phát biểu nào sau đây là không đúng

Câu hỏi:

29/04/2020 234,148

A. Tác dụng đẩy, kéo của vật này lên vật không giống gọi là lực.

Bạn đang xem: phát biểu nào sau đây là không đúng

B. Nếu chỉ mất nhị lực thuộc tính nhập và một vật nhưng mà vật vẫn đứng yên lặng thì nhị lực này đó là nhị lực cân đối.

C. Hai lực cân đối là nhị lực mạnh như nhau, sở hữu nằm trong phương tuy nhiên trái chiều.

D. Nếu chỉ mất nhị lực thuộc tính nhập và một vật thì nhị lực này đó là nhị lực cân đối.

Đáp án chủ yếu xác

Chọn đáp án D

D – sai vì như thế nếu như chỉ mất 2 lực thuộc tính vào một trong những vật nhưng mà ko thỏa mãn nhu cầu một trong 3 ĐK sau thì ko thể thưa bọn chúng là 2 lực cân nặng bằng:

- nhị lực có tính rộng lớn vì như thế nhau

- nhị lực nằm trong phương

- nhị lực ngược chiều

Gói VIP đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện ngay sát 1 triệu thắc mắc sở hữu đáp án cụ thể.

Nâng cấp cho VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Hai lực nào là tại đây gọi là nhị lực cân nặng bằng?

A. Hai lực nằm trong phương, nằm trong chiều, mạnh như nhau thuộc tính lên nhị vật không giống nhau.

B. Hai lực nằm trong phương, trái chiều, mạnh như nhau thuộc tính lên nhị vật không giống nhau.

C. Hai lực nằm trong phương, nằm trong chiều, mạnh như nhau thuộc tính lên và một vật.

D. Hai lực sở hữu phương bên trên và một đường thẳng liền mạch, trái chiều, mạnh như nhau thuộc tính lên và một vật.

Câu 2:

Hoạt động nào là tiếp sau đây ko nên dùng cho tới lực?

A. Đọc một trang sách

B. Xách một xô nước

C. Nâng một tấm gỗ

D. Đẩy một cái xe

Câu 3:

Gió thuộc tính nhập buồm một lực có

Xem thêm: bức tranh của em gái tôi

A. phương tuy vậy song với mạn thuyền, nằm trong chiều với chiều vận động của thuyền.

B. phương tuy vậy song với mạn thuyền, trái chiều với chiều vận động của thuyền.

C. phương vuông góc với mạn thuyền, chiều kể từ bên trên xuống.

D. phương vuông góc với mạn thuyền, chiều kể từ bên dưới lên.

Câu 4:

Chọn kể từ tương thích điền nhập khu vực trống: Khi một lực sĩ chính thức ném một trái khoáy tạ, lực sĩ vẫn thuộc tính nhập trái khoáy tạ một......

A. lực nâng 

B. lực kéo

C. lực uốn

D. lực đẩy

Câu 5:

Cặp lực nào là ko cân đối trong những cặp lực sau?

A. Lực của mặt mày nước và lực hít của Trái Đất thuộc tính nhập thuyền nhằm thuyền đứng yên lặng bên trên mặt mày nước.

B. Lực của nhị em nhỏ xíu kéo nhị đầu sợi chạc khi sợi chạc đứng yên lặng.

C. Lực nhưng mà lốc xoáy thuộc tính nhập vật và lực nhưng mà vật thuộc tính nhập lốc xoáy.

D. Lực nâng của sàn và lực hít của Trái Đất thuộc tính nhập bàn

Câu 6:

Sợi chạc kéo teo của nhị chúng ta không thay đổi địa điểm vì

A. lực kéo của người sử dụng 1 thuộc tính nhập chạc cân đối với lực của chạc thuộc tính nhập tay chúng ta 1.

B. lực kéo của người sử dụng 2 thuộc tính nhập sợi chạc cân đối với lực kéo của người sử dụng 1 thuộc tính nhập sợi chạc.

C. lực kéo của người sử dụng 2 thuộc tính nhập sợi chạc cân đối với lực chạc thuộc tính nhập tay chúng ta 1.

Xem thêm: căn cứ vào atlat địa lí việt nam

D. lực kéo của người sử dụng 1 thuộc tính nhập chạc cân đối với lực của chạc thuộc tính nhập tay chúng ta 2.