quần xã rừng thường có cấu trúc nổi bật là

Quần xã rừng thông thường sở hữu cấu hình nổi trội là phân tầng th

Quần xã rừng thông thường sở hữu cấu hình nổi trội là

Bạn đang xem: quần xã rừng thường có cấu trúc nổi bật là


phân tầng trực tiếp đứng.         

phân tầng theo hướng ngang.

phân tía tình cờ.            

phân tía đồng đều.

Đáp án đúng: A

Lời giải của Tự Học 365

Quần xã rừng thông thường sở hữu cấu hình nổi trội là phân tầng trực tiếp đứng.

=> Đáp án A.

App xem sách tóm lược miễn phí

Luyện tập

Câu căn vặn liên quan

 • Người Cam-pu-chia tiếp tục tạo nên đi ra chữ viết lách vô thời gia

  Người Cam-pu-chia tiếp tục tạo nên đi ra chữ viết lách vô thời hạn nào?

 • Người lãnh đạo đoàn tham lam hiểm phiên trước tiên chuồn vòng quan

  Xem thêm: i'll take the new job whose salary is fantastic

  Người lãnh đạo đoàn tham lam hiểm phiên trước tiên chuồn vòng xung quanh trái ngược khu đất vì như thế đường thủy là

 • Em hãy trình diễn sự tạo hình và cách tân và phát triển của những v

  Em hãy trình diễn sự tạo hình và cách tân và phát triển của những quốc gia phong con kiến Khu vực Đông Nam Á kể từ nửa sau thế kỷ X cho tới thời điểm đầu thế kỷ XVI?

 • Công trình phong cách thiết kế vượt trội của quốc gia Lào thời

  Công trình phong cách thiết kế vượt trội của quốc gia Lào thời phong con kiến là

 • Công trình phong cách thiết kế vượt trội của quốc gia Cam-pu-c

  Công trình phong cách thiết kế vượt trội của quốc gia Cam-pu-chia thời phong con kiến là

 • Pha Ngừm tiếp tục xây dựng nước Lan Xang vô năm này 1351 1

  Pha Ngừm tiếp tục xây dựng nước Lan Xang vô năm nào?

 • Kinh đô của việt nam bên dưới thời Ngô là Bạch Hạc Cổ Loa H

  Kinh đô của việt nam bên dưới thời Ngô là

 • Quốc hiệu của việt nam bên dưới thời Đinh – Tiền Lê là Văn

  Quốc hiệu của việt nam bên dưới thời Đinh – Tiền Lê là

 • Bằng kỹ năng tiếp tục học tập về cuộc kháng chiến kháng quân x

  phẳng phiu kỹ năng tiếp tục học tập về cuộc kháng chiến kháng quân xâm lăng Tống (1075 - 1077), em hãy:

  a. Chỉ đi ra những đường nét độc đáo và khác biệt vô cơ hội tiến công giặc của Lý Thường Kiệt?

  Xem thêm: khó khăn của đông nam bộ đối với phát triển kinh tế là

  b. Đánh giá chỉ tầm quan trọng của Lý Thường Kiệt vô cuộc kháng chiến?

 • Quê hương thơm của trào lưu văn hóa truyền thống Phục hưng là Pháp I-t

  Quê hương thơm của trào lưu văn hóa truyền thống Phục hưng là