phát biểu nào sau đây không đúng với công nghiệp sản xuất hàng tiêu dùng

hint-header

Cập nhật ngày: 15-10-2022

Bạn đang xem: phát biểu nào sau đây không đúng với công nghiệp sản xuất hàng tiêu dùng


Chia sẻ bởi: Trường Phạm


Phát biểu này tại đây ko trúng với công nghiệp tạo ra sản phẩm xài dùng?

Gồm nhiều ngành không giống nhau.

B

Có những thành phầm đặc biệt đa dạng mẫu mã.

C

Phức tạp về trình độ chuyên môn khoa học tập - chuyên môn.

D

Đòi căn vặn nhiều vốn liếng góp vốn đầu tư, thời hạn tịch thu vốn liếng lâu.

Chủ đề liên quan

Loại hình giao thông vận tải này tại đây nhất thiết rất cần phải cải cách và phát triển ở những nước là hòn đảo quốc (Anh, Nhật Bản…)?

Mạng lưới sông ngòi dày quánh thuận tiện mang đến ngành giao thông vận tải đường

Nhân tố này tại đây đem tác dụng đưa ra quyết định so với sự cải cách và phát triển, phân bổ và hoạt động và sinh hoạt của ngành giao thông vận tải vận tải đường bộ ?

A

Sự cải cách và phát triển và phân bổ những ngành kinh tế tài chính quốc dân.

B

Quy tế bào với cơ cấu tổ chức số lượng dân sinh và sự phân bổ điểm dân ở.

C

Sự cải cách và phát triển những trung tâm và vùng công nghiệp rộng lớn.

D

Quy tế bào những điểm, quần thể, trung tâm và vùng công nghiệp.

Nhiệt năng lượng điện là năng lượng điện được tạo ra kể từ mối cung cấp nào?

năng lượng tinh khiết (hay gọi là tích điện mới) gồm

A

tích điện Mặt trời, mức độ dông tố, thủy triều.

B

tích điện Mặt trời, mức độ dông tố, kêu ca đá.

C

tích điện Mặt trời, mức độ dông tố, dầu khí.

D

tích điện Mặt trời, mức độ dông tố, củi mộc.

Ý này là Đặc điểm của ngành công nghiệp năng lượng điện tử - tin tưởng học?

A

Đòi căn vặn vốn liếng góp vốn đầu tư không nhiều, thời hạn hoàn thiện vốn liếng thời gian nhanh.

B

Thời lừa lọc kiến thiết cụt, tiến độ tạo ra giản dị.

C

Ít tạo ra ô nhiễm và độc hại môi trường thiên nhiên, ko cướp diện tích S rộng lớn.

D

Tiêu thụ nhiều sắt kẽm kim loại, năng lượng điện và nước.

Ngành này tại đây ko nằm trong công nghiệp tạo ra sản phẩm xài dùng?

Vai trò này tại đây ko trúng với công nghiệp thực phẩm?

A

Đáp ứng nhu yếu từng ngày của thế giới về ăn uống hàng ngày.

B

Giải quyết nhu cậu về may khoác và sinh hoạt của thế giới.

C

Thúc đẩy ngành nông nghiệp cải cách và phát triển.

D

Làm đội giá trị thành phầm nông nghiệp

Xem thêm: hạt nhân càng bền vững khi có

Sản phẩm của ngành công nghiệp đồ ăn là

Phát biểu này tại đây ko trúng với công nghiệp tạo ra sản phẩm xài dùng?

A

Gồm nhiều ngành không giống nhau.

B

Có những thành phầm đặc biệt đa dạng mẫu mã.

C

Phức tạp về trình độ chuyên môn khoa học tập - chuyên môn.

D

Đòi căn vặn nhiều vốn liếng góp vốn đầu tư, thời hạn tịch thu vốn liếng lâu.

Loại hình giao thông vận tải này tại đây nhất thiết rất cần phải cải cách và phát triển ở những nước là hòn đảo quốc (Anh, Nhật Bản…)?

Mạng lưới sông ngòi dày quánh thuận tiện mang đến ngành giao thông vận tải đường

Nhân tố này tại đây đem tác dụng đưa ra quyết định so với sự cải cách và phát triển, phân bổ và hoạt động và sinh hoạt của ngành giao thông vận tải vận tải đường bộ ?

A

Sự cải cách và phát triển và phân bổ những ngành kinh tế tài chính quốc dân.

B

Quy tế bào với cơ cấu tổ chức số lượng dân sinh và sự phân bổ điểm dân ở.

C

Sự cải cách và phát triển những trung tâm và vùng công nghiệp rộng lớn.

D

Quy tế bào những điểm, quần thể, trung tâm và vùng công nghiệp.

Nhiệt năng lượng điện là năng lượng điện được tạo ra kể từ mối cung cấp nào?

năng lượng tinh khiết (hay gọi là tích điện mới) gồm

A

tích điện Mặt trời, mức độ dông tố, thủy triều.

B

tích điện Mặt trời, mức độ dông tố, kêu ca đá.

C

tích điện Mặt trời, mức độ dông tố, dầu khí.

D

tích điện Mặt trời, mức độ dông tố, củi mộc.

Ý này là Đặc điểm của ngành công nghiệp năng lượng điện tử - tin tưởng học?

A

Đòi căn vặn vốn liếng góp vốn đầu tư không nhiều, thời hạn hoàn thiện vốn liếng thời gian nhanh.

B

Thời lừa lọc kiến thiết cụt, tiến độ tạo ra giản dị.

C

Ít tạo ra ô nhiễm và độc hại môi trường thiên nhiên, ko cướp diện tích S rộng lớn.

D

Tiêu thụ nhiều sắt kẽm kim loại, năng lượng điện và nước.

Ngành này tại đây ko nằm trong công nghiệp tạo ra sản phẩm xài dùng?

Vai trò này tại đây ko trúng với công nghiệp thực phẩm?

A

Đáp ứng nhu yếu từng ngày của thế giới về ăn uống hàng ngày.

B

Giải quyết nhu cậu về may khoác và sinh hoạt của thế giới.

C

Thúc đẩy ngành nông nghiệp cải cách và phát triển.

Xem thêm: năng lượng liên kết riêng là năng lượng liên kết

D

Làm đội giá trị thành phầm nông nghiệp

Sản phẩm của ngành công nghiệp đồ ăn là