phát biểu nào sau đây không đúng

Câu hỏi:

29/04/2020 234,123

A. Tác dụng đẩy, kéo của vật này lên vật không giống gọi là lực.

Bạn đang xem: phát biểu nào sau đây không đúng

B. Nếu chỉ mất nhì lực tính năng nhập và một vật tuy nhiên vật vẫn đứng yên lặng thì nhì lực này đó là nhì lực thăng bằng.

C. Hai lực thăng bằng là nhì lực mạnh như nhau, đem nằm trong phương tuy nhiên trái hướng.

D. Nếu chỉ mất nhì lực tính năng nhập và một vật thì nhì lực này đó là nhì lực thăng bằng.

Đáp án chủ yếu xác

Chọn đáp án D

D – sai vì thế nếu như chỉ mất 2 lực tính năng vào một trong những vật tuy nhiên ko thỏa mãn nhu cầu 1 trong các 3 ĐK sau thì ko thể rằng bọn chúng là 2 lực cân nặng bằng:

- nhì lực có tính rộng lớn vày nhau

- nhì lực nằm trong phương

- nhì lực ngược chiều

Gói VIP đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện ngay gần 1 triệu thắc mắc đem đáp án cụ thể.

Nâng cấp cho VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Hai lực này tại đây gọi là nhì lực cân nặng bằng?

A. Hai lực nằm trong phương, nằm trong chiều, mạnh như nhau tính năng lên nhì vật không giống nhau.

B. Hai lực nằm trong phương, trái hướng, mạnh như nhau tính năng lên nhì vật không giống nhau.

C. Hai lực nằm trong phương, nằm trong chiều, mạnh như nhau tính năng lên và một vật.

D. Hai lực đem phương bên trên và một đường thẳng liền mạch, trái hướng, mạnh như nhau tính năng lên và một vật.

Câu 2:

Hoạt động này sau đây ko nhớ dùng cho tới lực?

A. Đọc một trang sách

B. Xách một xô nước

C. Nâng một tấm gỗ

D. Đẩy một cái xe

Câu 3:

Gió tính năng nhập buồm một lực có

Xem thêm: soạn người cầm quyền khôi phục uy quyền

A. phương tuy nhiên song với mạn thuyền, nằm trong chiều với chiều vận động của thuyền.

B. phương tuy nhiên song với mạn thuyền, trái hướng với chiều vận động của thuyền.

C. phương vuông góc với mạn thuyền, chiều kể từ bên trên xuống.

D. phương vuông góc với mạn thuyền, chiều kể từ bên dưới lên.

Câu 4:

Chọn kể từ tương thích điền nhập điểm trống: Khi một lực sĩ chính thức ném một trái khoáy tạ, lực sĩ tiếp tục tính năng nhập trái khoáy tạ một......

A. lực nâng 

B. lực kéo

C. lực uốn

D. lực đẩy

Câu 5:

Cặp lực này ko thăng bằng trong những cặp lực sau?

A. Lực của mặt mày nước và lực bú mớm của Trái Đất tính năng nhập thuyền nhằm thuyền đứng yên lặng bên trên mặt mày nước.

B. Lực của nhì em nhỏ nhắn kéo nhì đầu sợi thừng Khi sợi thừng đứng yên lặng.

C. Lực tuy nhiên lốc xoáy tính năng nhập vật và lực tuy nhiên vật tính năng nhập lốc xoáy.

D. Lực nâng của sàn và lực bú mớm của Trái Đất tính năng nhập bàn

Câu 6:

Sợi thừng kéo teo của nhì chúng ta không thay đổi địa điểm vì

A. lực kéo của doanh nghiệp 1 tính năng nhập thừng thăng bằng với lực của thừng tính năng nhập tay chúng ta 1.

B. lực kéo của doanh nghiệp 2 tính năng nhập sợi thừng thăng bằng với lực kéo của doanh nghiệp 1 tính năng nhập sợi thừng.

C. lực kéo của doanh nghiệp 2 tính năng nhập sợi thừng thăng bằng với lực thừng tính năng nhập tay chúng ta 1.

Xem thêm: địa 7 kết nối tri thức

D. lực kéo của doanh nghiệp 1 tính năng nhập thừng thăng bằng với lực của thừng tính năng nhập tay chúng ta 2.