sinh sản vô tính gặp ở

Câu hỏi:

03/08/2019 10,540

A. phần lớn loại động vật hoang dã đem tổ chức triển khai thấp

Bạn đang xem: sinh sản vô tính gặp ở

Đáp án chủ yếu xác

B. Hầu không còn động vật hoang dã ko xương sống

C. Động vật đem xương sống

Gói VIP đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện sát 1 triệu thắc mắc đem đáp án cụ thể.

Nâng cung cấp VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Điều ko trúng với sinh đẻ vô tính ở động vật hoang dã là?

A. Cá thể hoàn toàn có thể sinh sống song lập, đơn lẻ vẫn sinh đẻ bình thường

B. Đảm bảo sự ổn định lăm le về mặt mày DT qua quýt những  thế hệ cơ thể

C. Tạo đi ra con số rộng lớn con cái con cháu vô thời hạn ngắn

D. Có năng lực thích ứng cao với việc thay cho thay đổi của ĐK môi trường

Câu 2:

Hình thức sinh đẻ vô tính đơn giản và giản dị nhất ở động vật hoang dã là?

A. Nảy chồi       

B. Trinh sinh

C. Phân mảnh       

D. Phân đôi

Câu 3:

Hình thức sinh đẻ một vừa hai phải đem ở động vật hoang dã ko xương sinh sống một vừa hai phải ở động vật hoang dã đem xương sinh sống là?

A. Nảy chồi       

B. Trinh sinh

C. Phân mảnh       

Xem thêm: sách tiếng việt lớp 3 tập 2

D. Phân đôi

Câu 4:

Cho những tuyên bố sau:

(1) giun dẹp sinh đẻ bởi mẫu mã phân song và phân mảnh

(2) Thủy tức sinh đẻ bởi mẫu mã nảy chồi và phân mảnh

(3) bọt đại dương sinh đẻ bởi mẫu mã nảy chồi và phân mảnh

(4) Trùng biến hóa hình sinh đẻ bởi phân đôi

(5) loài kiến sinh đẻ bởi phân song và trinh tiết sinh

(6) ong sinh đẻ bởi mẫu mã trinh tiết sinh

Tính trúng (Đ)/sai (S) trong số tuyên bố bên trên là:

A. 1Đ, 2S, 3Đ, 4Đ, 5S, 6Đ

B. 1Đ, 2S, 3S, 4Đ, 5Đ, 6Đ

C. 1Đ, 2Đ, 3Đ, 4S, 5S, 6Đ

D. 1S, 2S, 3Đ, 4Đ, 5S, 6Đ

Câu 5:

Sinh sản vô tính ở động vật hoang dã là?

A. Từ một thành viên sinh đi ra một hoặc nhiều thành viên tương tự hoặc không giống bản thân, không tồn tại sự phối hợp thân mật tinh dịch và trứng

B. Từ một cá thể luôn sinh đi ra nhiều thành viên tương tự bản thân, không tồn tại sự phối hợp thân mật tinh dịch và trứng

C. Từ một cá thể sinh đi ra một hoặc nhiều thành viên tương tự bản thân, không tồn tại sự phối hợp thân mật tinh dịch và trứng

D. Từ một cá thể luôn sinh đi ra có một thành viên tương tự bản thân, không tồn tại sự phối hợp thân mật tinh dịch và trứng

Câu 6:

Nguyên tắc của nhân phiên bản vô tính là?

A. Chuyển nhân của tế bào xôma (n) vào một trong những tế bào trứng tiếp tục lấy tổn thất nhân, rồi kích ứng tế bào trứng đang được ghép nhân cách tân và phát triển trở thành phôi rồi cách tân và phát triển trở thành khung hình mới

B. Chuyển nhân của tế bào xôma (2n) vào một trong những tế bào trứng tiếp tục lấy tổn thất nhân, rồi kích ứng tế bào trứng đang được ghép nhân cách tân và phát triển trở thành phôi rồi cách tân và phát triển trở thành khung hình mới

C. Chuyển nhân của tế bào xôma (2n) vào một trong những tế bào trứng, rồi kích ứng tế bào trứng đang được ghép nhân cách tân và phát triển trở thành phôi rồi cách tân và phát triển trở thành khung hình mới

Xem thêm: giữa tây nguyên và ven biển trung bộ nước ta có đặc điểm gì nổi bật

D. Chuyển nhân của tế bào xôma, kích ứng tế bào trứng đang được ghép nhân cách tân và phát triển trở thành phôi rồi cách tân và phát triển trở thành khung hình mới