sau khi vua hàm nghi bị bắt phong trào cần vương

Câu hỏi:

22/08/2019 106,334

B. chỉ hoạt động và sinh hoạt vậy chừng

Bạn đang xem: sau khi vua hàm nghi bị bắt phong trào cần vương

C. vẫn kế tiếp tuy nhiên thu hẹp địa phận ở Nam Trung Bộ

D. tiếp tục trở nên tân tiến, quy tụ dần dần trở thành những trung tâm lớn

Đáp án chủ yếu xác

Đáp án: D

Giải thích: Mục…2 (phần I)….Trang…126...SGK Lịch sử 11 cơ bản

Gói VIP thi đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện ngay sát 1 triệu thắc mắc đem đáp án cụ thể.

Nâng cung cấp VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Nội dung nào là tiếp sau đây phản ánh chân thành và ý nghĩa của trào lưu Cần vương?

A. Củng cố cơ chế phong con kiến Việt Nam

B. Buộc thực dân Pháp cần trao trả độc lập

C. Thổi bùng lên ngọn lửa đáu giành giật cứu vãn nước nhập nhân dân

D. Tạo nền móng cho việc xuất hiện tại trào lưu dân tộc bản địa căn nhà nghĩa đầu thế kỉ XX

Câu 2:

Phong trào Cần vương vãi ra mắt sôi sục ở

A. Trung Kì và Nam Kì

B. Bắc Kì và Nam Kì

C. Bắc Kì và Trung Kì

D. Bắc Kì, Trung Kì và Nam Kì

Câu 3:

Nguyên nhân hầu hết dẫn đến việc thất bại của trào lưu Cần vương vãi là gì?

A. Triều đình căn nhà Nguyễn tiếp tục đầu sản phẩm thực dân Pháp

Xem thêm: cho các phát biểu sau

B. Các cuộc khởi nghĩa nhập phong trào ra mắt tách rộc, lẻ tẻ

C. Thiếu lối lối hướng dẫn chính đắn và sự lãnh đạo thống nhất

D. Thực dân Pháp mạnh và tiếp tục gia tăng được nền cai trị ở Việt Nam

Câu 4:

Người hàng đầu phái căn nhà chiến căn nhà trương kháng Pháp nhập triều đình Huế là

A. Phan Thanh Giản

B. Vua Hàm Nghi

C. Tôn Thất Thuyết

D. Nguyễn Văn Tường

Câu 5:

Nội dung hầu hết của chiếu Cần vương vãi là

A. kêu gọi quần bọn chúng quần chúng. # đứng lên kháng chiến kháng thực dân Pháp

B. kêu gọi văn thân thích, sĩ phu và quần chúng. # cả nước đứng lên vì vua nhưng mà kháng chiến

C. kêu gọi văn thân thích, sĩ phu nhập toàn quốc tổ chức cách tân chủ yếu trị - xã hội

D. tố cáo tội ác của thực dân Pháp và lôi kéo quần chúng. # kế tiếp kháng chiến

Câu 6:

Lực lượng nhập cuộc phần đông nhất nhập khởi nghĩa Yên Thế là

A. công nhân

B. nông dân

C. các dân tộc bản địa miền núi

Xem thêm: cảm ứng từ trong lòng ống dây điện hình trụ

D. công dân và công nhân