sản phẩm của phản ứng nhiệt nhôm luôn có

Câu hỏi:

05/04/2022 12,133

D. Al2O3.

Bạn đang xem: sản phẩm của phản ứng nhiệt nhôm luôn có

Đáp án chủ yếu xác

Đáp án đích thị là: D

Phản ứng người sử dụng Al khử oxit của những sắt kẽm kim loại xoàng sinh hoạt rộng lớn là phản xạ nhiệt độ nhôm.

Sản phẩm của phản xạ nhiệt độ nhôm luôn luôn với Al2O3.

Gói VIP thi đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện sát 1 triệu thắc mắc với đáp án cụ thể.

Nâng cung cấp VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Thành phần chủ yếu của quặng Fe này tại đây chứa chấp ăn ý hóa học của lưu huỳnh?

A. Hematit.

B. Xiđerit.

C. Manhetit.

D. Pirit.

Câu 2:

Ứng dụng này của nhôm và kim loại tổng hợp của nhôm ko đúng?

A. Nhôm nhẹ nhàng, dẫn năng lượng điện đảm bảo chất lượng nên được sử dụng thực hiện chão dẫn năng lượng điện thay cho mang lại đồng.

B. Nhôm và kim loại tổng hợp của nhôm được sử dụng thực hiện vật tư sản xuất máy cất cánh, xe hơi, thương hiệu lửa.

C. Bột nhôm trộn với bột đồng oxit nhằm triển khai phản xạ nhiệt độ nhôm hàn đàng ray.

D. Nhôm và kim loại tổng hợp của nhôm được sử dụng vô xây cất ngôi nhà cửa ngõ, tô điểm thiết kế bên trong.

Câu 3:

Hòa tan không còn lếu ăn ý bao gồm 5,4 gam Al và 5,6 gam Fe vô hỗn hợp HNO3loãng chiếm được hỗn hợp X chỉ chứa chấp muối bột và lếu ăn ý khí Y bao gồm 0,01 mol N2, 0,01 mol N2O và 0,14 mol NO. Cho hỗn hợp NaOH dư vô hỗn hợp X, kết cổ động những phản xạ thì với x mol NaOH phản xạ, chiếm được 9,68 gam kết tủa. hiểu những phản xạ xẩy ra vô ĐK không tồn tại không gian, độ quý hiếm của x là

A. 1,07.

B. 0,84.

Xem thêm: tính chất nào sau đây không phải là đặc điểm của tia x

C. 0,87.

D. 1,04.

Câu 4:

Cho luồng khí CO (dư) trải qua lếu ăn ý rắn X bao gồm MgO, CaO, Fe3O4, CuO đun rét, kết cổ động phản xạ chiếm được lếu ăn ý rắn Y. Số sắt kẽm kim loại vô Y là

A. 1.

B. 4.

C. 2.

D. 3.

Câu 5:

Cho lếu ăn ý bao gồm 6,4 gam Cu và 5,6 gam Fe thuộc tính với hỗn hợp H2SO4loãng dư, kết cổ động phản xạ chiếm được V lít khí (đktc). Giá trị của V là

A. 2,24.

B. 3,36.

C. 4.48.

D. 5,6.

Câu 6:

Hòa tan không còn 6,279 gam một sắt kẽm kim loại kiềm vô 161 ml hỗn hợp HCl 1M chiếm được hỗn hợp X. Cô cạn hỗn hợp X chiếm được 13,8985 gam hóa học rắn khan. Kim loại kiềm là

A. Rb.

B. Li.

C. K.

Xem thêm: đề thi tiếng việt lớp 2

D. Na.