quá trình dịch mã diễn ra ở loại bào quan nào sau đây

Câu hỏi:

07/02/2020 8,969

Bạn đang xem: quá trình dịch mã diễn ra ở loại bào quan nào sau đây

A. Ribôxôm

Đáp án chủ yếu xác

Gói VIP đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện sát 1 triệu thắc mắc với đáp án cụ thể.

Nâng cung cấp VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Ở loại sinh đẻ hữu tính, cỗ NST được giữ lại ổn định tấp tểnh qua chuyện những mới nhờ việc phối kết hợp trong số những cơ chế

A. phân bào vẹn toàn phân và hạn chế phân

B. phân li và tổng hợp của những cặp NST

C. giảm phân và thụ tinh

D. nguyên phân, hạn chế phân và thụ tinh

Câu 2:

Trong quy trình dịch mã, anti côđon này tại đây khớp bổ sung cập nhật với côđon 5’AUG3’?

A. 3’UAX5’

B. 3’AUG5’

C. 5’UAX3’

D. 5’AUG3’

Câu 3:

Khi nói tới đột đổi thay NST, tuyên bố này tại đây đúng?

A. Đột đổi thay chếch bội xẩy ra thông dụng ở động vật hoang dã, không nhiều gặp gỡ ở thực vật

B. Thể đột đổi thay tam bội thông thường không tồn tại kỹ năng sinh đẻ hữu tính

C. Đột bặt tăm đoạn NST thông thường ko thực hiện thay cho thay đổi sắc thái nhiễm sắc thể

Xem thêm: sgk toán 10 chân trời sáng tạo

D. Đột đổi thay hòn đảo đoạn NST thông thường ko thực hiện thay cho thay đổi cấu tạo nhiễm sắc thể

Câu 4:

Đoạn mạch loại nhất của ren với trình tự động những cụm nuclêôtit là

3'-ATGTAXXGTAGG-5'. Trình tự động những cụm nuclêôtit của đoạn mạch loại nhì là

A. 3’-ATGTAXXGTAGG-5’

B. 5’-ATGTAXXGTAGG-3’

C. 3’-TAXATGGXATXX-5’

D. 5’-TAXATGGXATXX-3’

Câu 5:

Quá trình dịch mã ra mắt ở địa điểm này sau đây?

A. Tế bào chất

B. Nhân tế bào

C. Màng nhân

D. Màng tế bào

Câu 6:

Một ren lâu năm 3332 Å và với 2276 link hidro. Mạch đơn loại nhất của ren với 129A và 147 X. Theo lí thuyết, tuyên bố này tại đây đúng?

A. Gen với 316 nuclêôtit loại G và 664 nuclêôtit loại A

B. Ở Mạch đơn loại nhì của ren với 517 nuclêôtit loại A

C. Nếu ren nhân song 1 chuyến thì môi trường thiên nhiên nên hỗ trợ 948 nuclêôtit loại X

D. Ở mạch đơn loại nhì của ren, số nuclêôtit loại A thấp hơn số nuclêôtit loại X