polime nào sau đây có cấu trúc mạch phân nhánh

Câu hỏi:

20/08/2019 166,475

A. Amilopectin.

Bạn đang xem: polime nào sau đây có cấu trúc mạch phân nhánh

Đáp án chủ yếu xác

Chọn đáp án A

Polime với cấu tạo mạch phân nhánh là amilopectin.

Lưu ý:

- Polime với cấu tạo mạch ko gian: vật liệu bằng nhựa rezit (nhựa bakelit) và cao su đặc lưu hóa.

- Polime với cấu tạo mạch phân nhánh: amilopectin và glicogen.

- Plime với cấu tạo mạch ko phân nhánh: sót lại.

Gói VIP đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện sát 1 triệu thắc mắc với đáp án cụ thể.

Nâng cung cấp VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Nhựa PP (polipropilen) được tổ hợp từ

A. CH2=CH2.

B. CH2=CH-CN.

C. CH3-CH=CH2.

D.C6H5OH và HCHO.

Câu 2:

Dãy nào là tại đây chỉ bao gồm những polime tổng hợp?

A. Polipropilen, xenlulozơ, nilon-7, nilon-6,6.

B. Polipropilen, polibutađien, nilon-7, nilon-6,6.

C. Polipropilen, tinh nghịch bột, nilon-7, cao su đặc vạn vật thiên nhiên.

D. Tinh bột, xenlulozơ, cao su đặc vạn vật thiên nhiên, polibutađien

Câu 3:

Nilon-6,6 nằm trong loại tơ

A. axetat.

Xem thêm: bài tập làm văn lớp 4

B. buôn bán tổ hợp.

C. poliamit.

D. vạn vật thiên nhiên.

Câu 4:

Phát biểu nào là tại đây không đúng?

A. Phân biệt tơ tự tạo và tơ tằm bằng phương pháp thắp, tơ tằm mang đến hương thơm khét tương tự hương thơm tóc cháy.

B. Tinh bột và xenlulozơ đều là polisaccarit tuy nhiên xenlulozơ với thẻ kéo trở nên sợi, còn tinh nghịch bột thì không.

C. Các polime đều không mờ khá bởi lượng phân tử rộng lớn và lực link phân tử rộng lớn.

D. Len, tơ tằm, tơ nilon xoàng bền với sức nóng tuy nhiên không trở nên thủy phân bởi môi trường xung quanh axit và kiềm.

Câu 5:

Monome được dùng làm pha trộn polietilen bởi một phản xạ trùng khớp là

A. CH≡CH.

B. CH2=CH-CH3.

C. CH2=CH-CH=CH2.

D. CH2=CH2.

Câu 6:

Tơ nào là tại đây nằm trong loại tơ thiên nhiên?

A. Tơ nilon-6,6.

B. Tơ nilon-6.

C. Tơ nitron.

Xem thêm: kim loại nào sau đây dẫn điện tốt nhất

D. Tơ tằm.