sản xuất cây công nghiệp ở nước ta hiện nay

Câu hỏi:

28/04/2023 1,094

A. tách unique thành phầm xuất khẩu nòng cốt. 

Bạn đang xem: sản xuất cây công nghiệp ở nước ta hiện nay

B. trở nên tân tiến mạnh ở từng những vùng bên trên cả nước. 

C. diện tích S cây thường niên nhỏ rộng lớn cây nhiều năm. 

Đáp án chủ yếu xác

D. những vùng đều sở hữu technology chế vươn lên là tân tiến.

Gói VIP thi đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện ngay gần 1 triệu thắc mắc đem đáp án cụ thể.

Nâng cung cấp VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Hướng hầu hết nhập di chuyển tổ chức cơ cấu ngành công nghiệp ở Đồng vày sông Hồng là

A. triển khai fake giao phó technology, không ngừng mở rộng thị ngôi trường dung nạp. 

B. lôi cuốn những mối cung cấp góp vốn đầu tư, đầy đủ mạng lưới hạ tầng. 

C. tân tiến hoá sinh hoạt chế vươn lên là, trở nên tân tiến ngành trung tâm. 

D. nâng lên trình độ chuyên môn làm việc, tăng nhanh link với nước ngoài.

Câu 2:

Giải pháp hầu hết nhằm trở nên tân tiến tổ hợp tài chính biển khơi ở Duyên hải Nam Trung Sở là

A. tân tiến hoá hạ tầng vật hóa học, tăng chia sẻ, tạo hình điểm du ngoạn mới. 

B. lôi cuốn góp vốn đầu tư, đầy đủ hạ tầng, xây đắp thế tài chính liên trả. 

C. nâng lên trình độ chuyên môn làm việc, đẩy mạnh xuất khẩu, bảo đảm loại vật biển khơi. 

D. đẩy mạnh link, tăng nhanh sinh hoạt chế vươn lên là, đa dạng mẫu mã ngành nghề nghiệp.

Câu 3:

Các loại loại vật nhiệt đới gió mùa lúc lắc ưu thế ở VN hầu hết do

A. ở trong vùng nội chí tuyến, đồng vày và ụ núi thấp hầu hết. 

B. địa điểm phía trên lối di lưu, thiên cư của loại vật, địa hình đa dạng mẫu mã. 

C. số giờ nắng và nóng nhiều, lượng mưa phân hóa bám theo những miền ngẫu nhiên. 

D. có không ít cao nguyên trung bộ to lớn, nhiệt độ phỏng tăng dần dần kể từ bắc nhập phái mạnh.

Câu 4:

Ý nghĩa hầu hết của việc tăng nhanh xuất khẩu thành phầm cây lâu năm nhiều năm ở Tây Nguyên là

A. di chuyển tổ chức cơ cấu ngành, dùng hiệu suất cao khoáng sản, lôi cuốn vốn liếng. 

B. đưa đến nhiều việc thực hiện mới, tăng thu nhập, thay cho thay đổi tập dượt quán tạo ra. 

C. thu nước ngoài tệ, nâng lên hiệu suất cao tài chính, trở nên tân tiến tạo ra mặt hàng hoá. 

D. đẩy mạnh link, tạo nên sự phân hoá bờ cõi, phân bổ lại làm việc.

Xem thêm: dung dịch chất nào sau đây hòa tan được aloh3

Câu 5:

Cho bảng số liệu sau:

TỔNG D TRỮ QUỐC TẾ CỦA MỘT SỐ QUỐC GIA NĂM năm ngoái VÀ NĂM 2019

(Đơn vị: Triệu đô la Mỹ)

Năm

Cam-pu-chia

Xin-ga-po

Bru-nây

In-đô-nê-xi-a

2015

6 883

247 534

3 211

103 268

2019

17 033

279 240

4 052

125 339

(Nguồn: Niên giám tổng hợp VN 2020, NXB Thống kê, 2021)

Theo bảng số liệu, phán xét nào là tại đây đúng vào khi đối chiếu tổng dự trữ quốc tế của một số trong những vương quốc năm 2019 với năm 2015?

A. In-đô-nê-xi-a tăng nhanh chóng rộng lớn Cam-pu-chia. 

B. Bru-nây tăng nhanh chóng rộng lớn Cam-pu-chia. 

C. Xin-ga-po tăng nhanh chóng rộng lớn Bru-nây. 

D. Cam-pu-chia tăng nhanh chóng rộng lớn Xin-ga-po.

Câu 6:

Vị trí địa lí của nước ta

A. phía trên vòng đai sinh khoáng.  

B. ở nhập vùng có không ít thiên tai. 

C. ở trung tâm Khu vực Đông Nam Á. 

D. trọn vẹn nằm tại vị trí vùng xích đ

Câu 7:

Cho biểu vật dụng về diện tích S coffe và cao su đặc của VN năm năm ngoái và 2020:

(Số liệu bám theo niên giám tổng hợp VN 2020, NXB Thống kê, 2021)

Biểu vật dụng thể hiện tại nội dung nào là sau đây?

A. Cơ cấu diện tích S coffe và cao su đặc. 

B. Quy tế bào diện tích S coffe và cao su đặc. 

C. Tốc phỏng phát triển diện tích S coffe và cao su đặc. 

Xem thêm: động vật nào sau đây có dạ dày đơn

D. Sự thay cho thay đổi tổ chức cơ cấu diện tích S coffe và cao su đặc.