phát biểu nào sau đây không đúng với cơ cấu kinh tế nước ta

Câu hỏi:

03/08/2019 81,862

A. Chuyển dịch theo phía công nghiệp hóa, tân tiến hóa

Bạn đang xem: phát biểu nào sau đây không đúng với cơ cấu kinh tế nước ta

B. Ngành nông nghiệp đang xuất hiện tỉ trọng thấp nhất nhập cơ cấu

C. Kinh tế Nhà nước nhập vai trò loại yếu ớt nhập nền kinh tế

Đáp án chủ yếu xác

D. Kinh tế đem vốn liếng góp vốn đầu tư quốc tế cướp tỉ trọng nhỏ nhất

Hướng dẫn: SGK/83-84, địa lí 12 cơ bạn dạng.

Chọn: C

Gói VIP thi đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện ngay gần 1 triệu thắc mắc đem đáp án cụ thể.

Nâng cấp cho VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Ý nghĩa đa phần của việc di chuyển tổ chức cơ cấu ngành kinh tế tài chính VN là

A. tăng nhanh hội nhập nhập nền kinh tế tài chính của khu vực vực

B. đôn đốc đẩy mạnh sự phát triển của nền kinh tế

C. khai quật hiệu suất cao mối cung cấp khoáng sản thiên nhiên

D. dùng phải chăng mối cung cấp làm việc đầy đủ nhập nước

Câu 2:

Phát biểu nào là tại đây chính về di chuyển tổ chức cơ cấu cương vực kinh tế tài chính của VN hiện nay nay?

A. Hình trở nên những vùng động lực trở nên tân tiến kinh tế

B. đa phần mô hình cty mới nhất Thành lập và vạc triển

C. Lĩnh vực kinh tế tài chính then chốt tự Nhà nước quản ngại lí

D. Tỉ trung tâm công nghiệp và xây đắp tăng

Câu 3:

Cơ cấu cương vực kinh tế tài chính đang được di chuyển theo gót hướng:

A. tạo hình những ngành kinh tế tài chính trọng điểm

Xem thêm: bài 6 tiết 3 địa 11

B. tạo hình những điểm triệu tập cao về nông nghiệp

C. tăng cường quy trình công nghiệp hóa, tân tiến hóa khu đất nước

D. tạo hình những vùng kinh tế tài chính động lực

Câu 4:

Phát biểu nào là tại đây chính với Xu thế di chuyển tổ chức cơ cấu ngành kinh tế tài chính VN hiện nay nay?

A. Tốc chừng di chuyển ra mắt còn chậm

B. Nhà nước quản ngại lí những ngành then chốt

C. Đáp ứng không thiếu sự trở nên tân tiến khu đất nước

D. Còn ko theo phía công nghiệp hóa

Câu 5:

Biểu hiện nay của việc di chuyển tổ chức cơ cấu ngành kinh tế tài chính VN là

A. những vùng tạo ra chuyên nghiệp canh được banh rộng

B. trở nên tân tiến nhiều khu vực công nghiệp tập luyện trung

C. những vùng kinh tế tài chính trung tâm được hình thành

D. tăng tỉ trọng của công nghiệp và xây dựng

Câu 6:

Phát biểu nào là tại đây chính với di chuyển tổ chức cơ cấu ngành kinh tế tài chính ở VN hiện nay nay?

A. Đang di chuyển theo phía công nghiệp hóa, tân tiến hóa

B. Tốc chừng di chuyển tổ chức cơ cấu ngành nhập GDP ra mắt cực kỳ nhanh

C. Tỉ trọng của điểm nông - lâm - ngư nghiệp tăng qua loa những năm

Xem thêm: giải sgk văn 7 kết nối tri thức

D. Đáp ứng được trọn vẹn đòi hỏi trở nên tân tiến nước nhà hiện nay nay