng yên tĩnh tồn bên trên năng lượng điện ngôi trường và kể từ trường

D.  Đi qua loa từng điểm nhập kể từ ngôi trường hoàn toàn có thể vẽ nhiều đàng mức độ từ

A – sai vì thế : Tương tác thân thiện nhì loại năng lượng điện là tương tác từ

B – đúng

C – sai vì thế : Xung xung quanh năng lượng điện đứng yên tĩnh chỉ tồn bên trên năng lượng điện ngôi trường tuy nhiên ko tồn bên trên kể từ trường

D – sai vì: Đi qua loa từng điểm nhập kể từ ngôi trường chỉ tồn tại một đàng mức độ kể từ.

Đáp án hãy chọn là: B

Gói VIP đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện ngay sát 1 triệu thắc mắc với đáp án cụ thể.

Nâng cấp cho VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Để đặc thù mang đến kể từ ngôi trường bên trên một điểm, người tớ vẽ bên trên cơ một véctơ:

A.  Cường chừng năng lượng điện trường E

B.   Cảm ứng từ B

C.   Lực điện F

D.  Lực từ F

Câu 2:

Phát biểu này sau đấy là ko đúng?

A.  Qua ngẫu nhiên điểm này nhập kể từ ngôi trường tớ cũng hoàn toàn có thể vẽ được một đàng mức độ từ

B.   Đường mức độ kể từ tự nam châm hút từ trực tiếp tạo nên xung xung quanh nó là những đàng thẳng

C.   Đường mức độ mau ở điểm với chạm màn hình kể từ rộng lớn, đàng mức độ thưa ở nới với chạm màn hình kể từ nhỏ

D.  Các đàng mức độ kể từ của nam châm hút từ trực tiếp là những đàng cong kín

Câu 3:

Tương tác này tại đây ko nên là tương tác từ?

Xem thêm: hai dây dẫn thẳng dài song song cách nhau 10cm

A.  Tương tác thân thiện nam châm hút từ với phái mạnh châm

B.   Tương tác thân thiện nam châm hút từ với loại điện

C.   Tương tác thân thiện loại năng lượng điện với loại điện

D.  Tương tác thân thiện loại năng lượng điện với năng lượng điện đứng yên

Câu 4:

Phát biểu này sau đấy là ko đúng?

A.  Tương tác thân thiện nhì loại năng lượng điện là tương tác từ

B.   Cảm ứng kể từ là đại lượng đặc thù mang đến kể từ thông về mặt mũi tạo nên thuộc tính từ

C.   Xung xung quanh từng năng lượng điện đứng yên tĩnh tồn bên trên năng lượng điện ngôi trường và kể từ trường

D.  Đi qua loa từng điểm nhập kể từ ngôi trường chỉ tồn tại một đàng mức độ từ

Câu 5:

Phát biểu này tại đây đúng?

A.  Qua ngẫu nhiên điểm này nhập kể từ ngôi trường tớ cũng hoàn toàn có thể vẽ được rất nhiều đàng mức độ từ

B.   Đường mức độ kể từ tự nam châm hút từ trực tiếp tạo nên xung xung quanh nó là những đàng thẳng

C.   Đường mức độ mau ở điểm với chạm màn hình kể từ rộng lớn, đàng mức độ thưa ở điểm với chạm màn hình kể từ nhỏ

D.  Các đàng mức độ kể từ của kể từ ngôi trường đều là những đàng cong kín

Câu 6:

Phát biểu này sau đấy là ko đúng?

Người tớ xem sét kể từ vĩnh cửu bên trên xung xung quanh thừng dẫn đem loại năng lượng điện vì:

A.  Có lực thuộc tính lên một loại năng lượng điện không giống bịa đặt tuy nhiên song cạnh nó

B.   Có lực thuộc tính lên một kim nam châm hút từ bịa đặt tuy nhiên song cạnh nó

C.   Có lực thuộc tính lên một phân tử đem năng lượng điện vận động dọc từ nó

Xem thêm: cho các phát biểu sau

D.  Có lực thuộc tính lên một phân tử đem năng lượng điện đứng yên tĩnh bịa đặt kề bên nó